MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

495 Tredje Nefi 12:14–26

a salt; men hvis saltet mister

sin kraft, hvormed skal jorden

da saltes? Saltet skal fra da af

ikke du til andet end at kastes

bort og trædes under fode af

mennesker.

14 Sandelig, sandelig siger jeg

jer: Jeg byder jer at være et lys

for dette folk. En by, der ligger

på et bjerg, kan ikke skjules.

15 Se, tænder man et a lys og

sætter det under en skæppe?

Nej, men på en lysestage, så

det giver lys til alle, der er i

huset.

16 Lad derfor jeres a lys skinne

for dette folk således, at de må

se jeres gode gerninger og ære

jeres Fader, som er i himlen.

17 Tro ikke, at jeg er kommet

for at nedbryde loven eller

profeterne. Jeg er ikke kommet

for at nedbryde, men for at

opfylde.

18 For sandelig siger jeg til jer:

Ikke det mindste bogstav eller

en eneste tøddel af a loven er

forgået, men i mig er det alt

sammen blevet opfyldt.

19 Og se, jeg har givet jer min

Faders lov og befalinger, for at

I skal tro på mig og for at I skal

omvende jer fra jeres synder og

komme til mig med et a sønderknust

hjerte og en angerfuld

ånd. Se, I har befalingerne foran

jer, og b loven er opfyldt.

20 Derfor, kom til mig og bliv

I frelst; for sandelig siger jeg til

jer, at medmindre I holder mine

13a L&P 101:39–40.

gs Salt.

15a Luk 8:16.

16a 3 Ne 18:24.

18a gs Moseloven.

19a 3 Ne 9:20.

gs Sønderknust

hjerte.

b 3 Ne 9:17.

21a 2 Mos 20:13;

befalinger, som jeg har befalet

jer på dette tidspunkt, skal I

under ingen omstændigheder

komme ind i Himmeriget.

21 I har hørt, at det er blevet

sagt af dem fordum, og det står

også skrevet for jer, at du ikke

må begå a drab, og at hver den,

der begår drab, skal være i fare

for Guds dom;

22 men jeg siger jer, at hver

den, som er vred på sin broder,

skal være i fare for hans dom.

Og hver den, som siger til sin

broder: Raka! skal være i fare for

rådet; og hver den, som siger:

Din tåbe, skal være i fare for

helvedes ild.

23 Derfor, hvis I kommer til

mig eller ønsker at komme til

mig og kommer i tanke om, at

din broder har noget imod dig –

24 gå da hen til din broder,

og bliv først a forligt med din

broder, og kom så til mig med

hjertets faste forsæt, så vil jeg

tage imod dig.

25 Skynd dig at blive enig

med din modpart, mens du er

på vej sammen med ham, så han

ikke på noget tidspunkt skal

pågribe dig, og du skal blive

kastet i fængsel.

26 Sandelig, sandelig siger jeg

dig: Du skal på ingen måde

slippe ud derfra, førend du

har betalt den sidste senine. Og

mens I er i fængsel, kan I da betale

en eneste a senine? Sandelig,

sandelig siger jeg til jer: Nej.

Mosi 13:21;

L&P 42:18.

24a gs Tilgive.

26a Alma 11:3.

Similar magazines