Veien vi gaar, Noveller

booksnow1.scholarsportal.info

Veien vi gaar, Noveller

— ii6

Alle som var i hans tjeneste brukte sine kræfter

til det ytterste i arbeidet. De visste at det var

bedst saa. Han drog stadig rundt og saa til sin

jord og sine arbeidsfolk. Selv gik han klædt som

en av dem og kunde ikke kjendes paa avstand.

De visste aldrig naar han stod over dem. Faa

kjendte s.g sikre, naar han saa paa dem med sine

smaa rolige øine.

Sine vandringer rundt omkring paa sin vidstrakte

eiendom g;orde Abal gjerne sammen med en av sine

slaver, en mand oppe fra fjeldene som han en gang

hadde p.sket med urette. Han gik trygt i hans

selskap og frygtet aldrig for en kniv i ryggen.

Han visste at slaven hatet ham for meget til at

unde ham saa let en død.

Trods al sin magt var Abal ikke glad. Og mange

kjendte grunden. Vinbjerget laa ute paa sletten,

ike ved den gamle vei. Det stak sin ensomme

kuppel op over det vide flateland. Paa nordsiden

av vinbjerget laa gudernes hellige lund og paa syd-

siden stod samlingsstenen, hvor folk fra egnen

møttes om kvelden.

Ved lunden hadde presterne sit hus, og oppe

paa haugen bodde den gamle vindyrker i en liten

hytte. Han solgte sin vin til dem som samlet sig

ved stenen om aftenen, og til veifarende fra nord

og syd.

Mange ganger hadde Abal talt med den gamle

More magazines by this user
Similar magazines