MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 51:37–52:9 386

hans hære skulle stå i beredskab

for det tilfælde, at lamanitterne

var vågnet og ville falde over

dem.

37 Og således ender det femogtyvende

år af den periode,

hvor dommerne regerede over

Nefis folk; og således ender

Amalikijas dage.

KAPITEL 52

Ammoron efterfølger Amalikija som

lamanitternes konge – Moroni,

Teankum og Lehi leder nefitterne i

en sejrrig krig mod lamanitterne –

Byen Mulek bliver generobret og

zoramitten Jakob bliver slået ihjel.

Omkring 66–64 f.Kr.

Og se, det skete i det seksogtyvende

år af den periode, hvor

dommerne regerede over Nefis

folk, se, da lamanitterne vågnede

på den første morgen i den

første måned, se, da fandt de

Amalikija død i sit eget telt;

og de så også, at Teankum var

rede til at udkæmpe et slag mod

dem på den dag.

2 Og se, da lamanitterne så

dette, blev de bange, og de

opgav deres forehavende om at

marchere ind i landet mod nord

og trak sig med hele deres hær

tilbage til byen Mulek og søgte

beskyttelse i deres befæstninger.

3 Og det skete, at Amalikijas

bror blev udpeget til konge over

folket, og hans navn var Ammoron;

således blev kong Ammoron,

kong Amalikijas bror,

udpeget til at regere i hans sted.

52 6a Alma 50:1–6;

53:3–5.

9a Alma 22:32;

Morm 2:29.

4 Og det skete, at han befalede,

at hans folk skulle holde de

byer, som de havde indtaget

ved blodsudgydelse; for de

havde ikke indtaget nogen

byer, uden at de havde tabt

meget blod.

5 Og se, Teankum så, at lamanitterne

var besluttede på at

holde de byer, som de havde

indtaget, og de dele af landet,

som de havde sat sig i besiddelse

af; og da Teankum også så,

hvor kæmpestort antallet af

dem var, mente han ikke, at det

var tjenligt, at han forsøgte at

angribe dem i deres fæstninger.

6 Men han holdt sine mænd

rundt omkring, som om han traf

forberedelser til krig, ja, og

han beredte sig i sandhed på at

forsvare sig mod dem ved at

a opkaste mure rundt omkring

og berede tilflugtssteder.

7 Og det skete, at han således

blev ved med at berede sig til

krig, indtil Moroni havde sendt

et stort antal mænd af sted for

at styrke hans hær.

8 Og Moroni sendte også ordre

til ham om at beholde alle de

fanger, der faldt i hans hænder;

for eftersom lamanitterne havde

taget mange fanger, skulle han

beholde alle de fangne lamanitter

som gidsler for dem, som

lamanitterne havde taget.

9 Og han sendte også ordre til

ham om, at han skulle befæste

landet Overflod og sikre det

a smalle pas, som førte til landet

mod nord, for at lamanitterne

ikke skulle indtage dette punkt

Similar magazines