MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

545 Mormons Bog 5:5–14

der var også andre byer, som

blev holdt af nefitterne, hvilke

støttepunkter afskar dem, så

de ikke kunne komme ind i det

land, som lå foran os, og udrydde

indbyggerne i vort land.

5 Men det skete, at ethvert

land, vi var draget forbi, og hvis

indbyggere ikke blev samlet ind,

blev udryddet af lamanitterne,

og deres byer og landsbyer og

storbyer blev brændt ned med

ild; og således gik tre hundrede

og nioghalvfjerds år.

6 Og det skete i det tre hundrede

og firsindstyvende år, at

lamanitterne igen kom mod os

for at kæmpe, og vi modstod

dem frygtløst; men det var alt

sammen forgæves, for så stort

var antallet af dem, at de trådte

det nefitiske folk under fode.

7 Og det skete, at vi igen begav

os på flugt, og de, hvis flugt var

hurtigere end lamanitternes,

undslap, men de, hvis flugt ikke

oversteg lamanitternes, blev

fejet omkuld og slået ihjel.

8 Og se, nu ønsker, jeg,

Mormon, ikke at rive op i menneskers

sjæl ved at udpensle for

dem et så forfærdeligt syn af

blod og nedslagtning, som blev

udspillet for mine øjne; men

da jeg ved, at dette visselig må

blive kundgjort, og at alt, hvad

der er skjult, må blive a åbenbaret

på hustagene –

9 og også at kundskab om dette

må a komme til resten af disse

folk og også til ikke-jøderne,

8a Luk 12:2–3;

2 Ne 27:11;

L&P 1:3.

9a 4 Ne 1:49.

b 3 Ne 16:8.

c Morm 1:1.

12a En 1:16;

Hel 15:11–13.

som Herren har sagt skulle

b sprede dette folk, og dette folk

skulle blive regnet for intet

blandt dem – derfor skriver jeg

en c lille forkortelse, idet jeg ikke

vover at give en fuldstændig

beretning om det, som jeg har

set på grund af den befaling,

som jeg har modtaget, og også

for, at I ikke skal have alt for

stor sorg på grund af dette

folks ugudelighed.

10 Og se nu, dette siger jeg til

deres efterkommere og også til

ikke-jøderne, som har omsorg

for Israels hus, og som indser og

ved, hvorfra deres velsignelser

kommer.

11 For jeg ved, at sådanne vil

sørge over Israels hus’ ulykke,

ja, de vil sørge over udryddelsen

af dette folk, de vil sørge

over, at dette folk ikke havde

omvendt sig, så de kunne være

blevet favnet i Jesu arme.

12 Se, a dette er skrevet til b resten

af Jakobs hus, og det er

skrevet på denne måde, fordi

det er kendt af Gud, at ugudelighed

ikke vil bringe det frem

til dem; og det skal blive c skjult

til Herren, så det må komme

frem, når han anser tiden for at

være inde.

13 Og dette er den befaling,

som jeg har modtaget; og

se, det skal komme frem i overensstemmelse

med Herrens

befaling, når han i sin visdom

finder det tjenligt.

14 Og se, det skal komme til

gs Mormons Bog.

b L&P 3:16–20.

c Morm 8:4, 13–14;

Moro 10:1–2.

Similar magazines