MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

423 Helamans Bog 1:22–32

han stod ved muren, så han

døde. Og således endte Pakumeni

sine dage.

22 Og se, da Coriantumr så,

at han var i besiddelse af byen

Zarahemla og så, at nefitterne

var flygtet for dem og var blevet

slået ihjel og var blevet pågrebet

og var blevet kastet i fængsel, og

at han havde sat sig i besiddelse

af den stærkeste fæstning i hele

landet, fattede hans hjerte mod,

således at han stod i begreb med

at drage ud mod hele landet.

23 Og se, han forblev ikke i

Zarahemlas land, men med en

stor hær marcherede han frem,

ja, mod byen Overflod, for det

var hans agt at drage frem og

hugge sig vej med sværdet, så

han kunne indtage de nordlige

dele af landet.

24 Og da han mente, at deres

største styrke var midt i landet,

marcherede han derfor frem,

idet han ikke gav dem tid til at

samle sig andet end i små grupper;

og på denne måde faldt de

over dem og huggede dem til

jorden.

25 Men se, Coriantumrs march

gennem landets midte gav

Moroniha stor fordel over dem

til trods for det store antal

nefitter, der blev slået ihjel.

26 For se, Moroniha havde

ment, at lamanitterne ikke turde

komme ind i midten af landet,

men at de ville angribe byerne

rundt omkring i grænseegnene,

sådan som de hidtil havde gjort;

derfor havde Moroniha foranlediget,

at deres stærke hære skul-

30a Hel 1:15.

le holde disse områder rundt

omkring ved grænseegnene.

27 Men se, lamanitterne var

ikke bange, sådan som han

havde ønsket, men de var kommet

ind i midten af landet og

havde indtaget hovedstaden,

som var byen Zarahemla, og

drog gennem de vigtigste dele

af landet, idet de slog folket

ihjel under en stor nedslagtning,

både mænd, kvinder og børn

og tog mange byer og støttepunkter

i besiddelse.

28 Men da Moroniha havde

opdaget dette, sendte han straks

Lehi af sted med en hær uden

om for at afskære dem, før de

kom til landet Overflod.

29 Og dette gjorde han; og han

afskar dem, før de kom til landet

Overflod, og udkæmpede et

slag mod dem, således at de

begyndte at trække sig tilbage

mod Zarahemlas land.

30 Og det skete, at Moroniha

afskar dem på deres tilbagetog

og udkæmpede et slag mod

dem af en sådan størrelse, at det

blev et overordentlig blodigt

slag; ja, mange blev slået ihjel,

og blandt dem, der blev slået

ihjel, var også a Coriantumr.

31 Og se nu, lamanitterne

kunne ikke trække sig tilbage

i nogen retning, hverken mod

nord eller mod syd eller mod øst

eller mod vest, for de var omringet

på alle sider af nefitterne.

32 Og således havde Coriantumr

kastet lamanitterne ind

midt blandt nefitterne, således

at de var i nefitternes magt, og

Similar magazines