MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 47:21–34 372

21 Og kongen kom ud for at

møde ham med sine vagter, for

han formodede, at Amalikija

havde udført hans befalinger,

og at Amalikija havde samlet så

stor en hær sammen for at drage

mod nefitterne for at kæmpe.

22 Men se, da kongen kom ud

for at møde ham, foranledigede

Amalikija, at hans tjenere skulle

gå frem for at møde kongen.

Og de trådte frem og bøjede sig

for kongen, som for at vise ham

ærbødighed på grund af hans

storhed.

23 Og det skete, at kongen

rakte hånden frem for at rejse

dem, som det var skik hos

lamanitterne som et tegn på

fred, hvilken skik de havde

overtaget fra nefitterne.

24 Og det skete, at da han

havde rejst den første op fra jorden,

se, da dolkede han kongen

i hjertet, og han faldt til jorden.

25 Se, kongens tjenere flygtede,

og Amalikijas tjenere råbte op

og sagde:

26 Se, kongens tjenere har

dolket ham i hjertet, og han er

faldet, og de er flygtet; se her,

kom og se.

27 Og det skete, at Amalikija

befalede, at hans hære skulle

marchere frem og se, hvad der

var sket med kongen; og da de

var kommet til stedet og fandt

kongen liggende i sit levrede

blod, foregav Amalikija at være

vred og sagde: Lad hver den,

der elskede kongen, træde frem

og forfølge hans tjenere, så de

kan blive slået ihjel.

29a Alma 43:11–12. gs Anti-nefi-lehier.

28 Og det skete, at alle de, der

elskede kongen, trådte frem, da

de hørte disse ord, og forfulgte

kongens tjenere.

29 Se, da kongens tjenere så en

hær forfølge sig, blev de igen

rædselsslagne og flygtede ud i

ødemarken og kom over til

Zarahemlas land og sluttede

sig til a Ammons folk.

30 Og den hær, der forfulgte

dem, vendte om efter forgæves

at have forfulgt dem; og således

vandt Amalikija ved sit bedrag

folkets hjerte.

31 Og det skete den næste

dag, at han drog ind i byen Nefi

med sine hære og tog byen i

besiddelse.

32 Og se, det skete, at dronningen,

da hun havde hørt, at

kongen var blevet slået ihjel –

for Amalikija havde sendt en

udsending til dronningen, som

oplyste hende om, at kongen

var blevet slået ihjel af sine

tjenere, at han havde forfulgt

dem med sin hær, men at det

var forgæves, og at de havde

taget deres flugt –

33 derfor, da dronningen havde

modtaget dette budskab,

sendte hun bud til Amalikija og

ønskede af ham, at han ville

skåne folket i byen, og hun

ønskede også af ham, at han

skulle komme ind til hende, og

hun ønskede også af ham, at

han skulle bringe vidner med

sig, der kunne vidne om kongens

død.

34 Og det skete, at Amalikija

tog den samme tjener, som slog

Similar magazines