Veien vi gaar, Noveller

booksnow1.scholarsportal.info

Veien vi gaar, Noveller

- 57 -

pinder, og før han kunde faa tak i dem var de

væk. Saa begyndte de paa igjen. Deres glæde

vokste med hans raseri. Det var uskyldige gutter

i lo \2 aarsalderen. Jeg jaget de smaa væk og

hjalp ham tilbake til hans hul. Jeg snakket til

ham men han svarte ikke. Han var faldt tilbake

til sin sedvanlige sløvhet.

Det var sidste gang jeg saa ham. Hun for hvis

skyld jeg hadde gaat den lange vei derop, flyttet

til en anden kant av byen.

Saa idag saa jeg ham igjen, og jeg har ikke

kunnet faa ham ut av mine tanker. Tiden synes

at ha gaat barmhjertig hen over ham, disse aar har

ikke sat noget spor paa ham, han var som han

altid var.

Da jeg gik forbi ham, som han stod foran sit

hul i plankegjærdet, var han saa lik sig selv fra

gamle dage, at jeg et kort, et ganske kort øieblik

kunde tro mig flyttet tilbake til den tid da jeg

første gang bodde paa dette værelse. Det var kun

et kort øieblik, et litet svimmelt sekund, ti ellers

er alt forandret.

Hvilken ide at leie dette værelse igjen. Skjønt

hvorfor ikke? Det ene sted er saa godt som det

andet. Ogsaa her er alt omtrent uforandret, kun

er den halte stol forsvundet, og bordet er vist

ogsaa et andet. Men butikken paa skråa over

gaten er den samme, og folkene som gaar paa gaten

5

More magazines by this user
Similar magazines