MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Eters Bog 8:1–11 572

KAPITEL 8

Der er strid og kamp om riget –

Akish danner en edsbunden hemmelig

sammensværgelse for at slå

kongen ihjel – Hemmelige sammensværgelser

er af Djævelen og

forårsager folkeslags fald – Vore

dages ikke-jøder advares mod de

hemmelige sammensværgelser, der

vil stræbe efter at omstyrte alle

landes, folkeslags og rigers frihed.

Og det skete, at han fik Omer,

og Omer regerede i hans sted.

Og Omer fik Jered, og Jered fik

sønner og døtre.

2 Og Jered satte sig op imod

sin far og kom og boede i Hets

land. Og det skete, at han smigrede

mange folk med sine

snedige ord, indtil han havde

vundet det halve rige for sig.

3 Og da han havde vundet det

halve rige, udkæmpede han et

slag mod sin far, og han førte

sin far bort i fangenskab og lod

ham tjene i fangenskab.

4 Og se, i sine regeringsdage

var Omer i fangenskab halvdelen

af sine dage. Og det

skete, at han fik sønner og døtre,

hvoriblandt var Esrom og

Coriantumr;

5 og de var overordentlig vrede

på grund af Jereds, deres

brors, gerninger, i en sådan

grad at de mønstrede en hær og

udkæmpede et slag mod Jered.

Og det skete, at de udkæmpede

et slag mod ham om natten.

6 Og det skete, at da de havde

slået Jereds hær, stod de i begreb

8 9a 3 Ne 6:28;

Hel 6:26–30;

Moses 5:51–52.

10a Mark 6:22–28.

med også at dræbe ham; men

han bønfaldt dem om, at de ikke

ville slå ham ihjel, og så ville

han overdrage riget til sin far.

Og det skete, at de skænkede

ham livet.

7 Og se, Jered blev overordentlig

sorgfuld på grund af

tabet af riget, for han havde

ladet sit hjerte blive optaget af

riget og af verdens herlighed.

8 Se, Jereds datter var overordentlig

beregnende, og da

hun så sin fars sorg, satte hun

sig for at udtænke en plan, hvorved

hun kunne genvinde riget

til sin far.

9 Se, Jereds datter var overordentlig

skøn. Og det skete, at

hun talte med sin far og sagde

til ham: Hvorfor har min far

så megen sorg? Har han ikke

læst den optegnelse, som vore

fædre bragte med sig over det

store dyb? Se, findes der ikke en

beretning om dem fordum, at

de ved deres a hemmelige planer

vandt riger og stor herlighed?

10 Og se, lad derfor min far

sende bud efter Akish, Kimnors

søn; og se, jeg er skøn, og jeg

vil a danse for ham, og jeg vil

behage ham, så han vil ønske

mig til hustru; og hvis han derfor

ønsker af dig, at du skal

give ham mig til hustru, da skal

du sige: Jeg vil give dig hende,

hvis du vil bringe mig min fars,

kongens hoved.

11 Og se, Omer var en ven af

Akish, så da Jered havde sendt

bud efter Akish, dansede Jereds

datter for ham, så hun behagede

Similar magazines