MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Helamans Bog 13:25–34 458

og slår dem ihjel og begår al

slags ugudelighed mod dem,

ligesom de gjorde fordum.

25 Og se, når I taler, siger I:

Hvis vore dage havde været i

vor a fordums fædres dage, havde

vi ikke slået profeterne ihjel,

havde vi ikke stenet dem og

stødt dem ud.

26 Se, I er værre end de, for så

sandt som Herren lever, bliver

I, hvis der kommer en a profet

blandt jer og kundgør jer Herrens

ord, der vidner om jeres

synder og syndighed, b vrede på

ham og støder ham ud og forsøger

på alle måder at slå ham

ihjel; ja, I vil sige, at han er

en falsk c profet, og at han er en

synder og af Djævelen, fordi

han d vidner om, at jeres handlinger

er onde.

27 Men se, hvis der kommer

en mand blandt jer og siger: Gør

dette, og det er der ingen synd

i; gør hint, og I skal ikke lide!

ja, han siger: Vandr efter jeres

eget hjertes stolthed, ja, vandr

efter jeres øjnes stolthed, og gør,

hvad end jeres hjerte ønsker! –

og hvis der kommer en mand

blandt jer og siger dette, modtager

I ham og siger, at han

er a profet.

28 Ja, I løfter ham op, og I giver

ham af jeres gods, I giver ham

af jeres guld og af jeres sølv,

og I klæder ham i kostbare

klæder; og fordi han taler

a smigrende ord til jer, og han

25a ApG 7:51.

26a 2 Krøn 18:7;

Luk 16:31.

b Es 30:9–10.

c Matt 13:57.

d Gal 4:16.

27a gs Præstelist.

28a 2 Tim 4:3–4.

29a 2 Ne 28:9.

b Matt 15:14.

siger, at alt er vel, så finder I

ingen fejl hos ham.

29 O, du ugudelige og du afsporede

slægt, I forhærdede og

stivnakkede mennesker, hvor

længe tror I, at Herren vil tåle

jer? Ja, hvor længe vil I tillade

jer at blive ledt af a tåbelige og

b blinde vejledere? Ja, hvor længe

vil I c vælge mørke frem for d lys?

30 Ja, se, Herrens vrede er

allerede tændt imod jer, se, han

har forbandet landet på grund

af jeres ugudelighed.

31 Og se, den tid kommer, da

han vil forbande jeres rigdomme,

så de vil blive a glatte, så I

ikke kan holde på dem; og i

jeres fattigdoms dage kan I ikke

beholde dem.

32 Og i jeres fattigdoms dage

skal I anråbe Herren, og I skal

råbe forgæves, for jeres ødelæggelse

er allerede kommet over

jer, og jeres undergang er gjort

sikker, og på den dag skal I

græde og hyle, siger Hærskarers

Herre. Og da skal I klage og sige:

33 O, a gid jeg havde omvendt

mig og ikke havde dræbt profeterne

og b stenet dem og stødt

dem ud! Ja, på den dag skal I

sige: O, gid vi havde husket

Herren vor Gud den dag, da han

gav os vore rigdomme, så var de

ikke blevet glatte, så vi mistede

dem, for se, vore rigdomme er

forsvundet for os.

34 Se, vi lægger et stykke

værktøj her, og i morgen er det

c Joh 3:19.

d Job 24:13.

31a Morm 1:17–18.

33a Morm 2:10–15.

b Matt 23:37.

Similar magazines