MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

605 Moronis Bog 9:9–21

ne kødet af deres fædre at spise;

og intet vand, bortset fra en

lille smule, giver de dem.

9 Og til trods for denne store

vederstyggelighed fra lamanitternes

side, så overgår den ikke

vort folks vederstyggelighed i

Moriantum. For se, mange af

lamanitternes døtre har de taget

til fange; og efter at have

berøvet dem det, der var yderst

kært og dyrebart, mere end alt

andet, nemlig a kyskhed og

b dyd –

10 og efter at de havde gjort

dette, myrdede de dem på den

mest grufulde måde, idet de

torturerede deres legeme, til de

døde; og efter at de havde gjort

dette, fortærer de deres kød

som vilde rovdyr på grund af

hjertets hårdhed; og de gør det

som tegn på tapperhed.

11 O, min elskede søn, hvorledes

kan et folk som dette, uden

civilisation –

12 (og blot nogle få år er gået,

siden de var et civiliseret og tiltalende

folk),

13 men, o min søn, hvorledes

kan et folk som dette, der fryder

sig ved så megen vederstyggelighed


14 hvorledes kan vi forvente,

at Gud vil a holde sin hånd tilbage

med hensyn til at fælde

dom over os?

15 Se, mit hjerte råber: Ve dette

folk. Kom frem og fæld dom,

o Gud, og skjul deres synder og

ugudelighed og vederstyggeligheder

for dit ansigt!

16 Og videre, min søn, der er

9a gs Kyskhed.

b gs Dyd.

14a Alma 10:23.

16a gs Enke.

mange a enker og deres døtre,

som er tilbage i Sherriza, og

den del af forrådet, som lamanitterne

ikke tog, se, det har

Zenefis hær taget og har efterladt

dem til at vandre hvorhen

de kan efter føde; og mange

gamle kvinder falder om undervejs

og dør.

17 Og den hær, som er hos

mig, er svag; og lamanitternes

hære står mellem Sherriza og

mig; og så mange, som er flygtet

til a Arons hær, er blevet ofre

for deres forfærdelige råhed.

18 O, mit folks fordærvelse!

De er uden orden og uden

barmhjertighed. Se, jeg er kun

et menneske, og jeg har kun et

menneskes styrke, og jeg kan

ikke længere gennemtvinge

mine befalinger.

19 De er blevet forhærdede i

deres fordærvelse; og de er alle

lige rå, og de skåner ingen,

hverken gammel eller ung; og

de fryder sig ved alt undtagen

det, der er godt; og vore kvinders

og børns lidelser på hele

dette lands overflade overgår

alt; ja, tungen kan ikke sige det,

ej heller kan det skrives.

20 Og se, min søn, dvæler jeg

ikke længere ved dette rædselsvækkende

syn. Se, du kender

dette folks ugudelighed,

du ved, at de er uden principper

og ikke længere har evnen

til at føle; og deres ugudelighed

a overgår lamanitternes.

21 Se, min søn, jeg kan ikke

anbefale dem over for Gud af

frygt for, at han vil slå mig.

17a Morm 2:9.

20a Hel 6:34–35.

Similar magazines