MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

47 Nefis Første Bog 18:12–21

alligevel a tillod Herren det, så

han kunne vise sin magt til at

opfylde sit ord, som han havde

talt angående de ugudelige.

12 Og det skete, at efter at de

havde bundet mig så fast, at jeg

ikke kunne røre mig, ophørte

det a kompas, som var blevet

beredt af Herren, med at virke.

13 Derfor vidste de ikke, hvor

de skulle styre skibet hen, således

at der rejste sig en stor

storm, ja, et stort og skrækkeligt

uvejr, og vi blev a drevet tilbage

på vandene i et tidsrum af tre

dage; og de begyndte at blive

overordentlig bange for, at de

skulle drukne i havet; alligevel

løste de mig ikke.

14 Og på den fjerde dag, da

vi var blevet drevet tilbage,

begyndte uvejret at blive overordentlig

voldsomt.

15 Og det skete, at vi var lige

ved at blive opslugt i havets

dyb. Og efter at vi var blevet

drevet tilbage på vandene i et

tidsrum af fire dage, begyndte

mine brødre at a indse, at Guds

straffedomme var over dem, og

at de skulle omkomme, medmindre

de omvendte sig fra

deres misgerninger; derfor kom

de til mig og løste de reb, som

var om mine håndled, og se, de

var overordentlig opsvulmede;

og også mine ankler var meget

opsvulmede, og stor var smerten

fra dem.

16 Alligevel så jeg hen til min

Gud, og jeg a priste ham hele da-

11a Alma 14:11.

12a 1 Ne 16:10, 16, 26;

2 Ne 5:12;

Alma 37:38–47;

L&P 17:1.

13a Mosi 1:17.

15a Hel 12:3.

16a Alma 36:28.

gen; og jeg murrede ikke imod

Herren over mine trængsler.

17 Se, min far, Lehi, havde

sagt meget til dem og ligeledes

til a Ismaels sønner; men se, de

udslyngede mange trusler mod

enhver, der talte min sag; og

mine forældre, som var oppe i

årene, og som havde lidt megen

bedrøvelse på grund af deres

børn, måtte lægge sig, ja, på

deres sygeleje.

18 På grund af deres bedrøvelse

og megen sorg og mine

brødres ugudelighed var de

endda tæt på at blive båret ud

af denne tid for at møde deres

Gud, ja, deres grå hår var lige

ved at blive lagt ned i støvet,

ja, af sorg var de nær ved at

blive kastet i en grav af vand.

19 Og Jakob og Josef, der var

unge og havde brug for megen

næring, var også bedrøvede på

grund af deres mors trængsler;

og hverken min a hustru med

sine tårer og bønner eller mine

børn kunne blødgøre mine brødres

hjerte, så de ville løse mig.

20 Og der var intet bortset fra

Guds kraft, som truede dem

med udryddelse, der kunne

blødgøre deres hjerte; da de derfor

så, at de var nær ved at blive

opslugt i havets dyb, omvendte

de sig fra det, de havde gjort,

således at de løste mig.

21 Og det skete, efter at de

havde løst mig, se, da tog

jeg kompasset, og det virkede,

sådan som jeg ønskede. Og det

17a 1 Ne 7:4–20.

19a 1 Ne 7:19; 16:7.

Similar magazines