MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 53:2–10 390

Moroni satte mænd over dem

til at bevogte dem, mens de

udførte deres arbejde.

2 Og Moroni drog til byen

Mulek med Lehi og tog kommando

over byen og gav den til

Lehi. Se nu, denne Lehi var en

mand, der havde været sammen

med Moroni i størstedelen af

hans slag, og han var en mand

a som Moroni, og de frydede sig

ved hinandens sikkerhed, ja, de

var elsket af hinanden og var

også elsket af hele Nefis folk.

3 Og det skete, efter at lamanitterne

var færdige med at begrave

deres døde og også de døde

nefitter, at de blev marcheret

tilbage til landet Overflod; og på

Moronis ordre foranledigede

Teankum, at de skulle begynde

at arbejde på at grave en grav

rundt omkring landet eller byen

Overflod.

4 Og han foranledigede, at de

skulle bygge et a brystværn af

tømmer på indersiden af graven;

og de kastede jord op fra graven

mod dette brystværn af tømmer;

og således fik de lamanitterne

til at arbejde, indtil de havde

omsluttet byen Overflod med en

stærk mur af tømmer og jord i

en overordentlig stor højde.

5 Og denne by blev fra da af

et overordentlig stærkt støttepunkt;

og i denne by bevogtede

de de tilfangetagne lamanitter,

ja, endda inden for en mur, som

de have ladet dem bygge med

deres egne hænder. Se, Moroni

var nødt til at lade lamanitterne

arbejde, for det var let at bevog-

te dem, når de arbejdede; og

han ønskede at have alle sine

styrker, når han skulle foretage

et angreb på lamanitterne.

6 Og det skete, at Moroni således

havde vundet sejr over en af

de største af lamanitternes hære

og havde sat sig i besiddelse

af byen Mulek, som var en af

lamanitternes stærkeste fæstninger

i Nefis land; og således

havde han også bygget et støttepunkt,

hvori han kunne holde

sine fanger indespærret.

7 Og det skete, at han ikke

mere indlod sig på et slag med

lamanitterne det år, men han

beskæftigede sine mænd med at

træffe forberedelser til krig, ja,

og med at bygge befæstninger

til værn mod lamanitterne, ja,

og også med at udfri deres

kvinder og deres børn fra sult og

trængsel og med at skaffe mad

til deres hære.

8 Og se, det skete, at lamanitternes

hære ved det vestlige hav

mod syd under Moronis fravær

og som følge af nogle intriger

blandt nefitterne, hvilket forårsagede

kiv blandt dem, havde

vundet en del terræn over nefitterne,

ja, i en sådan grad at

de havde sat sig i besiddelse af

et antal af deres byer i den del

af landet.

9 Og således blev de på grund

af intern ugudelighed, ja, på

grund af indbyrdes kiv og intriger

sat i den farligste situation.

10 Og se nu, jeg har noget at

sige angående a Ammons folk,

som i begyndelsen var lamanit-

53 2a Alma 48:16–17. 4a Alma 50:2–3. 10a Alma 27:24–26.

Similar magazines