MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog

En beretning om Lehis død. Nefis brødre sætter sig op imod

ham. Herren formaner Nefi til at drage ud i ødemarken. Hans

vandringer i ødemarken og så videre.

KAPITEL 1

Lehi profeterer om et frihedens

land – Hans efterkommere vil blive

spredt og slået, hvis de forkaster

Israels Hellige – Han formaner

sine sønner til at iføre sig retfærdighedens

rustning. Omkring 588–

570 f.Kr.

OG se, det skete, at efter at

jeg, Nefi, var færdig med

at undervise mine brødre, talte

også vor afar, Lehi, meget til

dem og forklarede igen for

dem, hvilke store ting Herren

havde gjort for dem ved at

føre dem ud af Jerusalems

land.

2 Og han talte til dem om

deres aoprør på vandene og om

Guds barmhjertighed ved at

skåne deres liv, så de ikke blev

opslugt i havet.

3 Og han talte også til dem

om det forjættede land, som de

havde fået – hvor barmhjertig

Herren havde været ved at

formane os til at flygte ud af

Jerusalems land.

4 For se, sagde han, jeg har set

et asyn, som gør, at jeg ved, at

bJerusalem er ødelagt; og var vi

[Nefis Anden Bog]

1 1a gs Patriark.

2a 1 Ne 18:9–20.

4a gs Syn.

b 2 Kong 24:14–15;

Jer 44:2;

1 Ne 1:4;

Hel 8:20.

c Alma 9:22.

5a gs Forjættet land.

b Eter 2:9–10.

c gs Pagt.

blevet i Jerusalem, var vi også

c omkommet.

5 Men, sagde han, til trods for

vore trængsler har vi fået et

a forjættet land, et land, der er

b mere udsøgt end alle andre

lande, et land, som Gud Herren

har sluttet pagt med mig om

skulle være et land til arvelod

for mine efterkommere. Ja,

Herren har med en c pagt skænket

dette land til mig og til

mine børn for evigt og også

til alle dem, som ved Herrens

hånd skulle blive ført ud af

andre lande.

6 Derfor profeterer jeg, Lehi,

i overensstemmelse med tilskyndelsen

fra den Ånd, som

er i mig, at a ingen skal komme

til dette land, medmindre de

bliver bragt ved Herrens hånd.

7 Derfor er dette a land helliget

ham, som han vil bringe. Og

dersom de vil tjene ham i overensstemmelse

med de befalinger,

som han har givet, skal

det være et b frihedens land for

dem; derfor vil de aldrig blive

ført ned i fangenskab; hvis det

sker, er det på grund af ugudelighed;

for hvis ugudeligheden

bliver fremherskende, skal lan-

6a 2 Ne 10:22.

7a Mosi 29:32;

Alma 46:10, 20.

b 2 Ne 10:11.

gs Frihed.

Similar magazines