MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

535 Fjerde Nefi 1:34–45

i a huler med vilde rovdyr, og

de legede med de vilde rovdyr,

ligesom et barn med et lam; og

de kom op af dem uden at have

lidt skade.

34 Alligevel forhærdede folket

hjertet, for de blev forledt af

mange præster og falske profeter

til at oprette mange kirker og

til at begå al slags ugudelighed.

Og de a slog Jesu folk, men Jesu

folk slog ikke igen. Og således

sank de ned i vantro og ugudelighed

fra år til år, lige indtil

der var gået to hundrede og

tredive år.

35 Og se, det skete i dette

år, ja, i det to hundrede og

enogtredivte år, at der fandt

en stor opsplitning sted blandt

folket.

36 Og det skete, at der i dette

år opstod et folk, som blev

kaldt nefitter, og de var sande

troende på Kristus; og blandt

dem var der dem, som af lamanitterne

blev kaldt jakobitter og

josefitter og zoramitter;

37 derfor blev de, der var de

sande troende på Kristus og de

sande tilbedere af Kristus (og

blandt dem var de a tre af Jesu

disciple, som skulle blive tilbage),

kaldt nefitter og jakobitter

og josefitter og zoramitter.

38 Og det skete, at de, der forkastede

evangeliet, blev kaldt

lamanitter og lemuelitter og ismaelitter;

og de sank ikke ned i

vantro, men de a satte sig bevidst

op mod Kristi evangelium; og

33a 3 Ne 28:22.

34a 3 Ne 12:39;

L&P 98:23–27.

37a 3Ne28:6–7;

Morm 8:10–11.

38a gs Oprør.

39a Mosi 10:17.

42a gs Hemmelige

de lærte deres børn, at de ikke

skulle tro, ligesom deres fædre

sank ned fra begyndelsen.

39 Og det var på grund af

deres fædres ugudelighed og

vederstyggelighed, ligesom det

var i begyndelsen. Og de blev

a oplært til at hade Guds børn,

ligesom lamanitterne fra begyndelsen

blev oplært til at

hade Nefis børn.

40 Og det skete, at der var gået

to hundrede og fireogfyrre år,

og således var forholdene hos

folket. Og den mere ugudelige

del af folket voksede sig stærkere

og blev overordentlig mere

talrige end Guds folk var.

41 Og de fortsatte stadig med

at oprette kirker til sig selv og

pryde dem med alle slags kostbarheder.

Og således gik to

hundrede og halvtreds år, og

også to hundrede og tres år.

42 Og det skete, at den ugudelige

del af folket igen begyndte

at indføre Gadiantons hemmelige

eder og a sammensværgelser.

43 Og det folk, der blev kaldt

Nefis folk, begyndte også at

blive stolte i hjertet på grund

af deres overordentlig store

rigdomme, og at blive forfængelige

ligesom deres brødre,

lamanitterne.

44 Og fra den tid begyndte

disciplene at sørge over verdens

a synder.

45 Og det skete, at da tre

hundrede år var gået, var både

Nefis folk og lamanitterne

sammensværgelser.

44a 3 Ne 28:9.