MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 60:29–61:2 412

til sværdet for at forsvare mit

lands sag, og det er på grund af

jeres ugudelighed, at vi har lidt

så stort tab.

29 Se, det er tid, ja, tiden er nu

for hånden, da retfærdighedens

a sværd, medmindre I rører på

jer til forsvar for jeres land og

jeres små, hænger over jer, ja, og

det skal falde på jer og hjemsøge

jer helt til jeres fuldstændige

ødelæggelse.

30 Se, jeg venter på hjælp fra

jer, og medmindre I kommer os

til undsætning, se, da kommer

jeg til jer, endog jer i Zarahemlas

land, og slår jer med sværdet,

således at I ikke mere skal have

magt til at hindre dette folks

fremgang i vor friheds sag.

31 For se, Herren vil ikke

tillade, at I skal leve og vokse jer

stærke i jeres syndighed for at

udrydde hans retfærdige folk.

32 Se, kan I mene, at Herren

vil skåne jer og gå frem til dom

mod lamanitterne, når det er

deres fædres overlevering, som

har forårsaget deres had, ja, og

det er blevet mangedoblet af

dem, der har skilt sig ud fra os,

mens jeres ugudelighed er en

følge af jeres kærlighed til ære

og verdens tomme ting?

33 I ved, at I overtræder Guds

love, og I ved, at I tramper dem

under fode. Se, Herren siger til

mig: Hvis de, som I har udpeget

til jeres regenter, ikke omvender

sig fra deres synder og

syndighed, skal I drage op for

at kæmpe mod dem.

34 Og se nu, jeg, Moroni, er

bundet i henhold til den pagt,

som jeg har sluttet om at holde

min Guds befalinger, derfor

ønsker jeg, at I skal holde fast

ved Guds ord og hastigt sende

nogle af jeres forsyninger og

af jeres mænd til mig og også

til Helaman.

35 Og se, hvis I ikke gør det,

da kommer jeg hastigt til jer, for

se, Gud vil ikke tillade, at vi skal

omkomme af sult, derfor vil han

give os af jeres føde, selv om

det skal ske ved sværdet. Se nu

til, at I opfylder Guds ord.

36 Se, jeg er Moroni, jeres

øverste anfører. Jeg a stræber

ikke efter magt, men efter at

bryde den ned. Jeg stræber ikke

efter verdens ære, men efter

Guds ære og mit lands frihed

og velfærd. Og således slutter

jeg mit brev.

KAPITEL 61

Pahoran fortæller Moroni om

opstand og oprør mod regeringen

– Kongemændene indtager Zarahemla

og står i forbund med

lamanitterne – Pahoran beder om

militær hjælp mod oprørerne.

Omkring 62 f.Kr.

Se, nu skete det, at snart efter at

Moroni havde sendt sit brev til

den øverste regent, modtog han

et brev fra aPahoran, den øverste

regent. Og disse er de ord, som

han modtog:

2 Jeg, Pahoran, som er den

øverste regent over dette land,

sender disse ord til Moroni, den

29a Hel 13:5; 3 Ne 2:19. 36a L&P 121:39–42. 61 1a Alma 50:39–40.

Similar magazines