Veien vi gaar, Noveller

booksnow1.scholarsportal.info

Veien vi gaar, Noveller

— 6 —

klart at han aldrig, aldrig mere skulde faa verden

at se. Morgen og aften, sommer og vinter skulde

glide forbi ham, men han skulde sitte utenfor, i

mørke.

I de øieblikke visste han, at saa vilde han ikke

leve. Han feilte det med fuldkommen visshet, som

en iskold beslutning fattet av en magt utenfor ham

og rettet til ham som en kommando.

Han laa paa det store hospitalsværelse, i en

svak duft av karbol og medicin. Han kjendte alle-

rede betydningen av alle lyd omkring sig, de lette

trin av pleiersker, de tyngre av fremmede paa syke-

besøk, den lavmælte samtale, travlheten ute i de

lange korridorer. Ind gjennem vinduet kom den

ensformige sang fra den store by.

Det forekom ham saa koldt og meningsløst at

dø paa et slikt sted, mellem fremmede. Han vilde

hjem. Tilbake til dalen og gaarden, føle sig paa

egen grund, høre hustruens stemme, høre klokken

slaa i hjørnet og bjerkegrenene banke m.ot vinduet.

Det var ogsaa et litet syrenlysthus nede i haven,

dit vilde han gaa og sitte en stund. En sidste

gang vilde han være hjemme.

I al den tid han laa paa hospitalet lykkedes det

ham trods alt at holde et litet haap oppe. Men

fra den stund av da han hadde staat paa perronen

og trøstet hende blev det anderledes. Efter den

More magazines by this user
Similar magazines