MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

433 Helamans Bog 5:17–28

ude hos hele Nefis folk, som

var i landet mod syd, og derfra

ind i Zarahemlas land blandt

lamanitterne.

17 Og det skete, at de prædikede

med stor kraft, således at

de beskæmmede mange af dem,

der havde a skilt sig ud, og som

var gået over fra nefitterne,

således at de kom frem og

bekendte deres synder og blev

døbt til omvendelse og straks

vendte tilbage til nefitterne for

at forsøge at gøre den uret, som

de havde begået, god igen.

18 Og det skete, at Nefi og

Lehi prædikede for lamanitterne

med så stor magt og myndighed,

for de var blevet givet magt

og myndighed, så de kunne

a tale, og det blev også givet

dem, hvad de skulle sige –

19 derfor talte de til lamanitternes

store forbavselse, så de

blev a overbevist, således at otte

tusinde af de lamanitter, som

var i Zarahemlas land og rundt

omkring, blev døbt til omvendelse

og blev overbevist om

ugudeligheden af deres fædres

overleveringer.

20 Og det skete, at Nefi og Lehi

fortsatte derfra til Nefis land.

21 Og det skete, at de blev

pågrebet af en af lamanitternes

hære og kastet i a fængsel; ja, i

det selv samme fængsel, hvori

Ammon og hans brødre blev

kastet af Limhis tjenere.

22 Og efter at de havde været

fængslet i mange dage uden

17a Hel 4:4.

18a L&P 100:5–8.

gs Profeti.

19a gs Omvendelse;

Missionering.

21a Mosi 7:6–7; 21:23.

23a 2 Mos 3:2.

24a 2 Mos 14:24;

at få mad, se, da gik de ind i

fængslet for at hente dem, så de

kunne slå dem ihjel.

23 Og det skete, at Nefi og Lehi

blev omgivet som af a ild, således

at de ikke turde lægge hånd på

dem af frygt for, at de skulle

blive forbrændt. Alligevel blev

Nefi og Lehi ikke forbrændt;

og det var, som stod de midt i

ilden uden at blive forbrændt.

24 Og da de så, at de var omgivet

af en a ildsøjle, og at den

ikke brændte dem, fattede deres

hjerte mod.

25 For de så, at lamanitterne

ikke turde lægge hånd på dem,

ej heller turde de komme i nærheden

af dem, men stod, som

om de var blevet stumme af

forbløffelse.

26 Og det skete, at Nefi og Lehi

trådte frem og begyndte at tale

til dem og sagde: Frygt ikke, for

se, det er Gud, der har vist jer

denne forunderlige foreteelse,

hvorved det er blevet vist jer, at

I ikke kan lægge hånd på os for

at slå os ihjel.

27 Og se, da de havde sagt

disse ord, rystede jorden overordentlig

kraftigt, og fængslets

mure rystede, som var de ved at

styrte til jorden, men se, de faldt

ikke. Og se, de, der var i fængslet,

var lamanitter og nefitter,

som havde skilt sig ud.

28 Og det skete, at de blev

overskygget af en sky af a mørke,

og en forfærdelig, højtidelig

frygt kom over dem.

1 Ne 1:6;

L&P 29:12;

JS–H 1:16.

28a 2 Mos 14:20.

Similar magazines