MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

573 Eters Bog 8:12–22

ham i en sådan grad, at han

ønskede hende til hustru. Og

det skete, at han sagde til Jered:

Giv mig hende til hustru.

12 Og Jered sagde til ham: Jeg

vil give dig hende, hvis du vil

bringe mig min fars, kongens,

hoved.

13 Og det skete, at Akish samlede

alle sine slægtninge i Jereds

hus og sagde til dem: Vil I sværge

over for mig, at I vil være

trofaste mod mig med hensyn

til det, som jeg vil ønske af jer?

14 Og det skete, at de alle a svor

over for ham ved himlens Gud

og også ved himlene og også

ved jorden og ved deres hoved,

at den, der afslog at yde den

hjælp, som Akish ønskede, skulle

miste hovedet; og den, som

røbede noget som helst af det,

Akish gjorde dem bekendt

med, han skulle miste sit liv.

15 Og det skete, at de således

kom overens med Akish. Og

Akish forrettede for dem de

a eder, som var blevet givet af

dem fordum, der også stræbte

efter magt, og som var blevet

overleveret helt fra b Kain, der

var morder fra begyndelsen.

16 Og de var blevet bevaret

ved Djævelens magt, for at de

kunne blive forrettet for folket

for at holde dem i mørke og for

at hjælpe sådanne, som stræbte

efter magt, til at vinde magt,

til at myrde og til at plyndre

og til at lyve og til at begå al

slags ugudelighed og alle slags

utugtigheder.

14a gs Bespottelse.

15a gs Ed.

b 1 Mos 4:7–8;

Moses 5:28–30.

18a gs Hemmelige

sammensværgelser.

17 Og det var Jereds datter,

som indgav ham det i hans

hjerte at finde disse fordums

ting frem; og Jered indgav Akish

det i hjertet, hvorfor Akish forrettede

dem for sine slægtninge

og venner, idet han forledte

dem med gyldne løfter til at

gøre, hvad end han ønskede.

18 Og det skete, at de dannede

en hemmelig a sammensværgelse,

ligesom dem fordum, hvilken

sammensværgelse i Guds

øjne er yderst vederstyggelig og

ugudelig, mere end alt andet;

19 for Herren virker ikke

ved hemmelige sammensværgelser,

ej heller vil han, at mennesket

skal udgyde blod, men

har fra menneskets begyndelse

forbudt dette under alle omstændigheder.

20 Og se, jeg, Moroni, skriver

ikke noget om beskaffenheden

af deres eder og sammensværgelser,

for det er blevet mig

kundgjort, at de findes blandt

alle folk, og de findes blandt

lamanitterne.

21 Og de har forårsaget a udryddelsen

af dette folk, om

hvem jeg nu taler, og også

udryddelsen af Nefis folk.

22 Og ethvert folkeslag, der

støtter sådanne hemmelige sammensværgelser

for at få magt

og vinding, indtil de har bredt

sig ud blandt hele folkeslaget,

se, de skal blive udryddet, for

Herren vil ikke tillade, at hans

helliges a blod, som bliver udgydt

af dem, stedse skal råbe til

21a Hel 6:28.

22a Morm 8:27, 40–41.

Similar magazines