MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 55:23–35 396

vågnede om morgenen, så de,

at de var omringet af nefitterne

udenfor, og at deres fanger var

bevæbnet indenfor.

23 Og således så de, at nefitterne

havde magt over dem, og

under disse omstændigheder

fandt de, at det ikke var tjenligt,

at de skulle kæmpe med nefitterne,

derfor afkrævede deres

øverste anførere dem deres

krigsvåben, og de bragte dem

frem og kastede dem for fødderne

af nefitterne, mens de

bad om barmhjertighed.

24 Se nu, dette var Moronis

ønske. Han tog dem som krigsfanger

og tog byen i besiddelse

og foranledigede, at alle de

fanger, som var nefitter, skulle

frigives; og de sluttede sig til

Moronis hær og var en stor

styrke for hans hær.

25 Og det skete, at han foranledigede,

at de lamanitter,

som han havde taget til fange,

skulle påbegynde et a arbejde

med at forstærke befæstningerne

rundt omkring byen Gid.

26 Og det skete, at da han

havde befæstet byen Gid efter

sit ønske, foranledigede han, at

hans fanger skulle føres til byen

Overflod; og han bevogtede

også denne by med en overordentlig

stærk styrke.

27 Og det skete, at de til trods

for alle lamanitternes intriger

vogtede og forvarede alle de

fanger, som de havde taget, og

de holdt også alt det land og

den fordel, som de havde taget

tilbage.

25a Alma 53:3–5. 31a Alma 62:49–51.

28 Og det skete, at nefitterne

igen begyndte at blive sejrrige

og at genvinde deres rettigheder

og deres privilegier.

29 Mange gange forsøgte lamanitterne

at omringe dem om

natten, men ved disse forsøg

mistede de mange fanger.

30 Og mange gange forsøgte

de at give nefitterne af deres vin,

så de kunne udrydde dem med

gift eller drukkenskab.

31 Men se, nefitterne var ikke

langsomme til at a erindre Herren

deres Gud i denne deres

trængsels stund. De kunne

ikke fanges i deres snarer, ja, de

ville ikke drikke af deres vin,

medmindre de først havde givet

det til nogle af de lamanitiske

fanger.

32 Og således var de forsigtige

med, at der ikke blev givet

dem nogen gift, for hvis deres

vin forgiftede en lamanit, ville

den også forgifte en nefit; og

således prøvede de alle deres

drikke.

33 Og se, det skete, at det blev

nødvendigt for Moroni at træffe

forberedelser til at angribe byen

Morianton; for se, lamanitterne

havde ved deres arbejde befæstet

byen Morianton, indtil

den var blevet et overordentlig

stærkt støttepunkt.

34 Og de bragte bestandig nye

styrker ind i den by og også nye

tilførsler af forsyninger.

35 Og således endte det niogtyvende

år af den periode, hvor

dommerne regerede over Nefis

folk.

Similar magazines