MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 1:16–25 468

blive forbavset, fordi der a intet

mørke var, da natten kom.

16 Og der var mange, der ikke

havde troet profeternes ord,

som a faldt til jorden og blev, som

var de døde, for de vidste, at

den store b ødelæggelsesplan,

som de havde lagt for dem, der

troede på profeternes ord, var

blevet forpurret, for det tegn,

der var blevet givet, var allerede

for hånden.

17 Og de begyndte at forstå, at

Guds Søn snart måtte komme;

ja, kort sagt alle folk på hele

jordens overflade fra vest til øst,

både i landet mod nord og i

landet mod syd, blev så overordentlig

forbavsede, at de faldt

til jorden.

18 For de vidste, at profeterne

havde vidnet om dette i mange

år, og at tegnet, som var blevet

givet, allerede var for hånden;

og de begyndte at frygte på

grund af deres ugudelighed og

deres vantro.

19 Og det skete, at der ikke

var noget mørke hele den nat,

men det var så lyst, som var det

middag. Og det skete, at solen

igen stod op om morgenen i

overensstemmelse med sin rette

orden; og de vidste, at det

var den dag, da Herren skulle

a fødes på grund af det tegn, som

var blevet givet.

20 Og det var sket, ja, alt til

mindste enkelthed, i overensstemmelse

med profeternes ord.

21 Og det skete også, at en ny

15a Hel 14:3.

16a Hel 14:7.

b 3 Ne 1:9.

19a Luk 2:1–7.

21a Matt 2:1–2;

Hel 14:5.

a stjerne viste sig i overensstemmelse

med ordet.

22 Og det skete, at fra det tidspunkt

af begyndte der at blive

spredt løgne ud blandt folket

af Satan for at forhærde deres

hjerte i den hensigt, at de ikke

skulle tro på de tegn og undere,

som de havde set; men til

trods for disse løgne og bedrag,

troede størstedelen af folket og

blev omvendt til Herren.

23 Og det skete, at Nefi drog

ud blandt folket, og også mange

andre, og døbte til omvendelse,

hvorved der skete en stor a forladelse

af synder. Og således

begyndte folket igen at få fred

i landet.

24 Og der var ingen stridigheder,

bortset fra at der var nogle

få, der begyndte at prædike, idet

de anstrengte sig for at bevise

ved hjælp af skrifterne, at det

ikke mere var a nødvendigt at

iagttage Moseloven. Se, heri

tog de fejl, fordi de ikke havde

forstået skrifterne.

25 Men det skete, at de snart

blev omvendt og blev overbevist

om den vildfarelse, de var

i, for det blev kundgjort for dem,

at loven endnu ikke var a opfyldt,

og at den skulle opfyldes

til mindste enkelthed; ja, ordet

kom til dem, at den skulle

opfyldes, ja, at ikke ét bogstav

eller én tøddel skulle forgå,

før det alt sammen skulle opfyldes;

derfor blev de i det selv

samme år bragt til kundskab om

23a gs Syndsforladelse.

24a Alma 34:13.

25a Matt 5:17–18.

Similar magazines