MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Helamans Bog 5:29–41 434

29 Og det skete, at der lød en

a røst, som var den oven over

skyen af mørke, og den sagde:

Omvend jer, omvend jer, og

forsøg ikke mere at slå mine

tjenere ihjel, som jeg har sendt

til jer for at kundgøre gode

tidender.

30 Og det skete, at da de hørte

denne røst og fattede, at det ikke

var en tordenrøst, ej heller var

det en røst som en tumultagtig

larm, men se, det var en a stille

røst af fuldkommen mildhed,

som havde det været en hvisken,

og den gennemborede

dem helt ind til selve sjælen –

31 og til trods for røstens mildhed,

se, så rystede jorden overordentlig

kraftigt, og fængslets

mure vaklede igen, som var det

ved at styrte til jorden, og se, den

sky af mørke, som havde overskygget

dem, spredtes ikke –

32 og se, røsten lød igen og

sagde: Omvend jer, omvend jer,

for Himmeriget er for hånden,

og forsøg ikke mere at slå mine

tjenere ihjel. Og det skete, at

jorden atter rystede og murene

vaklede.

33 Og røsten lød også igen for

tredje gang og talte forunderlige

ord til dem, som ikke kan udtrykkes

af mennesket; og murene

vaklede igen, og jorden

rystede, som var den ved at

sønderdeles.

34 Og det skete, at lamanitterne

ikke kunne flygte på grund af

den sky af mørke, som overskyggede

dem; ja, og de var

29a 3 Ne 11:3–14.

30a 1 Kong 19:12;

L&P 85:6.

36a 2 Mos 34:29–35;

ApG 6:15.

40a ApG 2:37–39.

også ubevægelige på grund af

den frygt, som kom over dem.

35 Se, der var blandt dem én,

som var nefit af fødsel, og som

engang havde hørt til Guds

kirke, men havde skilt sig ud

fra den.

36 Og det skete, at han vendte

sig om, og se, han så Nefis og

Lehis ansigt gennem skyen af

mørke, og se, de a strålede overordentlig

stærkt, ligesom engles

ansigter. Og han så, at de løftede

deres blik mod himlen, og de

så ud, som om de talte eller

opløftede deres røst til et eller

andet væsen, som de så.

37 Og det skete, at denne mand

råbte til mængden, for at få dem

til at vende sig om og se. Og se,

der blev givet dem kraft, så de

vendte sig om og så, og de så

Nefis og Lehis ansigt.

38 Og de sagde til manden:

Se, hvad betyder alt dette, og

hvem er det, som disse mænd

taler med?

39 Se, mandens navn var

Aminadab. Og Aminadab sagde

til dem: De taler med Guds

engle.

40 Og det skete, at lamanitterne

sagde til ham: a Hvad skal vi

gøre, for at denne sky af mørke

kan blive fjernet, så den ikke

overskygger os?

41 Og Aminadab sagde til

dem: I må a omvende jer og anråbe

røsten, lige indtil I får b tro

på Kristus, som blev forkyndt

for jer af Alma og Amulek og

Ze’ezrom; og når I gør dette,

41a gs Omvendelse.

b gs Tro.

Similar magazines