MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

437 Helamans Bog 6:14–22

slags klæde af fintvævet linned

og klæde af enhver art til at

klæde deres nøgenhed med. Og

således gik det fireogtresindstyvende

år i fred.

14 Og i det femogtresindstyvende

år havde de også stor

glæde og fred, ja, og megen

forkyndelse og mange profetier

angående det, der skulle

komme. Og således gik det femogtresindstyvende

år.

15 Og det skete i det seksogtresindstyvende

år af dommernes

regeringstid, se, at a Cezoram

blev myrdet ved en ukendt

hånd, mens han sad på dommersædet.

Og det skete i det

samme år, at hans søn, der var

blevet udpeget af folket i hans

sted, også blev myrdet. Og

således endte det seksogtresindstyvende

år.

16 Og i begyndelsen af det syvogtresindstyvende

år begyndte

folket igen at vokse sig overordentlig

ugudeligt.

17 For se, Herren havde velsignet

dem så længe med verdens

rigdomme, at de ikke var blevet

ophidset til vrede, til krige

eller til blodsudgydelse, derfor

begyndte de at lade hjertet

blive optaget af rigdomme, ja,

de begyndte at forsøge at få

vinding, så de kunne hæve

sig, den ene over den anden;

derfor begyndte de at begå

a hemmelige mord og at røve

og at plyndre, så de kunne få

vinding.

18 Og se nu, disse mordere og

ransmænd var en bande, der var

15a Hel 5:1.

17a 3 Ne 9:9.

18a Hel 2:4, 12–13.

22a gs Hemmelige

blevet dannet af Kishkumen

og a Gadianton. Og se, det var

således, at der var mange i

Gadiantons bande, selv blandt

nefitterne. Men se, de var mere

talrige blandt den mere ugudelige

del af lamanitterne. Og de

blev kaldt Gadiantons røvere

og mordere.

19 Og det var dem, der myrdede

overdommeren Cezoram

og hans søn, mens de sad på

dommersædet; og se, de blev

ikke fundet.

20 Og se, det skete, at da lamanitterne

fandt ud af, at der var

røvere blandt dem, blev de

overordentlig sorgfulde, og de

brugte ethvert middel, der var i

deres magt, for at udrydde dem

fra jordens overflade.

21 Men se, Satan ophidsede

hjertet hos størstedelen af

nefitterne i en sådan grad, at de

forenede sig med disse røverbander

og indgik deres pagter

og aflagde deres eder om, at de

ville beskytte og bevare hinanden

i hvilke vanskelige forhold,

de end måtte komme ud for, så

de ikke skulle lide for deres

mord og deres plyndringer og

deres tyverier.

22 Og det skete, at de havde

deres tegn, ja, deres a hemmelige

tegn og deres hemmelige ord,

og dette for at de kunne kende

en broder, som havde indgået

pagten, så hans broder, uanset

hvilken ugudelighed han måtte

øve, ikke skulle blive gjort

fortræd af sin broder eller af

dem, som tilhørte hans bande,

sammensværgelser.

Similar magazines