MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Første Bog 16:11–23 38

ren bronze. Og inde i kuglen

var der to spindler; og den ene

viste den retning, i hvilken vi

skulle drage ud i ørkenen.

11 Og det skete, at vi samlede

alt det, vi skulle have med ud

i ørkenen, og resten af den proviant,

som Herren havde givet

os; og vi tog frø med af enhver

slags, for at vi kunne tage dem

med ud i ørkenen.

12 Og det skete, at vi tog vore

telte og drog ud i ørkenen over

floden Laman.

13 Og det skete, at vi rejste i et

tidsrum af fire dage i næsten

syd-sydøstlig retning, og vi slog

igen vore telte op; og vi gav

stedet navnet Shazer.

14 Og det skete, at vi tog vore

buer og vore pile og gik ud i

ørkenen for at nedlægge føde

til vore familier; og efter at vi

havde nedlagt føde til vore

familier, vendte vi igen tilbage

til vore familier i ørkenen til

stedet Shazer. Og vi drog igen

ud i ørkenen, idet vi fulgte

samme retning og holdt os til

ørkenens mest frugtbare dele,

som lå i grænseegnene nær a Det

røde Hav.

15 Og det skete, at vi rejste i et

tidsrum af mange dage, mens

vi nedlagde føde undervejs med

vore buer og vore pile og vore

sten og vore slynger.

16 Og vi fulgte kuglens a anvisninger,

som ledte os til de mere

frugtbare dele af ørkenen.

17 Og efter at vi havde rejst i

et tidsrum af mange dage, slog

14a L&P 17:1.

16a 1 Ne 16:10, 16, 26;

18:12;

Alma 37:38–46.

18a 2 Sam 22:35.

22a 2 Mos 16:8;

vi vore telte op for en tid, så vi

igen kunne hvile os og skaffe

føde til vore familier.

18 Og det skete, at da jeg, Nefi,

gik ud for at nedlægge føde, se,

da knækkede jeg min bue, som

var lavet af rent a stål; og efter

at jeg havde knækket min bue,

se, da blev mine brødre vrede

på mig på grund af tabet af min

bue, for vi fik ikke fat i nogen

føde.

19 Og det skete, at vi vendte

tilbage til vore familier uden

føde, og da de var meget udmattede

på grund af deres

vandring, led de meget under

manglen på føde.

20 Og det skete, at Laman og

Lemuel og Ismaels sønner begyndte

at murre overordentlig

meget på grund af deres lidelser

og trængsler i ørkenen; og også

min far begyndte at murre imod

Herren sin Gud; ja, og de var

alle overordentlig sorgfulde, så

de endog murrede imod Herren.

21 Se, det skete, at da jeg, Nefi,

var blevet plaget af mine brødre

på grund af tabet af min bue,

og da deres buer havde mistet

deres spændstighed, begyndte

det at blive overordentlig vanskeligt,

ja, således at vi ikke

kunne få fat i nogen føde.

22 Og det skete, at jeg, Nefi,

talte meget til mine brødre, fordi

de igen havde forhærdet hjertet,

så de endog a beklagede sig over

Herren deres Gud.

23 Og det skete, at jeg, Nefi,

ud af træ lavede en bue, og ud

4 Mos 11:1.

Similar magazines