MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Helamans Bog 6:2–13 436

grund af deres fasthed og deres

standhaftighed i troen.

2 For se, der var mange af

nefitterne, der var blevet a forhærdede

og ubodfærdige og

groft ugudelige i en sådan grad,

at de forkastede Guds ord og al

den forkyndelse og profeti, som

fandt sted blandt dem.

3 Alligevel følte de mennesker,

som var i kirken, stor glæde på

grund af lamanitternes omvendelse,

ja, på grund af Guds

kirke, som var blevet oprettet

blandt dem. Og de plejede a fællesskab,

den ene med den anden,

og frydede sig, den ene

med den anden, og havde stor

glæde.

4 Og det skete, at mange af

lamanitterne kom ned til Zarahemlas

land og berettede for

det nefitiske folk om den måde,

hvorpå de var blevet a omvendt,

og formanede dem til tro og

omvendelse.

5 Ja, og mange prædikede

med overordentlig stor kraft og

myndighed, så mange af dem

blev bragt ned i ydmyghedens

dyb, så de blev Guds og Lammets

ydmyge tilhængere.

6 Og det skete, at mange af

lamanitterne drog ind i landet

mod nord, og Nefi og Lehi

drog også ind i a landet mod

nord for at prædike for folket.

Og således endte det treogtresindstyvende

år.

7 Og se, der var fred i hele

landet, således at nefitterne drog

til hvilken som helst del af

landet, de ville, hvad enten

2a Rom 1:28–32.

3a gs Fællesskab.

4a gs Omvendelse.

6a Alma 63:4–9;

det var blandt nefitterne eller

lamanitterne.

8 Og det skete, at lamanitterne

også drog hvorhen, de end ville,

hvad enten det var blandt lamanitterne

eller blandt nefitterne,

og således kunne de frit

omgås, den ene med den anden,

for at købe og for at sælge og

for at opnå vinding alt efter

deres ønske.

9 Og det skete, at de blev overordentlig

rige, både lamanitterne

og nefitterne; og de havde

en overordentlig stor overflod

af guld og af sølv og af alle

slags kostbare metaller, både

i landet mod syd og i landet

mod nord.

10 Se, landet mod syd blev

kaldt Lehi, og landet mod nord

blev kaldt a Mulek, hvilket var

efter Sidkijas søn; for Herren

førte Mulek ind i landet mod

nord og Lehi ind i landet

mod syd.

11 Og se, der var alle slags

guld i begge disse lande, og

sølv og kostbar malm af enhver

art; og der var også kunsthåndværkere,

som forarbejdede alle

slags malm og forædlede den;

og således blev de rige.

12 De dyrkede korn i overflod,

både i nord og i syd; og de trivedes

overordentlig godt, både

i nord og i syd. Og de mangfoldiggjorde

sig og voksede sig

overordentlig stærke i landet.

Og de opdrættede mange flokke

og hjorde, ja, meget fedekvæg.

13 Se, deres kvinder arbejdede

og spandt og fremstillede al

Hel 3:11–12.

10a Mosi 25:2–4; Hel 8:21.

Similar magazines