MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

543 Mormons Bog 4:3–15

en frisk lamanitisk hær over

dem, og de udkæmpede et

voldsomt slag, således at lamanitterne

tog byen Ødelæggelse

i besiddelse og slog mange af

nefitterne ihjel og tog mange

fanger.

3 Og resten flygtede og sluttede

sig til indbyggerne i byen

Teankum. Se, byen Teankum lå

i grænseegnene ved kysten, og

det var også i nærheden af byen

Ødelæggelse.

4 Og det var, a fordi nefitternes

hære drog op mod lamanitterne,

at de begyndte at blive slået, for

havde det ikke været for dette,

kunne lamanitterne ingen magt

have haft over dem.

5 Men se, Guds straffedomme

vil ramme de ugudelige; og det

er ved de ugudelige, at de ugudelige

bliver a straffet, for det

er de ugudelige, som ophidser

menneskenes børns hjerte til

blodsudgydelse.

6 Og det skete, at lamanitterne

traf forberedelser til at drage

mod byen Teankum.

7 Og det skete i det tre hundrede

og fireogtresindstyvende

år, at lamanitterne drog mod

byen Teankum, så de også

kunne tage byen Teankum i

besiddelse.

8 Og det skete, at de blev slået

og drevet tilbage af nefitterne.

Og da nefitterne så, at de havde

fordrevet lamanitterne, pralede

de igen af deres egen styrke; og

de drog ud i deres egen kraft

og tog igen byen Ødelæggelse i

besiddelse.

4 4a Morm 3:10.

5a L&P 63:33.

12a 1 Mos 6:5; 3 Ne 9:9.

13a Morm 5:6.

9 Og se, alt dette var sket, og

der var blevet slået tusinder

ihjel på begge sider, både på

nefitternes og lamanitternes.

10 Og det skete, at det tre hundrede

og seksogtresindstyvende

år var gået, og lamanitterne

faldt igen over nefitterne for at

kæmpe, og dog omvendte nefitterne

sig ikke fra det onde, som

de havde gjort, men fremturede

bestandig i deres ugudelighed.

11 Og det er umuligt for

tungen at beskrive eller for mennesket

at skrive en dækkende

beskrivelse af det rædselsvækkende

syn af blod og nedslagtning,

der udspillede sig blandt

folket, både blandt nefitterne

og lamanitterne; og hvert hjerte

var forhærdet, så de frydede sig

ved bestandig at udgyde blod.

12 Og der havde aldrig været

så stor a ugudelighed blandt

nogen af Lehis børn, og ifølge

Herrens ord ej heller blandt hele

Israels hus, som der var blandt

dette folk.

13 Og det skete, at lamanitterne

tog byen Ødelæggelse i besiddelse,

og dette fordi a antallet af

dem oversteg antallet af nefitter.

14 Og de marcherede også

frem mod byen Teankum og

drev indbyggerne ud af hende

og tog mange fanger, både

kvinder og børn, og bragte dem

som ofre til deres a afguder.

15 Og det skete i det tre hundrede

og syvogtresindstyvende

år, at nefitterne, som var vrede,

fordi lamanitterne havde ofret

deres kvinder og deres børn, at

14a gs Afgudsdyrkelse.

Similar magazines