MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Første Bog 18:22–19:4 48

skete, at jeg bad til Herren; og

efter at jeg havde bedt, ophørte

vinden, og stormen ophørte, og

det blev fuldstændig vindstille.

22 Og det skete, at jeg, Nefi,

styrede skibet, så vi igen sejlede

mod det forjættede land.

23 Og det skete, at efter at vi

havde sejlet i et tidsrum af

mange dage, ankom vi til det

a forjættede land; og vi gik i land

og slog vore telte op; og vi kaldte

det for det forjættede land.

24 Og det skete, at vi begyndte

at dyrke jorden, og vi begyndte

at så; ja, vi lagde alle de frø i

jorden, som vi havde bragt med

fra Jerusalems land. Og det

skete, at de voksede overordentlig

godt; derfor blev vi velsignet

i overflod.

25 Og det skete, mens vi rejste

i ødemarken, at vi i det forjættede

land opdagede, at der i

skovene fandtes dyr af enhver

art, både koen og oksen og æslet

og hesten og geden og den vilde

ged og alle slags vilde dyr, som

var til menneskers brug. Og vi

fandt alle slags malm, både guld

og sølv og kobber.

KAPITEL 19

Nefi laver plader af malm og

optegner sit folks historie – Israels

Gud kommer seks hundrede år fra

den tid, Lehi forlod Jerusalem –

Nefi fortæller om Herrens lidelser

og korsfæstelse – Jøderne bliver

foragtet og spredt indtil de sidste

23a gs Forjættet land.

19 1a gs Plader.

b 1 Ne 1:16–17; 6:1–3.

2a 2 Ne 5:30.

b 1Ne9:1–5.

3a Jakob 1:1–4; 3:13–14;

4:1–4.

b 1Ne9:4–5;

dage, da de skal vende tilbage til

Herren. Omkring 588–570 f.Kr.

Og det skete, at Herren befalede

mig, derfor lavede jeg plader af

malm, så jeg på dem kunne

indgravere optegnelsen om mit

folk. Og på de a plader, som jeg

lavede, indgraverede jeg min

b fars optegnelse og også vore

vandringer i ørkenen og min

fars profetier; og også mange

af mine egne profetier har jeg

indgraveret på dem.

2 Og jeg vidste ikke på det

tidspunkt, da jeg lavede dem, at

jeg ville blive befalet af Herren

at lave a disse plader; derfor er

min fars optegnelse og optegnelsen

over hans fædres slægt

og størstedelen af alt vort virke

i ørkenen indgraveret på disse

første plader, som jeg har talt

om; derfor er det, der skete,

før jeg lavede b disse plader, i

sandhed mere udførligt omtalt

på de første plader.

3 Og efter at jeg havde lavet

disse plader på befaling, fik jeg,

Nefi, den befaling, at tjenestegerningen

og profetierne, de

mere tydelige og dyrebare dele

af dem, skulle skrives på a disse

plader; og at det, der blev skrevet,

skulle bevares til undervisning

af mit folk, som skulle tage

landet i besiddelse, og også med

andre b vise formål, hvilke formål

er kendt af Herren.

4 Derfor skrev jeg, Nefi, en

optegnelse på de andre plader,

MormO 1:7;

L&P 3:19–20; 10:1–51.

Similar magazines