MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

477 Tredje Nefi 4:33–5:9

bAlmægtiges, Gud den Højestes,

navn.

33 Og deres hjerte var så fyldt

af glæde, at mange tårer vældede

frem på grund af Guds store

godhed ved at have udfriet

dem af deres fjenders hænder;

og de vidste, at det var på

grund af deres omvendelse og

deres ydmyghed, at de var blevet

udfriet fra en evigtvarende

undergang.

KAPITEL 5

Nefitterne omvender sig og aflægger

deres synder – Mormon skriver

sit folks historie og kundgør det

evigtvarende ord for dem – Israel

vil blive indsamlet fra sin lange

adsplittelse. Omkring 22–26 e.Kr.

Og se nu, der var ikke en levende

sjæl blandt hele det nefitiske

folk, som tvivlede det mindste

på ordene fra alle de hellige

profeter, som havde talt; for

de vidste, at det nødvendigvis

måtte være sådan, at de måtte

blive opfyldt.

2 Og de vidste, at Kristus nødvendigvis

måtte være kommet

på grund af de mange tegn, der

var blevet givet i overensstemmelse

med profeternes ord; og

på grund af det, der allerede

var sket, vidste de, at det nødvendigvis

måtte være sådan, at

alt ville ske i overensstemmelse

med det, der var blevet talt.

3 Derfor aflagde de alle deres

synder og deres vederstygge-

32b 1 Ne 1:14.

gs Gud,

Guddommen.

5 4a gs Frihed.

7a 3 Ne 2:8.

8a 3 Ne 26:6–12.

ligheder og deres utugtigheder

og tjente Gud med al flid dag

og nat.

4 Og se, det skete, at da de

havde taget alle røverne til

fange, således at ingen, som ikke

var blevet slået ihjel, undslap,

kastede de deres fanger i fængsel

og lod Guds ord blive prædiket

for dem; og så mange,

som ville omvende sig fra deres

synder og indgå en pagt om,

at de ikke mere ville myrde,

blev sat a fri.

5 Men så mange, som ikke

indgik en pagt, og som stadig

fortsatte med at have disse hemmelige

mord i hjertet, ja, så mange,

som blev grebet i at udslynge

trusler mod deres brødre, blev

dømt og straffet i henhold til

loven.

6 Og således gjorde de en

ende på alle disse ugudelige og

hemmelige og vederstyggelige

sammensværgelser, hvori der

blev begået så megen ugudelighed

og så mange mord.

7 Og således var det a toogtyvende

år gået og også det treogtyvende

og det fireogtyvende og

det femogtyvende år; og således

var der gået femogtyve år.

8 Og meget var hændt, som i

nogles øjne ville synes stort og

forunderligt; alligevel kan det

ikke alt sammen skrives i denne

bog, ja, denne bog kan ikke

engang rumme en a hundrededel

af det, der skete blandt så mange

folk i et tidsrum af femogtyve år;

9 men se, der findes a optegnel-

9a Hel 3:13–15.

Similar magazines