3. Geodætiske net og reference-systemer.

cct.gfy.ku.dk

3. Geodætiske net og reference-systemer.

Hvor er vi 06: HER

X= 3516458.555 m

Y= 783639.771 m

Z= 5245618.880 m

1


Hvor er vi 06: HER

Eller:

Geodætisk bredde: 55 grader 41 minutter

Geodætisk længde: 12 grader 33 minutter

Højde over ellipsoide: 70.813 m

Eller:

Juliane Maries Vej 30, 2100 Kbh. Ø.

2


Hvor er vi 06: Hvor

GPS Antenne på tårnet af Rockefeller

D. 16 Juni 2006, kl. 10.30.

Bygningen bevæger sig op og ned ca. 30 cm to

gange dagligt på grund af tiltrækningen fra

sol og måne.

Vi bevæger os med den tektoniske plade vi

sidder fast på.

Og på denne plade bevæger vi os også relativt som en

følgevirkning af at istidens is er smeltet bort.

3


Hvor er vi 06. GPS systemet muliggør denne viden.

/

4


Hvor er vi 06. GPS, Konfiguration

/

5


Hvor er vi 06. GPS satellit

6


Hvor er vi 06. GPS satellit

7


Hvor er vi 06. GPS, Måleprincip

8


Hvor er vi 06. GPS signal

9


Hvor er vi 06: Tidsmåling

Nøjagtig måling af tidsforskelle er grundlaget for

GPS. Fjerde satellit benyttes til ur-korrektion.

Satellitterne: Rubidium og Cæsium ure

På Jorden: også Hydrogen Masers og kvartsure

Da satellitterne bevæger sig hurtigt, må man

korrigere for relativistiske effekter: Man har stillet

på urene, så almindelige brugere på Jorden tror at

derikkeernogenrelativistiskeeffekter.

10


Hvor er vi 06: Bølgeudbredelse

Signalerne passerer gennem Ionosfære og Troposfære og

forsinkes, så afstandene kan være 10 - 20 m forkerte..

Hvis vi benytter to frekvenser, så kan Ionosfærens

forsinkelse beregnes og elimineres.

Hvis vi står på et i forvejen kendt punkt, så kan

Troposfærens temperatur og vand-damp indhold

beregnes.

11


Hvor er vi 06. Differentiel GPS

12


Hvor er vi 06. Globale net af referencepunkter

13


Hvor er vi 06. GPS - Pladebevægelser

14


Hvor er vi 06. GPS: BIFROST Project.

http://www.oso.chalmers.se/~hgs/Bifrost_01/

15


Hvor er vi 06. Kinematisk og Statisk GPS

16


Hvor er vi 06. GPS Kinematisk udfra referencestationer

17


Hvor er vi 06. Glaciologisk GPS.

18


Hvor er vi 06. GPS Reference NGRIP

19


Hvor er vi 06. GPS Referencepunkt ved NGRIP

20


Hvor er vi 06. GPS bevægelser og overflade højder,

GRIP

21


Hvor er vi 06. GPS - GALILEO

Man kan købe licens til koderne !

22

More magazines by this user
Similar magazines