MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Helamans Bog 13:6–14 456

mig i hjertet, og se, han har lagt

mig i hjertet at sige til dette

folk, at a retfærdighedens sværd

hænger over dette folk, og der

går ikke fire hundrede år, før

retfærdighedens sværd falder

på dette folk.

6 Ja, en stor a ødelæggelse venter

dette folk, og den kommer

visselig over dette folk, og intet

kan frelse dette folk bortset fra

omvendelse og tro på Herren

Jesus Kristus, som visselig skal

komme til verden og skal lide

meget og skal blive slået ihjel

for sit folk.

7 Og se, en a engel fra Herren

har kundgjort det for mig, og

han bragte min sjæl b glædelige

tidender. Og se, jeg blev sendt

til jer for også at kundgøre det

for jer, så I kan få glædelige

tidender, men se, I ville ikke

modtage mig.

8 Derfor, så siger Herren: På

grund af det nefitiske folks

hårdhjertethed tager jeg, medmindre

de omvender sig, mit

ord bort fra dem, og jeg a trækker

min Ånd tilbage fra dem, og jeg

bærer ikke længere over med

dem, og jeg vender deres brødres

hjerte mod dem.

9 Og der skal ikke gå a fire

hundrede år, før jeg foranlediger,

at de bliver slået; ja, jeg

hjemsøger dem med sværdet og

med hungersnød og med pest.

10 Ja, jeg hjemsøger dem i min

rasende vrede, og der skal være

5a Alma 60:29;

3 Ne 2:19.

6a Alma 45:10–14;

Hel 15:17.

7a Alma 13:26.

b Es 52:7.

8a Hel 6:35.

9a Alma 45:10–12.

10a 1 Ne 12:12; 2 Ne 26:9;

3 Ne 27:32.

nogle af det a fjerde slægtled

blandt jeres fjender, som skal

leve længe nok til at se jeres

fuldstændige undergang; og

dette skal visselig ske, medmindre

I omvender jer, siger

Herren; og disse af det fjerde

slægtled, skal bringe jeres

undergang over jer.

11 Men hvis I omvender jer

og a igen vender jer til Herren

jeres Gud, bortvender jeg min

vrede, siger Herren; ja, så siger

Herren, velsignede er de, der

omvender sig og vender sig

til mig, men ve den, der ikke

omvender sig.

12 Ja, a ve denne store by Zarahemla,

for se, det er på grund af

dem, der er retfærdige, at den

bliver skånet; ja, ve denne store

by, for jeg ser, siger Herren,

at der er mange, ja, endog størstedelen

af denne store by, der

forhærder hjertet mod mig,

siger Herren.

13 Men velsignede er de, der

omvender sig, for dem skåner

jeg. Men se, hvis det ikke var for

de retfærdige, som er i denne

store by, se, da ville jeg foranledige,

at der kom a ild ned fra

himlen og ødelagde den.

14 Men se, det er for de retfærdiges

skyld, at den bliver

skånet. Men se, den tid kommer,

siger Herren, at når I

støder de retfærdige ud fra jer,

da skal I være modne til udryddelse;

ja, ve denne store by på

11a 3Ne10:5–7.

12a 3 Ne 8:8, 24; 9:3.

13a 1 Mos 19:24;

2 Kong 1:9–16;

3 Ne 9:11.

Similar magazines