MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 54:21–55:7 394

der skal vare evigt, enten til

nefitternes underkastelse under

vor myndighed eller til deres

evige udslettelse.

21 Og med hensyn til den Gud,

som du siger, vi har forkastet,

se, vi kender ikke til et sådant

væsen, ej heller gør I, men dersom

der er et sådant væsen, da

ved vi ikke andet, end at han

har skabt os lige såvel som jer.

22 Og om så er, at der findes

en djævel og et helvede, se,

mon han da ikke vil sende dig

dertil for at bo sammen med

min bror, som I har myrdet, og

om hvem du har antydet, at han

er gået til et sådant sted? Men

se, det betyder ikke noget.

23 Jeg er Ammoron og er

efterkommer af a Zoram, som

jeres fædre tvang og førte ud af

Jerusalem.

24 Og se nu, jeg er en frimodig

lamanit; se, denne krig er blevet

ført for at hævne deres forurettelser

og for at hævde og at opnå

deres ret til regeringsmagten; og

jeg slutter mit brev til Moroni.

KAPITEL 55

Moroni nægter at udveksle fanger

– De lamanitiske vagter bliver

lokket til at beruse sig, og de nefitiske

fanger bliver befriet – byen

Gid bliver indtaget uden blodsudgydelse.

Omkring 63–62 f.Kr.

Se, det skete, at da Moroni

havde modtaget dette brev, blev

han endnu mere vred, fordi han

vidste, at Ammoron havde et

fuldkomment kendskab til sit

a bedrageri; ja, han vidste, at

Ammoron vidste, at det ikke

var en retfærdig sag, der havde

fået ham til at føre krig mod

Nefis folk.

2 Og han sagde: Se, jeg vil ikke

udveksle fanger med Ammoron,

medmindre han vil opgive

sin hensigt, som jeg har anført i

mit brev, for jeg vil ikke tilstede

ham, at han skal få mere magt

end den, han har fået.

3 Se, jeg kender det sted, hvor

lamanitterne bevogter mine

folk, som de har taget til fange,

og da Ammoron ikke vil efterkomme

mit brev, se, da vil jeg

give ham i overensstemmelse

med mine ord, ja, jeg vil sprede

død blandt dem, indtil de

trygler om fred.

4 Og se, det skete, at da Moroni

havde sagt disse ord, foranledigede

han, at der skulle foretages

en eftersøgning blandt hans

mænd, for at han blandt dem

måske kunne finde en mand,

der var efterkommer af Laman.

5 Og det skete, at de fandt

en, hvis navn var Laman, og

han var a en af tjenerne hos den

konge, som blev myrdet af

Amalikija.

6 Se, Moroni foranledigede, at

Laman og et lille antal af hans

mænd skulle gå hen til de vagter,

der var over nefitterne.

7 Se, nefitterne blev bevogtet

i byen Gid, derfor udpegede

Moroni Laman og foranledigede,

at et lille antal mænd skulle

gå med ham.

23a 1 Ne 4:31–35. 55 1a Alma 47:12–35. 5a Alma 47:29.

Similar magazines