MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 52:20–30 388

lamanitterne til at komme ud

mod dem for at kæmpe; eller

om de på en eller anden måde

kunne smigre dem ud af deres

støttepunkter, så de kunne

vinde fordel over dem og atter

indtage byen Mulek.

20 Og det skete, at de sendte

udsendinge til den lamanitiske

hær, som beskyttede byen

Mulek, til deres leder, hvis navn

var Jakob, og ønskede af ham,

at han ville komme ud med sine

hære og møde dem på sletterne

mellem de to byer. Men se,

Jakob, der var zoramit, ville ikke

komme ud med sin hær for at

møde dem på sletterne.

21 Og det skete, at Moroni,

der ikke nærede noget håb om

at møde dem på åben mark,

han udtænkte derfor en plan,

så han kunne lokke lamanitterne

ud af deres støttepunkter.

22 Derfor foranledigede han,

at Teankum skulle tage et lille

antal mænd og marchere ned i

nærheden af kysten; og Moroni

og hans hær marcherede om

natten ud i ødemarken vest for

byen Mulek; og da lamanitternes

vagter således den næste

dag opdagede Teankum, løb

de hen og fortalte det til Jakob,

deres leder.

23 Og det skete, at lamanitternes

hære marcherede frem mod

Teankum, idet de antog, at de

ved deres antal kunne besejre

Teankum på grund af hans lille

antal. Og da Teankum så lamanitternes

hære komme ud mod

sig, begyndte han nede ved

kysten at trække sig tilbage

mod nord.

24 Og det skete, at da lamanitterne

så, at han begyndte at

flygte, fattede de mod og forfulgte

ham med al kraft. Og

mens Teankum således ledte

de lamanitter, som forgæves

forfulgte ham, bort, se, da befalede

Moroni, at en del af hans

hær, som var med ham, skulle

marchere ind i byen og tage

den i besiddelse.

25 Og det gjorde de og slog

alle dem ihjel, som var blevet

efterladt for at beskytte byen, ja,

alle dem der ikke ville aflevere

deres krigsvåben.

26 Og således satte Moroni sig

i besiddelse af byen Mulek med

en del af sin hær, mens han

marcherede ud med resten for

at møde lamanitterne, når de

vendte tilbage fra forfølgelsen

af Teankum.

27 Og det skete, at lamanitterne

forfulgte Teankum, indtil de

kom i nærheden af byen Overflod,

og der blev de mødt af

Lehi og en lille hær, som var

blevet efterladt for at beskytte

byen Overflod.

28 Og se nu, da lamanitternes

øverste anførere så Lehi komme

mod dem med sin hær, flygtede

de i stor forvirring af frygt

for, at de måske ikke kunne nå

tilbage til byen Mulek, før Lehi

indhentede dem, for de var

trætte på grund af deres march,

og Lehis mænd var friske.

29 Se, lamanitterne vidste ikke,

at Moroni havde været bag

dem med sin hær, og alt, hvad

de frygtede, var Lehi og hans

mænd.

30 Se, Lehi nærede ikke ønske

Similar magazines