MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

471 Tredje Nefi 2:18–3:7

18 Og således endte det fjortende

år. Og i det femtende år

kom de frem mod Nefis folk, og

på grund af Nefis folks ugudelighed

og deres mange stridigheder

og megen kiv vandt

gadiantonrøverne mange fordele

over dem.

19 Og således endte det femtende

år, og således var folket

i en tilstand, hvor de havde

mange trængsler; og a ødelæggelsens

sværd hang over dem,

således at de var lige ved at

blive slået ned af det, og dette

på grund af deres ugudelighed.

KAPITEL 3

Giddianhi, gadiantonrøvernes leder,

kræver, at Lakoneus og nefitterne

overgiver sig og deres lande –

Lakoneus udpeger Gidgiddoni til

øverste anfører for hærene – Nefitterne

samles i Zarahemla og Overflod

for at forsvare sig. Omkring

16–18 e.Kr.

Og se, det skete i det sekstende

år efter Kristi komme, at Lakoneus,

landets regent, modtog et

brev fra lederen og regenten

over denne røverbande; og dette

var de ord, som stod skrevet,

og som lød:

2 Lakoneus, allerædleste og

høje regent over landet, se, jeg

skriver dette brev til dig og

giver dig overordentlig stor ros

for din fasthed og også for dit

folks fasthed med hensyn til at

hævde det, som I mener er jeres

ret og frihed; ja, I står jer godt,

19a Alma 60:29. 3 7a Hel 6:22–26.

som om I blev støttet af en guds

hånd i forsvaret af jeres frihed

og jeres ejendom og jeres land

eller det, som I kalder således.

3 Og det synes mig at være en

skam, allerædleste Lakoneus, at

I er så tåbelige og forfængelige

at tro, at I kan stå jer mod så

mange tapre mænd, som står

under min kommando, og som

nu på dette tidspunkt står

bevæbnede og med stor iver

venter på ordet: Drag ned mod

nefitterne, og udryd dem.

4 Og jeg, der kender deres

uovervindelige ånd, og som har

prøvet dem på slagmarken, og

som kender til deres evigtvarende

had til jer på grund af den

megen uret, som I har gjort dem,

jeg ved, at hvis de derfor drog

mod jer, ville de hjemsøge jer

med fuldstændig udryddelse.

5 Derfor har jeg skrevet dette

brev og forseglet det med min

egen hånd, fordi jeg føler for

jeres velfærd på grund af jeres

fasthed i det, som I tror er ret, og

jeres ædle ånd på slagmarken.

6 Derfor skriver jeg til dig, da

jeg ønsker af dig, at I vil opgive

jeres byer, jeres lande og jeres

besiddelser til dette, mit, folk,

hellere end at de skulle hjemsøge

jer med sværdet, og at udryddelse

skulle komme over jer.

7 Eller med andre ord, overgiv

jer til os, og forén jer med os, og

bliv bekendt med vore a hemmelige

gerninger, og bliv vore

brødre, så I kan blive som os –

ikke vore slaver, men vore brødre

og parthavere i alt vort gods.

Similar magazines