MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

409 Almas Bog 59:13–60:9

tvivlede og undrede sig også

over folkets ugudelighed, og

dette på grund af lamanitternes

medgang i forhold til dem.

13 Og det skete, at Moroni blev

vred på regeringen på grund

af dens a ligegyldighed med

hensyn til deres lands frihed.

KAPITEL 60

Moronis klager til Pahoran over

regeringens forsømmelse af hærene

– Herren tillader, at de retfærdige

bliver dræbt – Nefitterne må bruge

al deres kraft og alle deres midler

på at udfri sig af deres fjender –

Moroni truer med at kæmpe mod

regeringen, medmindre der bliver

sendt hjælp til hans hære. Omkring

62 f.Kr.

Og det skete, at han igen

skrev til landets regent, som var

Pahoran, og disse er de ord, som

han skrev, og som lød: Se, jeg

stiler mit brev til Pahoran i byen

Zarahemla, til landets aover dommer og regent og også til

alle dem, der af dette folk er

blevet valgt til at styre og forvalte

denne krigs anliggender.

2 For se, jeg har noget at

sige til dem som fordømmelse;

for se, I ved selv, at I er blevet

udpeget til at samle mænd og

bevæbne dem med sværd og

med sabler og alle slags krigsvåben

af enhver art og sende

dem ud mod lamanitterne i

hvilke dele af vort land, de end

måtte komme ind.

3 Og se nu, jeg siger jer, at

13a Alma 58:34; 61:2–3. 60 1a Alma 50:39–40.

jeg selv og også mine mænd og

også Helaman og hans mænd

har lidt overordentlig store

lidelser, ja, endog sult, tørst og

udmattelse og alle slags trængsler

af enhver art.

4 Men se, var det alt, vi havde

lidt, ville vi ikke murre eller

klage.

5 Men se, stor har nedslagtningen

været blandt vort folk;

ja, tusinder er faldet for sværdet,

hvor det kunne have været

anderledes, hvis I havde ydet

vore hære tilstrækkelig styrke

og bistand. Ja, stor har jeres

forsømmelse af os været.

6 Og se nu, vi ønsker at kende

årsagen til denne overordentlig

store forsømmelse; ja, vi ønsker

at kende årsagen til jeres tankeløse

tilstand.

7 Tænker I, at I kan sidde på

jeres troner i en tilstand af

tankeløs sløvhed, mens jeres

fjender spreder dødens værk

omkring jer? Ja, mens de myrder

tusinder af jeres brødre –

8 ja, netop dem, som har set

op til, at I skulle beskytte dem,

ja, som har bragt jer i en stilling,

hvor I kunne have bistået dem,

ja, I kunne have sendt dem hære

for at have styrket dem og have

reddet tusinder af dem fra at

falde for sværdet.

9 Men se, det er ikke alt – I har

holdt jeres forsyninger tilbage

fra dem, således at mange har

kæmpet og er blødt til døde på

grund af de store ønsker, som de

havde for dette folks velfærd;

ja, og dette har de gjort, mens

Similar magazines