MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

381 Almas Bog 50:26–35

land og Moriantons land, som

stødte op til grænserne til Lehi;

og de lå begge ved grænseegnene

ud mod kysten.

26 For se, de folk, der besad

Moriantons land, gjorde krav

på en del af Lehis land; derfor

opstod der en hed strid mellem

dem, således at folket i Morianton

greb til våben mod deres

brødre, og de var besluttede

på at ville slå dem ihjel ved

sværdet.

27 Men se, de folk, som besad

Lehis land, flygtede til Moronis

lejr og bønfaldt ham om hjælp,

for se, de havde ikke uret.

28 Og det skete, at da folket i

Morianton, der blev ledt af en

mand, hvis navn var Morianton,

fandt ud af, at folket i Lehi var

flygtet til Moronis lejr, blev de

overordentlig skrækslagne for,

at Moronis hær skulle falde over

dem og udrydde dem.

29 Derfor lagde Morianton

dem det i hjertet, at de skulle

flygte til det land, der lå mod

nord, og som var dækket af store

områder med vand, og sætte

sig i besiddelse af det land, der

lå mod nord.

30 Og se, de ville have bragt

denne plan til udførelse (hvad

der ville have givet grund til

beklagelse), men se, Morianton,

som var en mand med meget

temperament, han blev derfor

vred på en af sine tjenestepiger,

og han faldt over hende og slog

hende meget.

31 Og det skete, at hun flygtede

og kom over til Moronis lejr og

32a gs Frihed. 34a Alma 46:17.

fortalte Moroni alt om sagen og

også om deres hensigter om at

flygte til landet mod nord.

32 Se nu, folket i landet

Overflod, eller rettere Moroni,

frygtede, at de ville lytte til

Moriantons ord og forene sig

med hans folk, og således ville

han komme i besiddelse af disse

dele af landet, hvilket ville lægge

grundvolden til alvorlige

følger for Nefis folk, ja, disse

følger ville føre til omstyrtningen

af deres a frihed.

33 Derfor sendte Moroni en

hær af sted med deres tros for

at komme foran Moriantons folk

for at standse deres flugt ind i

landet mod nord.

34 Og det skete, at de ikke indhentede

dem, førend de var

kommet til grænsen af landet

a Ødelæggelse; og dér indhentede

de dem ved det smalle

pas, som ved havet førte ind i

landet mod nord, ja, ved havet

mod vest og mod øst.

35 Og det skete, at den hær,

som var sendt af sted af Moroni,

og som blev ledt af en mand,

hvis navn var Teankum, mødte

Moriantons folk; og så stædige

var Moriantons folk (da de blev

ansporet af hans ugudelighed

og hans smigrende ord), at et

slag begyndte mellem dem, i

hvilket Teankum slog Morianton

ihjel og slog hans hær og

tog dem til fange og vendte tilbage

til Moronis lejr. Og således

endte det fireogtyvende år af

den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk.

Similar magazines