MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

569 Eters Bog 6:13–30

på grund af hans store, milde

barmhjertighed imod dem.

13 Og det skete, at de drog

frem på landets overflade og

begyndte at dyrke jorden.

14 Og Jered havde fire sønner,

og de hed Jakom og Gilga og

Maha og Oriha.

15 Og Jereds bror fik også

sønner og døtre.

16 Og Jereds og hans brors

a venner var i antal omkring

toogtyve sjæle; og de fik også

sønner og døtre, før de kom til

det forjættede land, og derfor

begyndte de at blive mange.

17 Og de blev undervist om

at a vandre ydmygt for Herren,

og de blev også b undervist fra

det høje.

18 Og det skete, at de begyndte

at sprede sig ud over landets

overflade og at mangfoldiggøre

sig og at dyrke jorden; og de

voksede sig stærke i landet.

19 Og Jereds bror begyndte at

blive gammel, og han så, at han

snart måtte gå ned i graven,

derfor sagde han til Jered: Lad

os samle vort folk sammen, så vi

kan tælle dem, og så vi kan få at

vide af dem, hvad de ønsker af

os, førend vi går ned i vor grav.

20 Og i overensstemmelse

hermed blev folket samlet sammen.

Se, antallet af Jereds brors

sønner og døtre var toogtyve

sjæle; og antallet af Jereds sønner

og døtre var tolv, hvoraf

fire var sønner.

21 Og det skete, at de talte deres

folk; og efter at de havde talt

16a Eter 1:41.

17a gs Vandre, vandre

med Gud.

b gs Åbenbaring.

22a gs Salve.

23a 1 Sam 8:10–18;

dem, ønskede de at få at vide af

dem, hvad de ville, at de skulle

gøre, før de gik ned i deres grav.

22 Og det skete, at folket

ønskede af dem, at de skulle

a salve en af deres sønner til at

være konge over sig.

23 Og se nu, dette foruroligede

dem. Og Jereds bror sagde til

dem: Dette a fører visselig til

fangenskab.

24 Men Jered sagde til sin bror:

Tillad dem, at de må få en konge.

Og derfor sagde han til dem:

Udvælg jer en konge blandt

vore sønner, hvem I selv vil.

25 Og det skete, at de valgte

Jereds brors førstefødte, og hans

navn var Pagag. Og det skete,

at han afslog og ikke ville være

deres konge. Og folket ville, at

hans far skulle tvinge ham,

men hans far ville ikke; og han

befalede dem, at de ikke skulle

tvinge nogen til at være deres

konge.

26 Og det skete, at de valgte

alle Pagags brødre, og de ville

ikke.

27 Og det skete, at heller ingen

af Jereds sønner ville, ingen med

undtagelse af én, og Oriha blev

salvet til at være konge over

folket.

28 Og han begyndte at regere,

og folket begyndte at have fremgang,

og de blev overordentlig

rige.

29 Og det skete, at Jered døde

og ligeledes hans bror.

30 Og det skete, at Oriha

vandrede ydmygt for Herren

Mosi 29:16–23.

Similar magazines