MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

385 Almas Bog 51:24–36

tog byen i besiddelse, ja, tog

alle deres befæstninger i besiddelse.

24 Og de, der flygtede ud af

byen Moroni, kom til byen

Nefiha; og folket i byen Lehi

samlede sig også og traf forberedelser

og var rede til at modtage

lamanitterne i kamp.

25 Men det skete, at Amalikija

ikke ville lade lamanitterne

drage mod byen Nefiha for at

kæmpe, men holdt dem nede

ved kysten, idet han efterlod

mænd i hver by til at holde og

forsvare dem.

26 Og således fortsatte han,

idet han tog mange byer i besiddelse,

byen Nefiha og byen

Lehi og byen Morianton og byen

Omner og byen Gid og byen

Mulek, som alle lå i de østlige

grænseegne ved kysten.

27 Og således havde lamanitterne

ved Amalikijas snedighed

og deres utallige hærskarer

indtaget så mange byer, der alle

var stærkt befæstede efter

Moronis måde at lave a befæstninger

på, og som alle blev

støttepunkter for lamanitterne.

28 Og det skete, at de marcherede

til grænsen af landet Overflod

og drev nefitterne foran

sig og slog mange ihjel.

29 Men det skete, at de blev

mødt af Teankum, som havde

a slået Morianton ihjel og havde

afskåret hans folk under hans

flugt.

30 Og det skete, at han også

afskar Amalikija, mens han marcherede

frem med sin talrige

27a Alma 48:8–9. 29a Alma 50:35.

hær for at sætte sig besiddelse af

landet Overflod og også landet

mod nord.

31 Men se, han blev mødt af en

skuffelse, idet han blev tvunget

tilbage af Teankum og hans

mænd, for de var store krigere;

og hver eneste af Teankums

mænd overgik lamanitterne i

styrke og i krigskunst, således

at de vandt fordel over lamanitterne.

32 Og det skete, at de hærgede

dem i en sådan grad, at de

huggede ind på dem, indtil det

blev mørkt. Og det skete, at

Teankum og hans mænd slog

deres telte op på grænsen til

landet Overflod; og Amalikija

slog sine telte op i grænseegnene

på stranden ved kysten, og på

denne måde blev de fordrevet.

33 Og det skete, at da det

var blevet nat, sneg Teankum

og hans tjener sig bort og gik

ud ved nattetide og gik ind i

Amalikijas lejr; og se, søvnen

havde overvældet dem på

grund af deres store udmattelse,

som skyldtes dagens arbejde

og hede.

34 Og det skete, at Teankum i

hemmelighed sneg sig ind i

kongens telt og jog et kastespyd

i hjertet på ham, og han forvoldte

kongens død øjeblikkeligt, så

han ikke vækkede sine tjenere.

35 Og han vendte igen i hemmelighed

tilbage til sin egen lejr,

og se, hans mænd sov, men han

vækkede dem og fortalte dem

alt det, som han havde gjort.

36 Og han foranledigede, at

Similar magazines