MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Moronis Bog 8:29–9:8 604

landet forsøger de også at bekæmpe

al magt og myndighed,

som kommer fra Gud; og de

b fornægter Helligånden.

29 Og efter at have afvist så

stor kundskab, min søn, må de

snart omkomme som en opfyldelse

af de profetier, som blev

talt af profeterne såvel som ved

vor frelsers egne ord.

30 Farvel, min søn, indtil jeg

skriver til dig eller ser dig igen.

Amen.

Mormons andet brev til sin søn

Moroni.

Omfatter kapitel 9.

KAPITEL 9

Både nefitterne og lamanitterne er

fordærvede og degenererede – De

torturerer og myrder hinanden –

Mormon beder til, at nåde og godhed

må hvile over Moroni for

evigt. Omkring 401–421 e.Kr.

Min elskede søn, jeg skriver til

dig igen, for at du kan vide, at

jeg endnu lever; men jeg skriver

noget om det, der er foruroligende.

2 For se, jeg har haft et hårdt

slag med lamanitterne, i hvilket

vi ikke sejrede; og Arkeantus

er faldet for sværdet og

ligeledes Luram og Emrom; ja,

og vi har mistet et stort antal af

vore udsøgte mænd.

3 Og se nu, min søn, jeg fryg-

28b Alma 39:6.

gs Utilgivelige synd.

9 4a 2 Ne 1:26–27;

L&P 121:41–43.

b L&P 1:33.

5a Morm 4:11–12.

ter, at lamanitterne vil udrydde

dette folk; for de omvender

sig ikke, og Satan ophidser

dem bestandig til vrede, den

ene mod den anden.

4 Se, jeg arbejder med dem bestandigt;

og når jeg taler Guds

ord med skarphed, skælver de

og bliver vrede på mig; og når

jeg ikke bruger a skarphed, forhærder

de hjertet imod det;

derfor frygter jeg, at Herrens

Ånd er hørt op med at b kæmpe

med dem.

5 For så overordentlig vrede

bliver de, at det synes mig, som

om de ikke har nogen frygt for

døden; og de har mistet deres

kærlighed, den ene til den anden;

og de a tørster bestandig

efter blod og hævn.

6 Og se, min elskede søn, lad

os på trods af deres hårdhed

arbejde a flittigt; for hvis vi hørte

op med at b arbejde, blev vi

bragt under fordømmelse; for

vi har et arbejde at udføre,

mens vi er i denne bolig af ler,

så vi kan besejre fjenden af al

retfærdighed og hvile vor sjæl i

Guds rige.

7 Og nu skriver jeg noget om

dette folks lidelser. For ifølge

den efterretning, jeg har fået

fra Ammoron, se, så har lamanitterne

mange fanger, som de

tog ved Sherrizas tårn; og der

var mænd, kvinder og børn.

8 Og mændene og fædrene til

disse kvinder og børn har de

dræbt; og de giver kvinderne

kødet af deres mænd og børne-

6a gs Flid.

b Jakob 1:19; En 1:20.

gs Pligt.

Similar magazines