MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

451 Helamans Bog 11:10–22

10 O Herre, se, dette folk

omvender sig; og de har fejet

Gadiantons bande ud af deres

midte, således at de er blevet

udslettet, og de har skjult deres

hemmelige planer i jorden.

11 Se, o Herre, vil du bortvende

din vrede på grund af denne,

deres, ydmyghed og lade din

vrede være tilfredsstillet ved

udryddelsen af disse ugudelige

mennesker, som du allerede har

udryddet.

12 O Herre, vil du bortvende

din vrede, ja, din rasende vrede,

og foranledige, at denne hungersnød

hører op i dette land.

13 O Herre, vil du lytte til mig

og foranledige, at det må blive

gjort i overensstemmelse med

mine ord, og sende a regn ned

på jordens overflade, så hun

kan frembringe sin frugt og sit

korn i kornets tid.

14 O Herre, du lyttede til a mine

ord, da jeg sagde: Lad der blive

en hungersnød, så sværdets pest

kan høre op! Og jeg ved, at du

også på dette tidspunkt vil lytte

til mine ord, for du sagde: Hvis

dette folk omvender sig, vil jeg

skåne dem.

15 Ja, o Herre, og du ser, at de

har omvendt sig på grund af

den hungersnød og den pest og

ødelæggelse, som er kommet

over dem.

16 Og se, o Herre, vil du

bortvende din vrede og igen

prøve, om de vil tjene dig? Og

hvis så er, o Herre, kan du

velsigne dem ifølge dine ord,

som du har sagt.

13a 1 Kong 18:1, 41–46.

14a Hel 11:4.

17a 5 Mos 11:13–17.

18a Hel 10:5–11.

17 Og det skete, at Herren i det

seksoghalvfjerdsindstyvende år

bortvendte sin vrede fra folket

og foranledigede, at der faldt

a regn på jorden, således at hun

frembragte sin frugt i frugtens

tid. Og det skete, at hun frembragte

sit korn i kornets tid.

18 Og se, folket frydede sig og

priste Gud, og hele landets

overflade var fyldt af fryd; og

de forsøgte ikke mere at slå

Nefi ihjel, men de agtede ham

som en a stor profet og en gudsmand,

som var blevet givet

magt og myndighed af Gud.

19 Og se, Lehi, hans bror, stod

a ikke det mindste tilbage for

ham med hensyn til det, der

hører til retfærdighed.

20 Og således skete det, at

Nefis folk igen begyndte at have

fremgang i landet og begyndte

at opbygge deres øde steder og

begyndte at mangfoldiggøre sig

og sprede sig, indtil de dækkede

hele landets overflade, både

mod nord og mod syd, fra det

vestlige hav til det østlige hav.

21 Og det skete, at det seksoghalvfjerdsindstyvende

år endte

i fred. Og det syvoghalvfjerdsindstyvende

år begyndte i fred,

og a kirken bredte sig over hele

landets overflade, og størstedelen

af folket, både nefitterne og

lamanitterne, tilhørte kirken, og

de havde overordentlig stor fred

i landet, og således endte det

syvoghalvfjerdsindstyvende år.

22 Og de havde også fred i det

otteoghalvfjerdsindstyvende år

bortset fra nogle få stridigheder

19a Hel 5:36–44.

21a gs Jesu Kristi Kirke.

Similar magazines