MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

559 Eters Bog 1:34–43

og i overensstemmelse med

Herrens ord blev folket spredt.

34 Og da Jereds a bror var en

stor og mægtig mand og en

mand, der var meget begunstiget

af Herren, sagde Jered, hans

bror, til ham: Anråb Herren, om

at han ikke vil forvirre os, så vi

ikke kan forstå vore ord.

35 Og det skete, at Jereds

bror anråbte Herren, og Herren

havde medfølelse med Jered,

derfor forvirrede han ikke Jereds

sprog; og Jered og hans

bror blev ikke forvirret.

36 Derpå sagde Jered til sin

bror: Anråb Herren igen, og

det kan være, at han vil vende

sin vrede fra dem, der er vore

venner, så han ikke forvirrer

deres sprog.

37 Og det skete, at Jereds

bror anråbte Herren, og Herren

havde medfølelse med

deres venner og også med

deres familier, så de ikke blev

forvirret.

38 Og det skete, at Jered talte

til sin bror igen og sagde: Gå

hen og adspørg Herren, om

han vil drive os ud af landet, og

hvis han vil drive os ud af landet,

anråb ham da om, hvor vi

skal drage hen. Og hvem ved,

om ikke Herren vil føre os til et

land, der er a mere udsøgt end

alle andre på jorden. Og om så

er, lad os da være trofaste mod

Herren, så vi kan få det som

vor arvelod.

39 Og det skete, at Jereds bror

anråbte Herren i overensstem-

34a gs Jereds bror.

38a gs Forjættet land.

41a Eter 6:20.

b Eter 6:16.

42a 1Ne2:1–2;

Abr 2:3.

melse med det, der var blevet

talt ved Jereds mund.

40 Og det skete, at Herren hørte

Jereds bror og havde medfølelse

med ham og sagde til ham:

41 Gå ud, og saml dine flokke

sammen, både han og hun af

enhver art, og jordens frø af enhver

art, og også dine a familier,

og også din bror Jered og hans

familie, og også dine b venner

og deres familier og Jereds venner

og deres familier.

42 Og når du har gjort dette,

skal du a gå i spidsen for dem

ned i den dal, der ligger mod

nord. Og der vil jeg møde dig,

og jeg vil drage b foran dig ind i

et land, som er c mere udsøgt

end alle andre lande på jorden.

43 Og der vil jeg velsigne

dig og dine efterkommere, og

af dine efterkommere og efterkommerne

af din bror og af

dem, som vil drage med dig, vil

jeg oprejse mig et stort folkeslag.

Og der skal ikke findes noget

større folkeslag på hele jordens

overflade end det, som jeg vil

oprejse mig af dine efterkommere.

Og således vil jeg gøre for

dig, fordi du denne lange tid

har anråbt mig.

KAPITEL 2

Jereditterne forbereder sig på deres

rejse til et forjættet land – Det er

et udsøgt land, hvor menneskene

skal tjene Kristus eller blive fejet

bort – Herren taler med Jereds bror

b L&P 84:88.

c 1 Ne 13:30.

Similar magazines