MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

589 Eters Bog 14:4–20

tumr slog ham og forfulgte

ham til Akishs ødemark.

4 Og det skete, at Shareds bror

udkæmpede et slag mod ham i

Akishs ødemark; og slaget blev

overordentlig hårdt, og mange

tusinde faldt for sværdet.

5 Og det skete, at Coriantumr

belejrede ørkenen; og Shareds

bror marcherede ud af ørkenen

om natten og slog en del af Coriantumrs

hær ihjel, mens de

var berusede.

6 Og han kom til Morons land

og satte sig på Coriantumrs

trone.

7 Og det skete, at Coriantumr

opholdt sig med sin hær i ørkenen

i et tidsrum af to år, hvori

han modtog stor styrke til sin

hær.

8 Se, Shareds bror, hvis navn

var Gilead, modtog også stor

styrke til sin hær takket være

hemmelige sammensværgelser.

9 Og det skete, at hans højpræst

myrdede ham, mens han

sad på sin trone.

10 Og det skete, at en fra de

hemmelige sammensværgelser

myrdede ham i en hemmelig

passage og vandt riget til sig

selv; og hans navn var Lib; og

Lib var en mand af stor vækst,

større end nogen anden mand i

hele folket.

11 Og det skete i Libs første år,

at Coriantumr kom op til Morons

land og udkæmpede et

slag mod Lib.

12 Og det skete, at han kæmpede

mod Lib, og under kampen

ramte Lib ham i armen, så

han blev såret; alligevel trængte

Coriantumrs hær sig frem mod

Lib, så han flygtede ud til grænseegnene

ved kysten.

13 Og det skete, at Coriantumr

forfulgte ham; og Lib udkæmpede

et slag mod ham på kysten.

14 Og det skete, at Lib slog

Coriantumrs hær, så de igen

flygtede til Akishs ødemark.

15 Og det skete, at Lib forfulgte

ham, indtil han kom til

Agoshs sletter. Og Coriantumr

havde taget hele folket med

sig, da han flygtede for Lib til

den del af landet, hvortil han

flygtede.

16 Og da han var kommet til

Agoshs sletter, udkæmpede

han et slag mod Lib, og han slog

løs på ham, indtil han døde;

alligevel faldt Libs bror over

Coriantumr i stedet for, og slaget

blev overordentlig hårdt,

hvorfor Coriantumr igen flygtede

for Libs brors hær.

17 Se, navnet på Libs bror blev

kaldt for Shiz. Og det skete, at

Shiz forfulgte Coriantumr, og

han erobrede mange byer, og

han slog både kvinder og børn

ihjel, og han brændte byerne

ned.

18 Og der gik en frygt for Shiz

gennem hele landet, ja, et råb

lød gennem landet: Hvem kan

stå sig imod Shiz’ hær? Se, han

fejer jorden foran sig!

19 Og det skete, at folket begyndte

at flokkes i hære over

hele landets overflade.

20 Og de blev delt; en del af

dem flygtede til Shiz’ hær, og

en del af dem flygtede til Coriantumrs

hær.

Similar magazines