MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Almas Bog 62:15–27 416

mænd, fast besluttede på at overmande

lamanitterne i den by.

15 Og det skete, at mens de

marcherede mod dette land,

overmandede de et stort antal

af lamanitternes mænd og

slog mange af dem ihjel og tog

deres forsyninger og deres

krigsvåben.

16 Og det skete, efter at de

havde overmandet dem, at

de fik dem til at indgå en

pagt om, at de ikke mere ville

gribe til deres krigsvåben mod

nefitterne.

17 Og da de havde indgået

denne pagt, sendte de dem hen

for at bo blandt Ammons folk;

og i antal var de omtrent fire

tusinde, som ikke var blevet

slået ihjel.

18 Og det skete, at da de havde

sendt dem bort, fortsatte de

deres march mod Nefihas land.

Og det skete, at da de kom til

byen Nefiha, slog de deres telte

op på Nefihas sletter, som ligger

i nærheden af byen Nefiha.

19 Se, Moroni nærede ønske

om, at lamanitterne skulle komme

ud for at kæmpe mod dem

på sletterne, men lamanitterne,

der kendte til deres overordentlig

store mod, og som så

det store antal af dem, turde

derfor ikke at komme ud mod

dem, derfor kom de ikke ud for

at kæmpe den dag.

20 Og da natten kom, gik

Moroni ud i nattens mørke og

klatrede op på toppen af muren

for at udspionere, i hvilken del

af byen lamanitterne lå lejret

med deres hær.

21 Og det skete, at de lå mod

øst ved indgangen; og de sov

alle. Og se, Moroni vendte tilbage

til sin hær og foranledigede,

at de i hast skulle gøre stærke

reb og stiger klar, som kunne

fires ned fra toppen af muren på

den indvendige side af muren.

22 Og det skete, at Moroni

foranledigede, at hans mænd

skulle marchere frem og klatre

op på toppen af muren og fire

sig ned i den del af byen, ja,

mod vest, hvor lamanitterne

ikke lå lejret med deres hære.

23 Og det skete, at de alle blev

firet ned i byen om natten ved

hjælp af deres stærke reb og

deres stiger; da morgenen kom,

var de således alle indenfor

byens mure.

24 Og se, da lamanitterne

vågnede og så, at Moronis hære

var indenfor murene, blev de

overordentlig rædselsslagne i

en sådan grad, at de flygtede

ud ad passagen.

25 Og se, da Moroni så, at de

flygtede for ham, foranledigede

han, at hans mænd skulle

marchere frem mod dem, og

slog mange ihjel og omringede

mange andre og tog dem til

fange; og resten af dem flygtede

ind i Moronis land, som lå i

grænseegnene ved kysten.

26 Således havde Moroni og

Pahoran sat sig i besiddelse af

byen Nefiha uden tab af en

eneste sjæl; og der var mange af

lamanitterne, der blev slået ihjel.

27 Se, det skete, at mange af

de lamanitter, der var fanger,

nærede ønske om at slutte sig

Similar magazines