Veien vi gaar, Noveller

booksnow1.scholarsportal.info

Veien vi gaar, Noveller

_ 5 —

Lægen hadde git ham grei besked, og han hadde

baade hørt og forstaat hvad han sa. Men han

trodde det ikke. Noget maatte hænde. Et mirakel.

Nei, ikke det engang. Men lægen kunde ha tat

feil. Eller et nyt middel kunde bli fundet.

Eller — kanske var det hele bare en forfærdelig

drøm som han skulde vaakne op av en dag, en

lykkelig solblank dag.

Efterhaanden blev dette hans kjæreste tanke.

Han kunde forestille sig det hele saa levende. Han

skulde vaakne en morgen, strække sig, se paa

klokken. Hans kone laa og sov ved siden av ham.

Det første daggry kom dæmpet ind gjennem vin-

duet. Han kunde ikke tydelig se hendes ansigt,

det laa i skygge, men han kunde se hendes bryst

bevæge sig rolig i søvnens langsomme aandedrag.

Han stod op og gik hen til vinduet for at se paa

veiret. Morgenbrisen lekte med bjerken utenfor

ruten, kvistene sv^aiet og bladene vendte sig i vin-

den. Foran ham laa dalen, nede ved elven laa fa-

brikken med sort røksøile mot himlen. Som han

nu stod der og saa ut kom han pludselig til at

mindes hvad han hadde drømt. Da rettet han sig

op og lo, lo, længe og glad — — —

Men undertiden naar han tænkte sig alt dette, saa

blev han usikker med sig selv: bjerken maatte være

uten løv nu, han hadde ligget længe herinde alt

og i næste øieblik skjønte han ubønhørlig

More magazines by this user
Similar magazines