MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Eters Bog 7:1–14 570

og huskede, hvilke store ting

Herren havde gjort for hans far,

og han lærte også sit folk, hvilke

store ting Herren havde gjort

for deres fædre.

KAPITEL 7

Oriha regerer i retfærdighed –

Under tilranelse af magt og strid

dannes Shules og Cohors rivaliserende

riger – Profeterne fordømmer

folkets ugudelighed og afgudsdyrkelse,

hvorefter de omvender sig.

Og det skete, at Oriha fældede

dom i landet i retfærdighed alle

sine dage, og hans dage var

overordentlig mange.

2 Og han fik sønner og døtre,

ja, han fik enogtredive, hvoriblandt

var treogtyve sønner.

3 Og det skete, at han også

fik Kib i sin alderdom. Og det

skete, at Kib regerede i hans

sted; og Kib fik Corihor.

4 Og da Corihor var toogtredive

år gammel, satte han sig op

mod sin far og drog over og

bosatte sig i Nehors land;

og han fik sønner og døtre, og

de blev overordentlig skønne,

hvorfor Corihor drog mange

folk med sig.

5 Og da han havde samlet

en hær sammen, kom han op

til Morons land, hvor kongen

boede, og tog ham til fange,

hvilket opfyldte Jereds brors

aord om, at de ville blive ført i

fangenskab.

6 Se, Morons land lå, hvor

kongen boede, i nærheden af det

7 5a Eter 6:23.

land, som af nefitterne bliver

kaldt Ødelæggelse.

7 Og det skete, at Kib levede

i fangenskab med sit folk under

sin søn Corihor, indtil han

blev overordentlig gammel;

alligevel fik Kib Shule i sin

alderdom, mens han endnu var

i fangenskab.

8 Og det skete, at Shule var

vred på sin bror; og Shule voksede

sig stærk og blev mægtig,

hvad angår menneskelig styrke,

og han var også mægtig med

hensyn til dømmekraft.

9 Derfor kom han til højen

Efraim og smeltede malm ud af

højen og lavede sværd af stål til

dem, som han havde draget

med sig; og efter at han havde

bevæbnet dem med sværd,

vendte han tilbage til byen

Nehor og udkæmpede et slag

mod sin bror Corihor, hvorved

han vandt riget og gav det

tilbage til sin far Kib.

10 Og se, på grund af det, som

Shule havde gjort, overdrog

hans far ham riget, og derfor

begyndte han at regere i sin

fars sted.

11 Og det skete, at han fældede

dom i retfærdighed, og han

udbredte sit rige på hele landets

overflade, for folket var blevet

overordentlig talrigt.

12 Og det skete, at Shule også

fik mange sønner og døtre.

13 Og Corihor omvendte sig

fra de mange onder, han havde

gjort, derfor gav Shule ham

magt i sit rige.

14 Og det skete, at Corihor

Similar magazines