MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Eters Bog 9:17–29 576

17 idet de havde alle slags

frugt og korn og silke og fint

linned og guld og sølv og kostbarheder

18 og også alle slags kvæg,

okser og køer og får og svin og

geder og også mange andre

former for dyr, som var nyttige

som føde for mennesket.

19 Og de havde også a heste og

æsler, og der fandtes elefanter

og curelommer og cumommer,

som alle var nyttige for mennesket,

og især elefanterne, curelommerne

og cumommerne.

20 Og således udøste Herren

sine velsignelser over dette

land, som var mere a udsøgt end

alle andre lande; og han befalede,

at de, som skulle besidde

landet, skulle besidde det for

Herren, ellers ville de blive

b udryddet, når de var blevet

modne i ugudelighed, for over

sådanne, siger Herren, vil jeg

udøse min vredes fylde.

21 Emer fældede dom i retfærdighed

alle sine dage, og

han fik mange sønner og døtre,

og han fik Coriantum, og han

salvede Coriantum til at regere

i sit sted.

22 Og efter at han havde salvet

Coriantum til at regere i sit sted,

levede han i fire år, og han så

fred i landet; ja, og han så endog

a Retfærdighedens Søn og frydede

og glædede sig ved hans

dag; og han døde i fred.

23 Og det skete, Coriantum

vandrede i sin fars fodspor og

byggede mange mægtige byer,

og gav sit folk det, der var godt,

19a 1 Ne 18:25.

20a Eter 2:15.

b Eter 2:8–11.

22a 3 Ne 25:2.

i alle sine dage. Og det skete, at

han ikke fik nogen børn, førend

han blev overordentlig gammel.

24 Og det skete, at hans hustru

døde, da hun var et hundrede

og to år gammel. Og det skete, at

Coriantum i sin alderdom tog

en ung pige til hustru og fik

sønner og døtre; således levede

han, indtil han var et hundrede

og toogfyrre år gammel.

25 Og det skete, at han fik

Com, og Com regerede i hans

sted; og han regerede i niogfyrre

år, og han fik Het; og han fik

også andre sønner og døtre.

26 Og folket havde igen spredt

sig ud over hele landets overflade,

og der begyndte igen

blive en overordentlig stor

ugudelighed på landets overflade,

og Het begyndte igen at

antage de fordums hemmelige

planer for at slå sin far ihjel.

27 Og det skete, at han styrtede

sin far fra tronen, for han slog

ham ihjel med hans eget sværd,

og han regerede i hans sted.

28 Og der kom igen profeter i

landet, som råbte omvendelse

til dem – at de skulle berede

Herrens vej, ellers ville der komme

en forbandelse over landets

overflade, ja, der ville komme

en stor hungersnød, under hvilken

de ville blive udryddet,

hvis ikke de omvendte sig.

29 Men folket troede ikke

profeternes ord, men de stødte

dem ud, og nogle af dem kastede

de i grave og efterlod dem

til at omkomme. Og det skete,

at de gjorde alt dette i overens-

Similar magazines