MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 59:1–12 408

KAPITEL 59

Moroni beder Pahoran om at styrke

Helamans styrker – Lamanitterne

indtager byen Nefiha – Moroni

bliver vred på regeringen. Omkring

62 f.Kr.

Se, det skete i det tredivte år af

den periode, hvor dommerne

regerede over Nefis folk, efter

at Moroni havde modtaget og

havde læst Helamans a brev, at

han blev overordentlig glad på

grund af hans velfærd, ja, den

overordentlig høje grad i hvilken

det var lykkedes Helaman

at tage de lande, som de havde

mistet.

2 Ja, og han kundgjorde det for

hele sit folk i hele landet rundt

omkring i den del, hvor han

var, så de også kunne fryde sig.

3 Og det skete, at han straks

sendte et a brev til b Pahoran og

ønskede af ham, at han skulle

lade mænd samle sig for at styrke

Helaman, eller Helamans

hære, således at han med lethed

kunne holde den del af landet,

som han på så mirakuløs vis

havde fået hjælp til at vinde

tilbage.

4 Og det skete, da Moroni

havde sendt dette brev til Zarahemlas

land, begyndte han igen

at lægge en plan, så han kunne

indtage resten af de besiddelser

og byer, som lamanitterne

havde taget fra dem.

5 Og det skete, at mens Moroni

således var ved at træffe forberedelser

til at drage mod

lamanitterne for at kæmpe, se,

da blev Nefihas folk, som var

samlet sammen fra byen Moroni

og byen Lehi og byen Morianton,

angrebet af lamanitterne.

6 Ja, de, der var blevet tvunget

til at flygte fra Mantis land

og fra landet deromkring, var

kommet over og havde sluttet

sig til lamanitterne i denne del

af landet.

7 Og da de således var overordentlig

talrige, ja, og modtog

styrke fra dag til dag, drog de

på Ammorons befaling ud mod

Nefihas folk, og de begyndte at

slå dem ihjel under en overordentlig

stor nedslagtning.

8 Og deres hære var så talrige,

at resten af Nefihas folk blev

nødt til at flygte for dem, og de

kom og sluttede sig til Moronis

hær.

9 Og se, da Moroni havde

antaget, at der ville blive sendt

mænd til byen Nefiha for at

hjælpe folket med at holde byen,

og da han vidste, at det var lettere

at redde byen fra at falde

i lamanitternes hænder end at

tage den tilbage fra dem, antog

han, at de let kunne holde den.

10 Derfor holdt han alle sine

styrker tilbage for at holde de

steder, han havde genvundet.

11 Og se, da Moroni så, at byen

Nefiha var faldet, blev han overordentlig

sorgfuld og begyndte

at blive bange for, at de på grund

af folkets ugudelighed ville falde

i deres brødres hænder.

12 Se, dette var tilfældet for

alle hans øverste anførere. De

59 1a Alma 56:1. 3a Alma 60:1–3. b Alma 50:40.

Similar magazines