MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 50:36–51:5 382

36 Og således blev Moriantons

folk ført tilbage. Og efter at de

havde sluttet pagt om at holde

fred, blev de ført tilbage til

Moriantons land, og der fandt

en forening sted mellem dem og

Lehis folk, og de blev også ført

tilbage til deres jorder.

37 Og det skete i det samme

år, hvor freden blev genoprettet

blandt Nefis folk, at Nefiha, den

anden overdommer, døde efter

at have udfyldt dommersædet

med fuldkommen retsindighed

for Gud.

38 Alligevel havde han nægtet

Alma at tage de optegnelser og

de ting i besiddelse, der af Alma

og hans fædre blev agtet som

værende yderst hellige, derfor

havde Alma overdraget dem til

sin søn Helaman.

39 Se, det skete, at Nefihas

søn blev udpeget til at udfylde

dommersædet i sin fars sted, ja,

han blev udpeget til overdommer

og regent over folket med

en ed og hellig ordinance til at

dømme retfærdigt og til at bevare

freden og folkets frihed og til

at skænke dem deres hellige privilegier

til at tilbede Herren deres

Gud, ja, til at støtte og bevare

Guds sag alle sine dage og til at

bringe de ugudelige til doms i

forhold til deres forbrydelse.

40 Se nu, hans navn var Pahoran.

Og Pahoran udfyldte sin fars

sæde og begyndte i slutningen

af det fireogtyvende år at regere

over Nefis folk.

KAPITEL 51

Kongemændene forsøger at ændre

loven og indsætte en konge – Pahoran

og frimændene bliver støttet

af folkets røst – Moroni tvinger

kongemændene til at forsvare deres

land eller blive sendt i døden –

Amalikija og lamanitterne indtager

mange befæstede byer – Teankum

slår den lamanitiske invasion tilbage

og slår Amalikija ihjel i hans telt.

Omkring 67–66 f.Kr.

Og se, det skete i begyndelsen

af det femogtyvende år af den

periode, hvor dommerne regerede

over Nefis folk, efter at de

havde stiftet fred mellem Lehis

folk og Moriantons folk, hvad

angår deres lande, og efter at

de havde påbegyndt det femogtyvende

år i fred;

2 dog bevarede de ikke længe

en fuldstændig fred i landet,

for der opstod en strid blandt

folket angående overdommeren

Pahoran, for se, der var en del

af folket, der ønskede, at nogle

få bestemte punkter i loven

skulle ændres.

3 Men se, Pahoran ville ikke

ændre loven eller tillade, at den

blev ændret, derfor lyttede han

ikke til dem, der havde indsendt

deres stemme sammen med

deres anmodninger angående

ændringen af loven.

4 Derfor blev de, der nærede

ønske om, at loven skulle ændres,

vrede på ham og ønskede,

at han ikke længere skulle være

overdommer over landet, derfor

opstod der et hedt skænderi

angående sagen, men ikke til

blodsudgydelse.

5 Og det skete, at de, der nærede

ønske om, at Pahoran skulle

afsættes fra dommersædet, blev

Similar magazines