MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 46:41–47:8 370

egenskaber ved de mange a planter

og rødder, som Gud havde

beredt til at fjerne årsagen til de

sygdomme, som menneskene

var underkastet på grund af

klimaets natur –

41 men der var mange, der

døde af alderdom; og de, der

døde i troen på Kristus, er, hvad

vi nødvendigvis må antage,

a lykkelige i ham.

KAPITEL 47

Amalikija anvender forræderi,

mord og intriger til at blive lamanitternes

konge – De nefitter, der

har skilt sig ud, er mere ugudelige

og grusomme end lamanitterne.

Omkring 72 f.Kr.

Nu vender vi i vor optegnelse

tilbage til Amalikija og dem,

som sammen med ham var

a flygtet ud i ødemarken, for se,

han havde med sig taget dem,

der fulgte med ham, og var

draget op i b Nefis land blandt

lamanitterne og havde ophidset

lamanitterne til vrede mod Nefis

folk, således at lamanitternes

konge sendte en proklamation

ud over hele sit land blandt hele

sit folk om, at de skulle samle

sig igen for at drage ud og

kæmpe mod nefitterne.

2 Og det skete, at da denne

proklamation var blevet sendt

ud blandt dem, blev de overordentlig

bange, ja, de frygtede for

at mishage kongen, og de frygtede

også for at drage ud for at

kæmpe mod nefitterne af frygt

40a L&P 89:10.

41a Åb 14:13.

47 1a Alma 46:33.

b 2Ne5:5–8;

for, at de skulle miste livet. Og

det skete, at de ikke ville, eller

at størstedelen af dem ikke ville

adlyde kongens befalinger.

3 Og se, det skete, at kongen

blev vred på grund af deres

ulydighed, og derfor gav han

Amalikija kommandoen over

den del af sin hær, som var lydig

mod hans befalinger, og befalede

ham, at han skulle drage ud

og tvinge dem til våben.

4 Se nu, dette var Amalikijas

ønske, for han var en meget

lumsk mand med hensyn til at

gøre ondt, derfor lagde han i sit

hjerte den plan at afsætte lamanitternes

konge.

5 Og se, han havde fået kommandoen

over den del af lamanitterne,

som var for kongen; og

han forsøgte at vinde yndest hos

dem, der ikke var lydige, derfor

drog han hen til det sted, som

blev kaldt a Onida, for der var

alle lamanitterne flygtet hen, for

de opdagede hæren komme, og

da de formodede, at de kom for

at udrydde dem, flygtede de

derfor til Onida til våbenstedet.

6 Og de havde udpeget en

mand til at være konge og leder

over dem, for i deres sind var de

med en urokkelig afgørelse

opsat på, at de ikke ville lade sig

tvinge til at gå mod nefitterne.

7 Og det skete, at de havde

samlet sig på toppen af det

bjerg, som blev kaldt Antipas,

som forberedelse til at kæmpe.

8 Se, det var ikke Amalikijas

hensigt at udkæmpe et slag mod

dem i overensstemmelse med

Omni 1:12–13.

5a Alma 32:4.

Similar magazines