MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Tredje Nefi 13:16–33 498

16 Endvidere, når I a faster, så

vær ikke som hyklerne med et

trist udseende, for de forvrænger

deres ansigtsudtryk, for at

de må fremstå for mennesker

som fastende. Sandelig siger jeg

jer, de har fået deres løn.

17 Men du, når du faster, så

salv dit hoved, og vask dit

ansigt,

18 for at du ikke skal fremstå

som fastende for mennesker,

men for din Fader, som er i det

a skjulte; og din Fader, som ser i

det skjulte, skal belønne dig

åbenlyst.

19 Saml jer ikke skatte på jorden,

hvor møl og rust fortærer,

og tyve bryder ind og stjæler;

20 men saml jer a skatte i himlen,

hvor hverken møl eller rust

fortærer, og hvor tyve hverken

bryder ind eller stjæler.

21 For hvor din skat er, der vil

også dit hjerte være.

22 Legemets a lys er øjet; hvis

derfor dit øje er målrettet, vil

hele dit legeme være fuld af lys.

23 Men hvis dit øje er ondt, vil

hele dit legeme være fuld af

mørke. Hvis derfor det lys, der

er i dig, er mørke, hvor stort er

da ikke det mørke!

24 Ingen kan a tjene to herrer;

for enten vil han hade den ene

og elske den anden, eller også

vil han holde sig til den ene og

foragte den anden. I kan ikke

tjene både Gud og mammon.

25 Og se, det skete, at da Jesus

havde talt disse ord, så han på

16a Es 58:5–7.

gs Faste.

18a L&P 38:7.

20a Hel 5:8; 8:25.

22a L&P 88:67.

24a 1 Sam 7:3.

25a gs Tjene.

b Alma 31:37–38;

de tolv, som han havde udvalgt,

og sagde til dem: Husk de ord,

som jeg har talt. For se, I er dem,

som jeg har udvalgt til at a betjene

dette folk. Derfor siger jeg til

jer: b Nær ingen bekymring for

jeres liv, hvad I skal spise, eller

hvad I skal drikke; ej heller for

legemet, hvad I skal klæde jer

med. Er ikke livet mere end mad,

og legemet mere end klæder?

26 Se luftens fugle, for de sår

ikke, ej heller høster de eller

samler i lade; dog giver jeres

himmelske Fader dem føden.

Er I ikke meget bedre end de?

27 Hvem af jer kan ved at

bekymre sig lægge en alen til

sin vækst?

28 Og hvorfor bekymrer I jer

for klæder? Betragt liljerne på

marken, hvorledes de vokser;

de arbejder ikke, ej heller

spinder de,

29 og dog siger jeg til jer, at

end ikke Salomo i al sin pragt

var klædt som en af dem.

30 Hvis Gud derfor klæder

markens græs, som står i dag

og i morgen kastes i ovnen, så

vil han også klæde jer, hvis I

ikke er lidettroende.

31 Nær derfor ingen bekymring

og sig: Hvad skal vi spise?

eller: Hvad skal vi drikke? eller:

Hvormed skal vi klæde os?

32 For jeres himmelske Fader

ved, at I har behov for alt dette.

33 Men søg I først a Guds rige

og hans retfærdighed, så skal

alt dette gives jer i tilgift.

L&P 84:79–85.

33a Luk 12:31.

Similar magazines