Download PDF - WebProof

viewer.webproof.com

Download PDF - WebProof

FRISURE • KOSMETIK • MODE • WELLNESS • DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND NR. 1 • FEBRUAR 2013

Fakta om GVU

FAGLÆRT PÅ

REKORDTID


EKSKLUSIVT TILBUD - 11.-13. MARTS 2013 I KØBENHAVN
MASTERCLASS

MED SØREN HEDEGAARDNU HAR DU CHANCEN FOR PÅ NÆRMESTE


HOLD AT LÆRE DIREKTE FRA EN MESTER


SørenHedegaardKronprinsesse Marys hof-frisør, Søren Hedegaard, holder en eksklusiv masterclass - kun for


medlemmer af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Der er kun plads til 12 kursister, så du Priser:


skal være hurtigt ude og allerede nu sætte kryds i kalenderen den 11.-13. marts 2013.


På kursets første dag vil Søren Hedegaard vise sine bedste teknikker og opsætninger, og Hele kurset ...4.500 kr.


her har du også mulighed for at komme med som observatør og få ny inspiration, hvis du Elevpris ........3.500 kr.


ikke får plads på selve kurset.

Observatør


Dag to og tre er helliget de 12 heldige kursister, og her skal du selv have fingrene i håret.


Søren Hedegaard er din lærer og kyndige vejleder, og han har topstylist og frisør Marianne dag 1 ...........1.000 kr.

Jensen ved sin side. Med kun 12 kursister bliver der god tid til virkeligt at gå i detaljer.


Det hele foregår i professionelle studier i Vermundsgade på Østerbro i København.


Kursusarrangør og sted:


Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund


Vermundsgade 1 • 2100 København Ø


Tilmelding til: dfkf@dfkf.dk • Yderligere oplysninger på www.dfkf.dk

2 Spejlet 1/2013


INDHOLD

LEDER ..................................................5

I SPA PÅ VERDENS DYRESTE HOTEL..........6-7

FED FLET AF MARIANNE JENSEN..............8-9

SHOOTING STAR ...............................10-11

Big Bob

SACO PRÆSENTERER..............................12

SPEJLET UNDER COVER...........................13

Frisør Jeanette Skov i Agedrup

SKILLS 2013 ...................................14-15

Reportage, resultater og billeder

FRISØRER SKIFTER KAGE UD MED FRUGT ....17

EN GOD ARBEJDSPLADS .....................24-25

SALON BELLACI FRIZISTO, Odense

FRISURER GENNEM TIDERNE ...............26-27

Spændende udstilling i Stockholm

FAGLÆRT PÅ REKORDTID.........................29

Fakta om GVU - Grundlæggende Voksenuddannelse

BOGANMELDELSE ..................................31

Lille Spejl af Jesper Wung-Sung

GENERALFORSAMLINGER.........................39

“MIN CHEF ER EN IDIOT”........................41

Pas på de sociale medier

Nyt fra skolerne ............................................................................21-22-23

Arbejdsretssager ................................................................................32-35

PensionDanmark informerer ....................................................................37

Bork Havn ...............................................................................................38

Forbundskontakter..............................................................................42-43

Völler: Filmanmeldelse..............................................................................44

29 8-9

24-25

ARRANGEMENTSKALENDER

4. marts

Det Ny Teater. DFKF og dofk præsenterer SACO. Se side 12.

11. - 13. marts.

MASTERCLASS MED SØREN HEDEGAARD. Se side 2.

18. marts 2013

Medlemsaften med Christian Bitz. Se side 21.

GENERALFORSAMLINGER I ALLE AFDELINGER. Se side 39.

Afd. 1 - Hovedstaden - tirsdag den 26. marts

Afd. 2 - Sjælland - tirsdag den 2. april

Afd.3-Odense-onsdagden3.april

Afd. 4 - Syd - mandag den 8. april

Afd. 5 - Djursland/Århus/Horsens - mandag den 18. marts

Afd. 6 - Midt/Vest - mandag den 11. marts

Afd. 7 - Aalborg - mandag den 8. april

Spejlet 1/2013 3


Vil du beholde

verdens

bedste grund-

videre- og

efter-

som frisør

uddannelse?

Du kender allerede til den 4-årige

grunduddannelse for frisører.

Vidste du, at den er udviklet af svende- og

mesterorganisationerne i Europa?

- og at det er sket med DFKF for bordenen, så den nu har

opnået international anerkendelse som den bedste i verden?

Ikke nok med at grunduddannelsen er den bedste.

Videreuddannelserne bliver løbende udviklet, igen med

DFKF for bordenden, så du sikres den faglige sammenhæng

i din grund- og videreuddannelse.... Det er derfor vi kan føre

kolleger frem til guldmedaljer worldwide - igen og igen.

- og ikke nok med det, så har vi forhandlet en overenskomst,

så medlemmer af DFKF får 3 ugers efteruddannelse - med løn -

hvert år....er det OK?

www.dfkf.dk

Så meld dig ind i DFKF

Uddannelse, overenskomst og miljø er de tre væsentligste forskelle på DFKF og andre fagforeninger.

Hos os får du selvfølgelig også alle de traditionelle forsikringer. Gruppeliv, pension, sundhed, hurtig diagnose, behandlingstilbud uden henvisning,

indkøbsordninger, ferieboliger og meget mere. Meld dig ind på hjemmesiden www.dfkf.dk, skriv til dfkf@dfkf.dk eller ring på tlf. 35 83 18 80.


Forbundsformand Poul Monggaard.

Foto: Harry Nielsen

Lone Nordentoft Frost Dorte Haack

SPEJLET

Medlemsblad for

Dansk Frisør &

Kosmetiker Forbund

NR. 1 • FEBRUAR 2013

102. ÅRGANG

Ansv. redaktør:

Forbundsformand Poul Monggaard.

I redaktionen:

Poul Monggaard, Annie Hartvig, Jette

Damgaard og Annet Bunch.

Udgivet af:

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund,

Vermundsgade 1, Postboks 2579,

2100 København Ø. Tlf.: 35 83 18 80.

Telefax: 35 82 14 62.

E-mail: dfkf@dfkf.dk - www.dfkf.dk

Abonnement:

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.

Kr. 560,- pr. årgang.

Layout, produktion & annoncer:

DART DIALOGUE, Havnegade 2A, 3600

Frederikssund. Tlf.: 47 53 22 34.

E-mail: dart@dart-dialogue.dk

www.dart-dialogue.dk.

Deadline for annoncer:

Senest den 15. i måneden.

Tryk: Zeuner

Oplag: Kontrolleret af

Fagpressens Medie

Kontrol 5014 ekspl.

1. juli 2010 - 30. juni 2011

Pressemateriale til Spejlet bedes

sendt til Annie Hartvig, Lyngkrogen 3,

2690 Karlslunde eller mail:

anniehartvig@mail.dk

Forsiden: Hår: Janer Stewart.

Foto: Andrew O’Toole

Kyndigt

Formandskab

Brikkerne er ved at være faldet på plads til sikring

af et Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, som også i

fremtiden kan være stærkt.

Som jeg tidligere har skrevet, så er det hensigten,

at forbundet på en strukturkongres 15. september i

år slutter sig sammen med Serviceforbundet, som

blandt andet omfatter Urmagere, Optikere,

Tandteknikere, Flypersonale mv.

Disse faggrupper har hver især deres profil i hver

sin landssammenslutning.

Ved sammenslutningen med Serviceforbundet får

frisørerne og kosmetikerne deres særlige profil i

Landssammenslutningen, Dansk Frisør & Kosmetiker

Forbund, som får sin egen ledelse, men som trækker

på det store fællesskab i Serviceforbundet. Denne

styrke er en fremtidssikring, så frisørerne altid kan

have deres solide placering i det faglige billede.

Jeg har taget aktivt del i sikringen af Dansk Frisør

& Kosmetiker Forbund, således at jeg ved min afgang,

kan være forvisset om, at de danske frisører og kosmetikere

står organisatorisk stærkt til at møde alle de

udfordringer, der er for os – hvad enten det er

arbejdsmiljømæssigt, løn- og arbejdsmæssigt, uddannelsesmæssigt

osv.

Lovforslagene til sammenslutningskongressen den

15. september er ved at være på plads. Vi har i

hovedbestyrelsen, sammen med forbundets advokat

Peter Breum, arbejdet intenst med et lovgrundlag, der

skal virke effektivt for vores frisør – og kosmetikerprofil.

Hovedbestyrelsens engagement i dette arbejde

har været enestående og har som udgangspunkt haft,

at medlemmerne skal opleve, at Dansk Frisør &

Kosmetiker Forbund også som Landssammenslutning

er deres organisation. I hovedbestyrelsen har vi drøftet,

hvordan vi kan sikre en god og kvalificeret fremtidig

ledelse. Jeg har besluttet, at jeg ved sammenslutningskongressen

efter 22 år som forbundsformand

siger tak for en konstruktiv tid. Nu skal der nye kræfter

til.

Hovedbestyrelsens overvejelser om ny ledelse er

mundet ud i, at vi får to velkvalificerede frisører som

henholdsvis formand og næstformand. Det er garvede

organisationsfolk, som har en stor ildhu og en stor

dygtighed, der foreslås på disse poster.

Som formand indstilles hovedbestyrelsesmedlem

Lone Nordentoft Frost, som også er formand for vores

region i Jylland Midt/Vest. Lone er også medlem af det

faglige udvalg, der tilrettelægger uddannelserne for

frisører og kosmetikere.

Som næstformand indstilles faglærer Dorte Haack,

som er medlem af hovedbestyrelsen gennem mange

år, og som er formand for vores Sjællands afdeling.

Dorte sidder også i det faglige udvalg for frisører og

kosmetikere.

Begge har gjort sig bemærket ved en hel enestående

ildhu for at løfte kollegernes interesser på alle

planer.

Hovedbestyrelsen bakker dem 100 % op og har

tilsagt dem al hjælp i varetagelsen af det store ansvar.

De skal ikke på noget tidspunkt tvivle om min

opbakning. Jeg kender dem, jeg ved at de er velkvalificerede.

Vi arbejder nu med at gøre dem bekendt

med alle de interne opgaver i forbundet såvel som de

eksterne, som jeg har varetaget.

Da en stor del af de opgaver, som vi i dag skal løfte

for frisørerne og kosmetikerne, ligger på et internationalt

plan i blandt andet EU, så vil jeg fortsætte det

internationale arbejde et par år endnu. Det skyldes

dels, at vores uddannelse, som er europæisk, har fået

et se-kretariat i Europa, som jeg leder med henblik på

at vore uddannelser altid kan være på det højest mulige

niveau. Det skyldes også, at jeg har stået i spidsen

for et arbejde om et europæisk arbejdsmiljødirektiv på

frisørområdet. Et direktiv som vi har samarbejdet med

arbejdsgiverne om, og som vil være et af de første i

Europa, hvor en hel sektors arbejdsmiljø får sin egen

lovgivning.

Der forestår endnu en stor proces med at få direktivet

behandlet i de styrende organer i EU, og der er

også iværksat et stort projekt, der skal dokumentere,

at hele det europæiske frisørfag er gearet til at stå for

sin egen lovgivning.

Dette projekt står jeg i spidsen for, hvorfor jeg

ogsåskalsikreatdetblivergjortfærdigt,såvihar

den lovgivning på plads, som er så afgørende vigtig

for frisørernes sikkerhed og sundhed.

Vi fremtidssikrer vores forbund. Vi har brug for jeres

opbakning, så I altid kan være trygge i jeres arbejde.

Spejlet 1/2013 5


6 Spejlet 1/2013


ISPAPÅ

VERDENS DYRESTE HOTEL

The Empire Hotel i Brunei blev

bygget som et overdådigt

palads til den kongelige familie,

men i dag er det forgyldte

byggeri et hotel, der blandt

meget andet har en kæmpe

spa-afdeling, hvor man kan

blive behandlet som en ægte

prins eller prinsesse.

Af Jette Damgaard.

Foto: The Empire Hotel & Country Club

Der er hele 53 meter fra det

smukt udsmykkede marmor-gulv op

til de store hvælvinger i loftet, og

fra de imponerende søljer, der

bærer det hele, glimter ægte bladguld

om kap med den tropiske sol

udenfor.

Der er faktisk næsten ingen

ende på den overdådige luksus på

TheEmpireHotel,derliggeridet

lille olie-land Brunei på Borneo tæt

på ækvator. Alle tæpperne er naturligvis

i ægte uld, og alene præsident-suiten,

hvor statsledere fra

hele verden har overnattet, er på

over 600 kvadratmeter og har selv-

følgelig blandt meget andet egen

indendørs swimmingpool.

Hotellet blev egentligt bygget

som et landsted til den kongelige

familie af prins Jefri, der er bror til

sultanen af Brunei, Hassanal

Bolkiah - men udgifterne løb løbsk,

og for at skrabe de lidt over 6,2

milliarder kroner, som det kostede

at bygge hotellet, ind igen, blev The

Empire omdannet til et hotel - vel at

mærke verdens dyreste hotel.

Sultanen selv kommer her stadig,selvomhannumådelestedet

med betalende gæster. Enten til

hest eller i en af hans over 3.500

luksusbiler. Og når han skal slappe

af, bliver han kørt i en lille golfvogn

til The Country Club, hvor der er en

stor spa- og wellness-afdeling med

blandt andet swimmingpools, fitnesscenter,

tennisbaner og en stribe

behandlingsrum – og det største

og fineste er selvfølgelig sultanens

eget private rum, hvor han

kan blive behandlet i tilpas fredelige

og luksuriøse omgivelser.

Men ikke af 33-årige Endriani,

der viser mig rundt i den store spaafdeling

- for hun er kvinde. Og her

i Brunei er det sådan, at kvinder

behandler kvinder, og mænd

behandler mænd, fortæller spaeksperten,

der oprindeligt er fra

Indonesien, men som flyttede til

Brunei for fire år siden.

Selv om hun ikke har lagt sine

små stærke fingre på selve sultanen,

har hun været tæt på. Hun har

nemlig behandlet både hans søster

og svigerinde.

"Jeg var meget nervøs, for de er

jo kongelige! Men da jeg først kom

i gang slappede jeg af," fortæller

hun, mens hun går i gang med at

massere min nakke.

Der bliver taget godt ved, og jeg

glemmer et øjeblik, at hun kun er

145 centimeter høj. Behandlingsrummene

er typisk asiatiske med

bambus og dæmpede farver, stearinlys

i hjørnerne og orkideer på

sengene. Men produkterne er fra

Europa, for Kerstin Florian har vist

sig at passe godt til de kunder, som

Endriani tager imod. Hun er uddannet

i Indonesien, hvor man først

skal have en universitetsgrad, før

man kan tage den to-årige spauddannelse,

hvor man lærer om

massager, spa og hudpleje. Og det

er specielt massage, der er efterspurgt

her i Brunei, fortæller hun.

Her på The Empire Hotel er priserne

som i Danmark, og det vil

sige: Utroligt dyrt i forhold til de

spa-steder, man kan finde udenfor

hotellet og ikke mindst i andre asiatiske

lande. Til gengæld er

behandlingen og produkterne også

i top, betror Endriani mig, inden

hun med et sidste fast greb afslutter

behandlingen og sender mig

videre til ind i omklædningsrummet,

hvor der venter to boblebade i

ægte marmor og en indendørs

swimmingpool med masser af

udsmykninger. En kongelig behandling

er slut, og selv om priserne er

høje, var det hver en brunei-dollar

værd.

Spejlet 1/2013 7


FED FLET

8 Spejlet 1/2013

Af Marianne Jensen


Spejlet 1/2013 9


FRISØR SHOOTING STAR

10 Spejlet 1/2013

Tekst: Marianne Jensen

Foto: Casper Sejersen


Natacha Skødt er 19 år og

arbejder i Sorø i Salon Hanne

og Siff Design.

Natacha skal til svendeprøve til

april og er helt færdiguddannet

til august 2013.

BIG BOB

I dag skal vi se en klassisk page med sjove farver.

MJ :Hvad drømmer du om?

NS: Jeg drømmer om også at tage kosmetikeruddannelsen, og makeupartistuddannelsen.

Jeg vil gerne kunne skabe helt mit eget look.

MJ: Det synes jeg lyder meget ambitiøst. Sejt men du har også tiden for dig,

du kan sagtens nå at tage flere uddannelser.

MJ: Hvad skal du lave i dag?

NS: Jeg starter med at føntørre op med rundbørsten, så jeg får noget fylde

i det asiatiske hår.

Modellens navn er Naja.

Jeg har valgt Naja, fordi hun er så smuk, og så kan hun bærer meget forskelligt

hår. Hun er min husmodel, som jeg bruger, når jeg er på skole, det

er dejligt med modeller, hvor man kender deres hår. Jeg vil gerne lave en

super fin klassisk page. Med sjove farver. Vi har startet med at indfarve

Najas hår i en ren 4 med 3 %, og refleksen inden under er en lilla og en

bordoux og lysere i enderne for et mere råt resultat.

Naja arbejder på diskotek i garderoben om natten i weekenden og skal

starte på sit studie til januar.

Klipningen er startet i nakken hvor jeg har delt fra, fra øre til øre og klippet

af helt oppe ved hår grænsen. Derfra har jeg gradueret hele nakken og

trukket ind til midten.

Siderne er klippet med guide fra nakken, og kørt mobilt frem.

Derfra er længden sat horisontalt af.

Toppen er klippet i frihånd, for at få den let og levende.

Det ville jeg også gerne understrege med min styling, så det store runde

kommer frem. En lille følelse af noget moderne 60’er med store vipper og

bryn i makeuppen.

Det ser super flot ud, og 60’erne er og bliver moderne.

Spejlet 1/2013 11


SHOW MED SACO Copenhagen

Mandag den 4. marts 2013 Det Ny Teater

kl 19:00 dørene åbnes kl 18:00

12 Spejlet 1/2013

dofk København og DFKF præsenterer i

samarbejde SACO Copenhagen

I det Ny Teater den 4. marts 2013. Billetter kan købes hos til 280,00 kr. pr. stk. hos:

DOFK København telefon: 3887 2804 eller email: kbh@dofk.dk - DFKF telefon: 3583 1880

SACOs overbevisning,

at ønsket om at tilegne sig ny viden udspringer

af ønsket om at nå sine mål.

I en branche i konstant udvikling afhænger de resultater,

man opnår, af ens viden og ekspertise. Uddannelse er nøglen,

hvis man ønsker at udvikle sine kompetencer og sin evne til at

opnå succes. SACO ønsker at skabe et miljø, der er inspirerende

og samtidig fremmer medarbejdernes personlige udvikling. Gennem

uddannelse deler vi ud af vores omfattende viden og tilbyder det

højeste uddannelsesniveau, der er skræddersyet til dig og dit team.

SACO åbnede salon & akademy i centrum af København 2012,

oplev noget af det bedste klippeteknik/style.

SACO har salon & akademy i 6 lande med London som nerve,

mere info www.sacohair.dk


SPEJLET UNDER COVER HOS

FRISØR JEANETTE SKOV I AGEDRUP:

I PRISBELØNNEDE

HÆNDER

Tekst: En helt almindelig kunde

Tegning: Juan Galán

Det er lørdag morgen i januar

på busholdepladsen ved Odense

banegård. Chaufføren på linje 51

kigger lidt undrende på mig, da jeg

fortæller, hvor jeg skal hen, og

spørger, om ikke han gider sige til,

når jeg skal stå af.

”Jamen, det er jo helt ude ved

endestationen. Hvad skal du dog

der,” spørger chaufføren nysgerrigt

og ryster stille på hovedet af mit

svar:”Jegskaltilfrisøren”.

Små 20 minutter senere siger

jeg tak for turen, står af og begiver

mig til fods mod min destination,

Frisør Jeanette Skov, på Lunden 66

i Bullerup, Agedrup.

Salonen ligger i en nydelig gul

bygning ca. ti meter fra Bullerup

Nærbutik.

Der er fem stole, to-tre hårvaske,

og pænt og rent over det hele

i det lyse, kvadratiske lokale. Et

rart sted at være, mærker man

straks.

Jeg har valgt salonen, fordi jeg

på nettet har set, at det er her, 27årige

Lasse Bo Nielsen arbejder.

Han er en af Danmarks dygtigste

konkurrencefrisører. Jeg har læst,

at han bl.a. har fået en andenplads

til DM, været nordisk mester og

opnået to fjerdepladser ved senior-

EM i bombage – en disciplin, forstår

jeg, hvor det gælder om at klippe

en slags Elvis-frisure på et dukkehoved.

Lasse og kæresten Birgitte,

som er en lige så dygtig konkurrencefrisør,

og som til daglig arbejder i

en salon i Bogense, har netop

været til VM i Milano, hvorfra de og

resten af det danske hold vendte

hjem overlæsset med medaljer.

Helt tilfældigt ¬– og ganske

heldigt – er det Lasse, der skal klippe

mig i dag. Jeanette, som ejer

salonen, er travlt optaget af en

anden kunde, som vist er ved at få

farvet hår.

Lasse er klædt i nydelige grå

bukser, grå vest, sort skjorte, halsklud

og sorte seler, som hænger

løst ned langs buksebenene. Han

har tatoveret en gammeldags

ragekniv på sin ene underarm. Her

er en mand, der brænder for sit

fag, tænker jeg – med rette, skal

det snart vise sig.

Jeg opdager pludselig, at jeg er

en time for tidligt på den, men det

gør ikke noget, siger Lasse, jeg får

lov at komme til med det samme.

Lasse er en snakkesagelig type,

og jeg har knapt sat mig i stolen,

før vi taler på livet løs – alt imens

mit hår daler i totter mod gulvet.

Jeg havde selvfølgelig på forhånd

regnet ud, at Lasse kan sit

kram – men det overrasker mig

alligevel lidt, hvor elegant og sikkert

hans hænder bevæger

omkring mit hoved. Han bruger

stort set ikke maskinen, kun en lillebitte

smule til kanterne, resten er

ren fingerfærdighed med saks, kniv

og kam.

Ud over at være en dygtig frisør,

er Lasse også et meget behageligt

menneske at tale med.

Der er absolut intet pralende

eller prætentiøst over ham. Alligevel

kommer vi hurtigt til at tale om

hans flotte præstationer på det

danske frisørlandshold. Det viser

sig nemlig, at han og kæresten er

på vej til Australien i et år eller to

for at arbejde i en salon i Perth. Og

det var næppe kommet i stand,

havde det ikke været for parrets

resultater som konkurrencefrisører,

fortæller han. Den australske salon

er helt vild efter at ansætte og hjælpe

med arbejdstilladelser til de to

danske medaljevindere, som både

skal stå i salonen og tage rundt og

SPEJLET GÅR UNDER COVER

Vi går under cover som helt

almindelige kunder og besøger

en række saloner og klinikker

rundt omkring i landet. Du kan

efterfølgende læse om oplevelserne

her i Spejlet. Vi ses, måske,

derude!

lave shows.

”Konkurrecedelen har virkelig

åbnet mange døre for os”, siger

Lasse, som tidligere har rejst rundt

i Australien med rygsæk, inden han

uddannede sig til frisør – et karrierevalg,

han aldrig har fortrudt.

Tiden flyver af sted, snakken

går over stok og sten, og pludselig

er vi færdige. Jeg kigger mig i spejlet

– min nye frisure er perfekt.

Simpelthen.

Glad og tilfreds betaler jeg de

310 kroner, det koster. Det er

næsten for billigt sluppet, tænker

jeg, mens jeg spadserer tilbage

mod busstoppestedet.

Det har været en super hyggelig

oplevelse. Lasse er ikke bare et

meget behageligt menneske, han

er også en knalddygtig frisør, der er

dedikeret til sit fag og ser nysgerrigt

på både verden og livet – hvad

mere kan man ønske sig sådan en

lørdag formiddag i Bullerup?

Spejlet 1/2013 13


Royal præmie-overrækkelse

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim besøgte

DM i Skills lørdag og overrakte præmier til vinderne.

Udover Prins Joachim besøgte omkring

20.000 andre gæster konkurrencen i Aarhus i

løbet af de tre konkurrencedage.

Resultatliste DM Skills 2013

Vinder af DM i Skills 2013:

Frisør Musette Maria Annike Steen, Ringe, Quest

Odense, Syddansk Erhvervsskole. Her til venstre.

Kosmetiker (to vindere) Fie Louise Ranche-Madsen,

København Ø, skolepraktik, CPH West. Ditte Molbech

Sørensen, Mørke, skolepraktik, Style og Wellness

College Aalborg.

Fotos: SkillsDenmark/Kasper Kamuk

Deltager Skole Spejl Spejl Spejl Spejl Ialt Plac.

Disciplin 1 2 3 4

Musette Maria Annike Steen SDE 12 12 9 3 338 1

Mia Skriver Nielsen Style & Wellness College 10 11 5 7 333 2

Maria Schou Nielsen Style & Wellness College 11 9 4 12 320 3

Kamilla Hesselholt Nielsen Style & Wellness College 4 2 8 6 320 3

Signe Grøndahl Petersen SDE 6 13 3 13 316 5

Emma Hodges England 7 1 13 4 306 6

Line Søholm Knudsen SDE 5 10 10 5 299 7

Camilla Svana Jacobsen Aarhus Tech 3 8 11 1 298 8

Nadia Hansen Aarhus Tech 1 3 1 10 291 9

Sara Maria Bækgaard Olsen Cph. West 2 7 12 2 290 10

Sabine Qvistgaard Imer Aarhus Tech 13 6 6 8 285 11

Camilla Pedersen Cph. West 9 5 7 11 281 12

Julie Holmberg Cph. West 8 4 2 9 280 13

Skolekonkurrence Style & Wellness College 333 320 320 973 1

Skolekonkurrencen SDE 338 316 299 953 2

Aarhus Tech 298 291 285 874 3

CPH West 290 281 280 851 4

14 Spejlet 1/2013


DM I SKILLS

Den sidste weekend i januar stod 235 lærlinge

inden for 37 forskellige fag klar til at

vise alt det bedste, de har lært. Det var

tredje gang, at DM i Skills blev afholdt, og

denne gang lagde Aarhus gulvplads til i NRGI

Park & Arena.

Af Jette Damgaard

Det er ikke sådan, at man bare

går på podiet og løser en opgave,

når man deltager i Skills.

Forinden ligger et års intensiv

træning, og langt de fleste deltagere

har skullet kvalificere sig gennem

skolemesterskaber for overhovedet

at få lov til at deltage.

Belønningen er tre dage med

nerverne uden på tøjet og svære

opgaver, der skal løses under tidspres.

En af deltagerne er tredje-årseleven

Nadia Hansen. Hun vandt

udtagelseskonkurrencen på frisøruddannelsen

på Aarhus Tech og

haridetmesteafetårbrugten

time hver morgen på at øve sig.

De frisørelever, der deltager i

DM i Skills, har altid to faste opgaver.

I år var det langthårsopsætning

Skills udvikler fagene

ogbombage,ogudoverdendaglige

træning i selve håndværket har

Nadia Hansen brugt meget tid på at

finde inspiration og ideer på forhånd.

Og selv om alt det, man har trænet

til i månedsvis, skal leveres i

løbet af få timer, er det ikke spildt

arbejde, selv om man ikke vinder

DM, mener hun.

Dels ser det godt ud på CV´et,

at man har været med til DM, dels

bliver man udfordret på både sin

fantasi og sit håndværk på en

måde, man ikke gør i hverdagen –

det er nemlig ikke alle kunder i

salonen, der har mod til at kaste sig

ud i vilde frisurer, fortæller frisøreleven.

Og endelig så er det fedt at blive

presset af dygtige konkurrenter,

mener konkurrencemennesket

Nadia Hansen.

Formanden for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Poul

Monggaard, er meget begejstret for DM i Skills.

”Det er en utroligt god ide. Her mødes unge mennesker fra

hele landet og fra mange forskellige fag og får øjnene op for,

hvor stor betydning deres håndværk har. Det her er med til

at udvikle fagene og sørge for, at vi som samfund er konkurrencedygtige!,”

fastslår formanden.

FAKTA OM SKILLSDENMARK

SkillsDenmark arbejder for at højne de danske erhvervsuddannelsers

image og status ved at styrke det gode håndværk og fremme eleverne

på erhvervsuddannelsernes ekspertise og faglige stolthed.

SkillsDenmarks vision er at sikre, at Danmark har en stor og dygtig

erhvervsfaglig arbejdsstyrke, der skærper Danmarks position i den globale

økonomi.

SkillsDenmark arrangerer et årligt Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser

- DM i Skills.

I år blev der som noget nyt sideløbende med DM holdt en stafet for 9.

klasser fra hele landet. Det skete for at sætte fokus på de muligheder en

erhvervsuddannelse giver.

KONKURRENCEN

INSPIRERER DE UNGE

DM i Skills er en konkurrence,

der kan få de helt unges øjne op for

erhvervsuddannelserne. Derfor

opfordrede Børne- og undervisningsminister

Christine Antorini alle

grundskoler til at besøge konkurrencerne

i Aarhus. På den måde

kunne 8. og 9. klasses-eleverne se,

hvor dygtig man kan blive til sit

håndværk.

”Vi skal have flere unge til at

vælge en erhvervsuddannelse, for

dererbrugfordygtigeunge,som

kan fastholde og skabe nye produktionsarbejdspladser

i Danmark,”

fastslår Børne- og undervisningsminister

Christine Antorini.

Hun er meget begejstret for DM

i Skills, som hun selv åbnede i år.

”Events og konkurrencer som

DM i Skills er med til at udbrede

kendskabet til de mange forskellige

fag og øge deres prestige blandt

de unge,” forklarer ministeren, der

mener, at der er god brug for, at de

unge ikke automatisk vælger gymnasiet

eller handelsskolen, når de

går ud af 9. klasse.

”Erhvervsuddannelserne åbner

for en god karriere for unge, der

drømmer om at kombinere godt

håndværk, teori og udvikling af

produkter med service af høj kvalitet,”

lyder det fra Børne- og undervisningsministeren.

Spejlet 1/2013 15


16 Spejlet 1/2013

Hår: Peter Prosser. Foto: Andrew O’Toole


FRISØRERNE SKIFTER

KAGE UD MED FRUGT

De seneste år er mange frisører

begyndt at fokusere på

sundhed. De motionerer, spiser

sundt og bruger miljøvenlige

produkter. Det kan kunderne

mærke, og de er glade

for den ændrede sundhedsadfærd.

Tekst: Lotte Frandsen

Karen Kjærgaard, der er chef i

Salon Per i Aarhus, har arbejdet

som frisør i knap 20 år. Ifølge

hende er der sket en markant

ændring inden for frisørfaget de

seneste cirka ti år med hensyn til at

spise sundt og holde sig i god form.

Hun har selv været en heftig ryger

og tænker med undren tilbage på

den tid, hvor hun og hendes kollegaer

stod og røg ude i baglokalet

mellem to kunder.

”Nogle gange røg vi endda,

mens vi spiste frokost. Det er

næsten ikke til at holde ud at tænke

på nu. Det er en meget fjern og

underlig tanke. Bare der er én, der

varmer fisk i mikroovnen, skynder

jeg mig at lukke døren og lufte ud.

Jeg kan slet ikke klare, hvis her

skulle lugte dårligt.”

I salonen er frisørerne også blevet

langt mere bevidste om at

vælge miljørigtige produkter og om

at spise sundt.

”For eksempel bruger vi ikke

længere farver med ammoniak, og

vi har skiftet kagen ud med frugt. Vi

kan selvfølgelig stadigvæk godt

spise et stykke kage, men vi køber

oftere bananer og æbler. For bare

få år siden var det utænkeligt, at

der stod frugt på bordet. Dengang

var det altid slik og kage, uden at vi

egentlig tænkte over det.”

Også bladene i salonen er skif-

tet ud. Nu kan kunderne læse Fit

Living og iFORM i stedet for Se &

Hør og Billed-Bladet, mens de venter

på at komme til, eller på at farven

virker.

”Det er hele vejen rundt, at tingene

har ændret sig. Vi vil gerne

give kunderne en helhedsoplevelse.”

Det lægger kunderne mærke til.

En af dem er Else Skibsted, der er

blevet klippet af Karen Kjærgaard

gennem flere år:

”Hver gang jeg bliver klippet,

tænker jeg på, at salonen fremstår

som en professionel helhed med

økologiske produkter, enkel indretning

og en venlig og uformel

atmosfære. Jeg kan mærke, at de

tænker i sundhed og trivsel.”

Frisøren skal

inspirere

En del af årsagen til den

ændrede sundhedsadfærd er ifølge

Karen Kjærgaard, at frisøren helst

skal være et forbillede for kunderne

på alle punkter.

”I første omgang kigger kunderne

selvfølgelig på vores hår. Det er

jo det, de kommer for, men vi skal

være en inspirationskilde til andet

end lækkert hår. Kunden skal kunne

identificere sig med hele den person,

der klipper hendes hår. Vi har

mange kunder, der går op i deres

helbred og løber, og så er det en

stor fordel, hvis man snakker det

samme sprog og går op i de

samme ting.”

Else Skibsted er enig:

”Det at løbe og være aktiv er en

stor del af min identitet. Så det er

fedtatbliveklippetafén,somhar

de samme værdier og interesser.

For eksempel er det vigtigt for mig,

at frisøren forstår, at min frisure

både skal du til fest og til en aktiv

hverdag, hvor jeg løber og vinterbader.

Jeg mærker en oprigtig

interesse for min person og min

livsstil.”

Karen Kjærgaard understreger

dog,atalletyperkunderervelkomne

i salonen. Også dem, der ikke

motionerer og spiser sundt, og at

frisørerne godt kan snakke om

andre ting. Og hun vil for alt i verden

ikke lyde hellig.

”Det vil være helt forkert. Men

jeg kan mærke, hvor godt det er for

mig at være i god form. Når jeg for

eksempel har løbet på arbejde, er

jeg i godt humør og fuld af energi.

Og det smitter positivt af på min

ledelsesstil, at jeg har et større

overskud.”

Styrket fællesskab

Den øgede fokus på sundhed

har ført til, at Karen Kjærgaard og

otte af hendes kollegaer sammen

har gennemført en halv ironman

sidstesommer.Dagenefteratdeni

kollegaer fordelt på tre hold havde

svømmet to kilometer i åbent hav,

cyklet 90 kilometer og løbet 21

kilometer, kom de flyvende ind ad

døren til salonen.

”Følelsen af, at vi gjorde det,

var så fed. Det var en vildt god

social oplevelse, som har betydet

rigtigt meget for vores sammenhold.

Vi inspirerer hinanden, og det

har løftet stemningen, at vi har

udrettet noget sammen. Og den

følelse varer ved,” siger frisøren.

Den gode stemning breder sig

videre til kunderne. Karen

Kjærgaard forklarer:

”De fleste kunder synes, det er

sjovt at høre os snakke om vores

projekt. De kan mærke, at vi er vildt

begejstrede. Tit snakker hele salonen

sammen på kryds og tværs om

løb. Vi udveksler ideer og resultater

og opmuntrer og roser hinanden.”

Det kan Else Skibsted genkende.

Hun er for eksempel tit gået fra

salonen med en adresse på en god

løbehjemmeside, som hun enten

har fået af en af de andre kunder

eller af personalet.

”Det er mega fedt at blive inspireret

på den måde. Jeg får både

ordnet mit hår og får tips og ideer

til motion, som jeg kan bruge.”

Ideen om at gennemføre en

ironman som et hold blev født til en

julefrokost. I starten mest for sjov,

men lige pludselig blev det alvor.

”Vi fik mod på det og startede

med at træne sammen i januar. Det

var en fælles beslutning og ikke

noget, der kom fra mig. Det er en

salon-ting, men det er selvfølgeligt

helt frivilligt. Og ingen føler sig

presset til at deltage. Vi kan altid

bruge nogle til at heppe, og man

skal ikke kunne løbe 21 kilometer

for at være ansat her. Slet ikke. Man

skal selvfølgelig gøre det af lyst, og

man bliver behandlet ens, uanset

om man deltager eller ej,” siger

Karen Kjærgaard.

Hun og mange af hendes ansatte

er klar til en ny halv ironman til

næste sommer.

”Og der kommer helt sikkert

flere af mine ansatte med. Vi har

vist, at det kan lade sig gøre, og de

kan se, hvor godt det er for os.”

Spejlet 1/2013 17


OPLEV TO MESTRE

PÅ SCENEN I DET NYE TEATER

dofk København og DFKF har den store glæde at kunne invitere dig til show med

MORETEASIR og FRISØR KUSHI INTERCOIFFURE

i det Nye Teater mandag den 8. april 2013 kl. 19.00.

Oplev de to mestre indenfor frisørverdenen – Hasse Kliem og Morten Lynge

– når de går amok på scenen med deres kreativitet og bud på fremtiden.

Billetter kan købes ved henvendelse til

dofk København på tlf. 38 87 28 04 og til DFKF på tlf. 35 83 18 80.

”GO CRAZY”

PRIS:

280 KR. PR. BILLET


FAROUKS DANSKE

FORBINDELSE

I det seneste nummer af

Spejlet kunne vi fortælle om

Farouk, der har lavet en milliardforretning

ud af at satse på

miljøvenlige frisørprodukter i

USA. I Danmark har DanHair

været med fra begyndelsen.

Af Jette Damgaard

For den unge studerende med

palæstinensiske rødder var USA

landet, hvor han drømte om at studere.

Men han endte i stedet med

at blive prisvindende frisør og farveekspert.

Efter flere år med allergi

valgte Farouk Shami, som han hedder,

at satse på at udvikle produkter,

og det viste sig at være en god

beslutning. I dag er han manden

bag en milliardforretning, der satser

målrettet på at producere miljøvenlige

produkter.

I Danmark har Ditte Zuschlag,

direktør og eneejer af firmaet

Danhair, været med lige fra den

spæde start.

”Jeg har nu igennem 20 år været

eneimportør og distributør af

Farouk Systems i Danmark, på

Færøerne og Grønland. Og det blev

jeg, fordi jeg altid har haft fokus på

frisørernes arbejdsmiljø,” forklarer

hun.

”Jeg var den 12. distributør for 20

år siden, og nu har Farouk Systems

over 120 distributører i hele verden,”

fortæller Ditte Zuschlag.

Fagbladet med til

Houston

Hun blev så glad og stolt, da hun så

artiklen om Farouk Shami i det

seneste nummer af Spejlet, at hun

tog bladet med til Houston i USA,

hvor hun to gange om året er til

distributørmøde og træffer kolleger

fra hele verden.

”Jeg har oplevet den helt fantastiske

udvikling i Farouk Systems fra

et lille firma med få produkter til et

kæmpe firma med en milliardomsætning

og et meget stort sortiment,”

fortæller hun.

Men selv om Farouk Systems nu er

en kæmpeforretning, er grundlæggeren

stadig selv med til distributionsmøderne,

og han fik overrakt

et nummer af Spejlet, da Ditte

Zuschlag mødte ham for kort tid

siden.

Danhair blev etableret i 2001 ud fra et

ønske om at kunne tilbyde frisører et godt

og sundt arbejdsmiljø uden udledning af

farlige gasarter. Ditte Zuschlag er stadig

eneforhandler af Farouk Systems i Danmark.

Her får Farouk Shami overrakt Spejlet nr. 12 af Ditte Zuschlag. Et nummer hvor vi har en

stor artikel om hans succes.

Spejlet 1/2013 19


20 Spejlet 1/2013

Hår: Angles Art Team. Foto: Jack Eames


NYT FRA SKOLERNE

TRADIUM

FRISØR

styrker samarbejdet

med salonerne

For at styrke koblingen mellem skole og praktik, har Tradium

Frisør valgt at sætte fokus på samarbejdet med salonerne.

Som repræsentanter for frisørfaget, og for at sikre, at skolen kan leve

op til den rolle, ser Tradium Frisør det som en nødvendighed, at der foregår

en løbende forventningsafstemning omkring skolens samarbejde med

mestre, assistenter og elever.

”Vi vil gerne udnytte elevernes fulde potentiale, og vurderer at dette

bedst sker igennem en tæt dialog med salonerne,” siger uddannelseschef

Rikke Aavad, Tradium Frisør.

Ny video

Et samarbejde mellem frisørfaglærerne Kevin Skou Birk og Lisbeth

Holm, Mathias Dalsgård fra Mo` Hair, Silkeborg og Butikharald har udmøntet

sig i videoen MENS COLLECTION 2013. Videoen kan ses på

http://youtu.be/k-6BOfUYi4c

Arbejdet har styrket relationerne mellem skole og salon. Frisørfaglærer

Kevin Skou Birk fortæller:

”Vi har haft en anledning til at tjekke hinandens kompetencer ud, og

udvikle nye færdigheder i fællesskab. Videoen kan også bruges til undervisning

på specialefagene eller skræddersyede kurser. Sammen med videoen

har vi lavet en bog med billeder og tegninger af alle klipningerne”.

Et andet og vigtigt fokus, Tradium har valgt at satse på, er et forsøg på

at tiltrække flere drenge til faget. Videoen skal appellere til dem, som har

kunstneriske kompetencer, og som har lyst at arbejde med innovative processer

indenfor frisørbranchen. Der er masser af muligheder i frisøruddannelsen,

og vi har lyst at vise flere sider end dem, der normalt udstilles.

”Hvorfor er det altid tøjbranchen, som går forrest, vi har vores berettigelse,

og nu vil vi gå forrest,” siger frisørfaglærer Kevin Skou Birk.

MØD

CHRISTIAN

BITZ

18. marts kl. 19 i Haderslev

Glæd dig til en SJOV aften med den kendte ernæringsekspert

Christian Bitz - kendt fra TV2.

Christian vil, på en god og sjov måde, fortælle om ernæring og kost.

Kom glad og tag gerne din kollega med.

Det er den 18. marts kl.19

på Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev.

Denne aften får vi også besøg af forbundsformand Poul

Monggaard, PensionDanmark og ALKA, og der er konkurrence

blandt de fremmødte på gavekort til 500 kr.

Til alt dette vil der være en let anretning, samt øl og vand.

Aftenen er gratis for medlemmer og koster 250 kr. for ikke medlemmer.

Tilmelding senest den 8. marts til: Mette-ras@ hotmail.com.

Spejlet 1/2013 21


22 Spejlet 1/2013


NYT FRA SKOLERNE

FARVER, LÆNGDER OG

BLØDE LOOK

Timelange shows på podiet er

afløst af ”hands on”-undervisning,

når faglærerne tager

på inspirationskursus på CPH

West. 25 kursister blev sendt

hjem fra kurset i december

med de nyeste tendenser fra

London, og derfor venter der

nu mere længde, blødere og

mere ”loose” hår og masser

af farver på de kommende

efteruddannelser.

Tekst : Jette Damgaard

Foto: Charlotte Trippetti

Faglærerne vandrer rundt i små

grupper mellem stolene med

modeller på CPHWest i København

og betragter de forskellige frisurer,

der langsomt tager form. Lærerne

er kommet hertil fra hele landet for

at få inspiration til de efteruddannelser,

som de selv skal undervise i

her i 2013. Fra CPHWest er seks

undervisere fra frisørlinjen og tre

fra kosmetikeruddannelsen i fuld

gang med modellerne. Inspirationen

er hentet i London, forklarer

Jane Lund Olsen, der står for herrehår.

”Vi har været på klippekursus

hos Sacho og farvekursus hos

Goldwell. Og så har vi fundet masser

af inspiration på gaderne, og

alt det har vi kogt sammen til det,

der er vores bud på de nye trends,”

fortæller hun.

I baggrunden kører en film, der

viser de forskellige shows i London

og billeder fra den pulserende storby.

”Vi kommer til at se masser af

farver. Der vil også komme længere

længder, og så bliver håret mere

loose i forhold til tidligere. Blødt og

mere flippet,” fortæller Jane Lund

Olsen, der ikke tror, at de nye tendenser

når gaderne lige med det

samme. Der går som regel et par

år, før nyhederne bliver allemandseje.

Får meget mere med

Landstræneren for de danske

konkurrencefrisører, Tina Bak, har

taget vejen fra Odense til

København for at søge ny inspiration.

Og hun er glad for den nye

måde at holde kursus på, hvor

undervisningen ikke længere bliver

formidlet fra en scene.

”Jegsynes,atdeterrart,at

man kan gå rundt og snakke både

med undervisere og de andre kursister.

Vi får vendt mange ting, som

fylder i vores hverdag, og man kan

stille spørgsmål til frisurerne. Men

det kræver disciplin at fokusere på

håret,” griner hun.

Også Helle Røjgaard Emig fra

Herning kan lide at gå rundt til de

forskellige undervisere for at få

inspiration.

”Man holder sig mere i gang på

den her måde, og så kan vi for

eksempel dele vores forskellige farveteknikker

med hinanden. Og man

behøver ikke sidde og se på den

samme frisure hele tiden – her får

man mere af arbejdsgangen med

og en arbejdstegning. Det er også

nemmere at spørge, når man står

lige ved siden af, i stedet for at råbe

op til en, der står på en scene,”

mener hun.

Underviser Christina Udesen er

ved at være færdig med sin dame-

INSTRUKTØRKURSUS FORÅR 2013

model og fortæller kursisterne,

hvordan hun har lavet sine klip.

”Det er meget cut and drop,

som I kommer til at se. Og så har

jeg valgt at afblege håret og lave

noget af det, som vi så meget af i

London. Mange farver. Hårde og

bløde farver blandet – for eksempel

har jeg lagt blå og gul i en rudeform,”

forklarer hun.

Underviserne bliver

også klogere

Faglærerne skriver flittigt ned

og tager rigtigt mange billeder. Der

skal noget med hjem i mappen, så

kursisterne er helt skarpe, når de

selv skal i gang med at undervise

på årets efteruddannelser.

Efterhånden som modellerne bliver

færdige, bliver der taget billeder af

dem, og de bliver senere samlet i et

kompendium til inspiration for

underviserne.

“Det er hårdt arbejde at have

kursister rundt om sig en hel dag –

men det er en sjovere måde at

møde sine kolleger på, end hvis

man bare står på en scene og viser,

hvad man kan,” fortæller Jane Lund

Olsen.

”Der bliver stillet mange flere

spørgsmål her, og derfor får vi

undervisere også rigtigt meget ud

af at være her. Det giver en god

dialog med de andre kolleger,” fortæller

hun.

Spejlet 1/2013 23


24 Spejlet 1/2013


EN GOD ARBEJDSPLADS - SALON BELLACCI FRIZISTO, ODENSE

PLADS TIL

PERSONLIGHED

Der bliver grinet og talt højt i

salonen, og fredag vender de

ansatte lige ugen, der gik, i

fredagsbaren. Med andre ord

er der højt til loftet i Salon

Bellacci Frizisto i Odense, og

her har 23-årige Sabrine Kvist

Christensen fundet sin rette

hylde.

Af Jette Damgaard

Da Sabrine Kvist Christensen for

halvandet år siden mødte på sin

første arbejdsdag i Salon Bellacci

Frizisto på Vestergade i Odense,

vidste hun nok, hvor anderledes

hendes arbejdsliv fremover ville

blive. Hun havde netop forladt en

læreplads ”lidt ude på landet,” som

hun siger, hvor hun ikke havde ret

mange kunder, og hvor meget af

tiden gik med at kigge på, gøre rent

og feje.

Sådan er det ikke længere. Nu

har hun masser af kunder, kolleger

der gerne vil lære fra sig og en

chef, der giver plads til fejl og personlighed.

Og det er helt fantastisk,

mener den 23-årige frisørelev.

”Jeghardetvirkeliggodt,og

kan mærke hvor meget jeg er rykket

fagligt! Det er især når jeg kommer

tilbage på skolen, at jeg kan se

den store forskel,” fortæller hun.

Sabrine Kvist Christensen er

ikke i tvivl om, hvorfor hun er blevet

bedre til sit fag.

”Jeg er aldrig bange for at vise

resultatet frem til min mester eller

bede om et godt råd til, hvordan

jeg kommer videre. Det giver tryghed,

når jeg ved, at han altid taler

pænt og kommer med gode idéer

påenmåde,hvordetikkebliver

pinligt foran kunden,” forklarer

hun.

Sabrine Kvist Christensen er så

glad for sin læreplads, at hun håber

at kunne blive der, når hun er færdig

næste år. Faktisk er den så god,

at hun har nomineret den til

Spejlets En God Arbejdsplads-pris.

Nærmest en familie

For indehaver Rico Bellacci er

det et stort klap på skulderen og

en anerkendelse, han er glad for.

Han tager nemlig sit lederansvar

meget alvorligt. Han startede på

lederkurser for seks år siden, og

han er hver måned hos en coach,

som taler hverdagen igennem med

ham. Derudover er han med i et

netværk på 12 frisørmestre, der

taler problemer og løsninger igennem

med hinanden.

”Det er det mest fantastiske, for

vores fag er anderledes og kompliceret.

Det er jo nærmest min familie,

jeg er sammen med hernede,

men jeg skal være lederen og foregangsbillede.

Hvis ikke jeg er i gear,

når jeg møder på arbejde, smitter

det af på de andre,” forklarer han.

Rico Bellacci har ikke altid været

så bevidst om sin rolle som leder.

De første ti år, han ejede salonen,

havde han ikke nogen uddannelse i

at lede andre.

”I dag forstår jeg slet ikke, hvordan

jeg klarede den uden at vide,

hvad det handlede om. Når jeg

spørger mit personale i dag, siger

de, at jeg var stresset dengang.

Når jeg har MUS-samtaler med

dem, fortæller de, at jeg er blevet

mere rummelig og i bedre humør i

dag,” fortæller han.

I det daglige bruger Rico

Bellacci meget energi på at se den

enkelte medarbejder og sørge for,

at hun blomstrer og får lov til at

være, den hun er. Det gælder også

Sabrina.

Usikkerheden er væk

”I starten var hun mere stille

end de andre, og det viste sig, at

det skyldtes usikkerhed i forhold til

faget. Den sikkerhed har hun fået

nu, og derfor har hun ændret sig.

Hun er blevet mere som Sabrine

virkelig er – og det siger hun også

selv,” forklarer han.

Ricco Bellacci fortæller, at han

indimellem taler med kolleger, der

siger, at det bliver sværere og sværere

at arbejde sammen med unge

mennesker. Men det orker han ikke

at høre på.

”Jeg tænker altid, at der kun er

én person, der kan gøre noget ved

det. Lederne må spørge sig selv

om, hvorvidt de orker det, de er i

gang med, for man har et ansvar,”

understreger han – og tilføjer efter

en lille pause:

”Alle burde tvinges til at tage et

lederkursus. På den måde ville vi

undgå mange af de sager, man kan

læse om i fagbladene. Og det er

godt for forretningen, for det smitter

af på virksomheden, når det er

sjovt at være her,” siger han.

Og sjovt er det i Bellacci Frizisto,

hvor Sabrine Kvist Christensen glæder

sig til aftenens fredagsbar –

som vel at mærke foregår i salonen.

”Så sidder vi og hygger og får

talt med hinanden om andet end

arbejde. Vi får lige vendt ugen og

har det rigtigt sjovt,” fortæller hun.

Hvad er en god

arbejdsplads?

Det spørgsmål forsøger redaktionen

bag Spejlet at besvare i

det kommende år, hvor vi rejser

Danmark rundt for at skrive om

de saloner og klinikker, der gør

noget ekstra for personalet.

Vi vil meget gerne høre fra dig,

hvis du kender en salon eller klinik,

som du mener, kunne være

med i konkurrencen om at vinde

arbejdsmiljøprisen, som bliver

uddeltimaj2013.

Det kunne for eksempel være en

salon, hvor det er rart at være

ansat, hvor der bliver gjort

noget ekstra for at udvikle faget,

eller hvor arbejdet er tilrettelagt

på en ny og bedre måde.

Send dit bud på, hvem vi skal

besøge næste gang til redaktør

Annie Hartvig på anniehartvig@mail.dk.

Spejlet 1/2013 25


26 Spejlet 1/2013

Udstillingen

Hår

på Nordiska museet i

Stockholm

fortsætter frem til

1. september 2013.

Se mere på:

www.nordiskamuseet.se


HÅRMODER KOMMER PÅ MUSEUM

FRISURER GENNEM TIDERNE

En udstilling i Stockholm

beskriver de skiftende hårmoder

de seneste århundreder.

Udstillingen varer frem til

efteråret.

Tekst: Regner Hansen

Fotos: Regner Hansen og Nordiska museet

Håret på vores hoveder har

gennem tiderne været en måde for

os at vise, hvem vi er. Og hvem vi

gerne vil være. Håret er altså vigtigt.

Derfor bør håret komme på

museum.

Sådan tænkte de på Nordiska

museet i Stockholm. Udstillingen

Hår har lige fra indvielsen været en

publikumsmagnet. Udstillingen

varer ved frem til efteråret i år. Så

også danskere på sommerferie i

Sverige har mulighed for at se de

skiftende hårmoder gennem de

seneste århundreder.

Nordiska museet er en slotslignende

bygning, der ligger som

nabo til Vasamuseet.

Udstillingen er indrettet på

nederste plan i bygningen, og den

handler hovedsagelig om hovedhår.

Lad os tage på en tur gennem

historien:

Parykker

I 1600-1700-tallet var det

naturlige hår ikke nok. De adelige i

Norden blev inspireret af modeluner

i resten af Europa. De begyndte

at bruge parykker og toupé, som

blev et statussymbol. Allerede den-

gang var der kvinder, der anvendte

ekstra hår for at give frisuren fylde.

Den Franske Revolution i 1789

sendte nye strømninger ud i Europa

– og også til Norden. Det opstyltede

blev pillet ned. Nu skulle håret

været enkelt, kort og demokratisk.

Det gjaldt i princippet begge køn.

De følgende mange årtier var

en stille periode. Først i 1920’erne

skete der atter noget med hårmoden.

Hollywood-film, populærmusik

og sportsbegivenheder blev spredt

rundt på kloden, og det førte til forsøg

på at efterligne idolernes frisure.

Optimismen fik kvinder til at

afkorte håret samtidig med, at kjolelængden

krøb op. Ifølge et svensk

ugemagasin fra 1926 havde flertallet

af svenske kvinder en korthåret

frisure, typisk pagehår. Deres

mænd var ikke i alle tilfælde begejstrede.

Nogle syntes, at kvindeligheden

sad i det lange hår.

Under Anden Verdenskrig havde

kvinder atter relativt kort hår, men

nu var det en praktisk foranstaltning.

De måtte ud at arbejde i industrien,

mens deres mænd kæmpedevedfronten.

Elvis og Farah Diba

Glamour og populærkultur slog

fuldt igennem i 1950’erne. De unge

mænd efterlignede Elvis Presleys

hår, og de brugte flittigt stålkam og

den klistrede brylcreem for at gøre

anderumpen perfekt.

I 1959 giftede Farah Diba sig

med shahen af Persien. Den smuk-

ke dronnings kunstfærdigt opsatte

hår gjorde hende til tidens store

forbillede takket være reportager i

ugebladene. Det er den frisure,

som vi herhjemme i en billig version

kaldte for franskbrødshår.

Ungdomsoprøret sidst i

1960’erne indvarslede en ny

epoke. Mænd og kvinder lod håret

vokse langt i protest mod det etablerede

samfund. Der var damefrisører,

som fik nye kunder på den

konto, nemlig mænd, der skulle

klippes ”langt”.

Herefter blev det vigtigt at give

udtryk for en personlig stil. I

1980’erne blev samtlige virkemidler

taget i brug. Farve, permanent,

krøljern, gelé, mousse, hårspray. I

1990’erne kom modreaktionen. Nu

skulle det være rent, friskt og

naturligt. Farrah Fawcett fra tv-serien

Charlie’s Angels og Jennifer

Aniston fra Venner repræsenterer

hvert sit årti.

Hos mændene var ishockey- og

fodboldstjerner trendsættende

med, hvad der i Sverige blev kaldt

en hockeyfrilla. Det er det, som vi i

Danmark stemplede som svenskerhår

eller bundesligahår. Så kom

fodboldspilleren David Beckham,

der jævnligt skiftede frisure.

Her i det nye årtusinde er vi alle

påvirket af smartphones og

Facebook. Ideerne hvirvler rundt.

Frisurerne skifter konstant. Blot er

det stadig et ufravigeligt krav, at de

har et personligt tvist.

Udstillingen Hår på

Nordiska museet i

Stockholm

fortsætter frem til

1. september 2013.

Se mere på:

www.nordiskamuseet.se

Spejlet 1/2013 27


28 Spejlet 1/2013

Hår: Natalie Ward. Foto: Jack Eames


FAGLÆRT PÅ

REKORDTID

36-årige Saymanee Erichsen

er frisør. Men hun er uddannet

i Thailand og har ikke kunnet

få arbejde som frisør i de seks

år, hun har været i Danmark.

Nu har hun taget en

Grundlæggende Voksenuddannelse

og afsluttet sin danske

svendeprøve med bronze.

Af Jette Damgaard

Det er en meget stolt og glad

Saymanee Erichsen, der fortæller

om sin svendeprøve. Hun bestod

prøven i november 2012 efter at

have gennemført en Grundlæggende

Voksenuddannelse (GVU) på

CPH West Frisørskolen i København

sammen med flere andre frisører

fra udlandet.

Uddannelsen kvalificerer hende

til at arbejde i Danmark. Og hun har

hårdt brug for sit svendebrev, for

det er meget svært at få arbejde

uden det.

”Jeg har arbejdet som frisør i

Thailand i mange år og har også

taget den thailandske uddannelse.

Men selv om jeg har søgt masser af

frisørjobs i Danmark, fik jeg altid

det svar, at de kun ville have en

med en fireårig uddannelse,” fortæller

Saymanee Erichsen.

Arbejdede som

stuepige

Da den thailandske frisør opdagede,

at hun ikke kunne få arbejde

i Danmark, fik hun i stedet først

arbejde som medhjælper på et plejehjem,

og derefter var hun stuepige

i to år. Men det sled på kroppen,

og derfor satte hun sig på skolebænken

igen.

Først skulle hun igennem en

udredning, hvor det blev undersøgt,

hvor meget hun kunne i forvejen.

Derefter blev der sammensat et

skoleforløb på et år specielt til

hende med de fag, hun manglede,

inden hun kunne gå til svendeprøve.

”Jegermeget,megetgladfor,

at jeg kom i gang. Det gik godt i alle

fag, og jeg er stolt over at have klaret

det! Det her kommer til at hjælpe

mig videre,” fortæller Saymanee

Erichsen.

Selv om det har været hårdt at

komme på skolebænken igen, har

det også været en god oplevelse.

”Det er gået godt for os alle

Også Henriette Paldan har gennemført en

GVU-uddannelse. Hun klarede det på 40

uger og bestod med ros. Her ses hun med

sin model fra svendeprøven.

sammen. Vi var alle udlændinge, og

hvis der var noget, vi ikke forstod,

så hjalp vi hinanden. Og lærerne

var gode til at forklare tingene,”

forklarer hun.

Og indimellem var der brug for

at støtte hinanden, for selv om

Saymanee Erichsen har en thailandsk

uddannelse, som hun synes

er rigtig god, var der mange svære

ord i det danske frisørsprog. Og så

er der det med farverne.

”I Thailand har vi alle sammen

sort hår, og vi har samme slags hår.

I Danmark er der mange flere

nuancer og hårtyper, så det kæmper

jeg stadig med, men det skal

nok komme,” siger hun overbevist.

Bestået med bronze

Svendebrevet er i hus for

Saymanee Erichsen – og det er et

flot et af slagsen, for hun bestod

med bronze. Men selv om hun nu

har gode muligheder for at få et

job, har hun nu fået så meget selvtillid

og blod på tanden, at hun allerede

om en uge åbner egen salon i

Hellerup. Salon Lisa kommer den til

at hedde – for Saymanee er nok for

svært at sige for danskerne, mener

hun.

Fakta

om GVU

Grundlæggende

Voksenuddannelse

-GVU

En Grundlæggende Voksenuddannelse

(GVU) giver dig papir

på det, du kan i forvejen inden

for dit fag. Samtidig udstyrer

en GVU dig med de evner, du

mangler, for at kunne gå til

fag- eller svendeprøve og dermed

blive faglært.

En GVU består af:

• Kompetencevurdering - en

vurdering af, hvad du kan i

forvejen og hvor mange

skoleperioder, du mangler.

• Et individuelt og skræddersyet

skoleforløb.

• Den afsluttende fag- eller

svendeprøve.

Du kan tage en GVU på de

erhvervsskoler, der udbyder

frisør- og kosmetikeruddannelsen:

• Du er ufaglært

• Du er fyldt 25 år

• Du har mere end to års

relevant erhvervserfaring

inden for frisør- eller kosmetikerfaget.

En GVU er gratis for ansøgeren

og kan indgå i en jobplan,

hvis du er ledig. Hvis du er i

arbejde, kan din arbejdsgiver

søge om løntabsgodtgørelse

for de perioder, du er på skolen.

Har du lyst til at

vide mere om

GVU, så kontakt

din lokale skole.

Spejlet 1/2013 29


RANDERSMESTERSKABET 2013

Karina Dalby Lassen

blev den helt store

vinder ved årets

Randersmesterskab

er for frisørelever.

Foto: Jakob Lerche

Fotografi

Karina var den bedste med saksen

Det blev Karina Dalby Lassen, som løb med titlen,

da Randers Frisørlaug og Dansk Frisør og Kosmetiker

Forbunds lokalafdeling i løbet af søndagen holdt det årlige

Randersmesterskab for de frisører, som er tilknyttet Tradium.

“Det er fedt at vinde sådan en pris. Nu bliver jeg udlært her til april,

så det var sidste gang, jeg kunne få lov til at være med,” sagde

en glad Karina Dalby Lassen, da hun stod med favnen fuld af pokaler, gavekort samt

medaljer om halsen. For ikke nok med, at Karina Dalby Lassen tog den samlede titel, så var

hun også den bedste frisør i de to kategorier; trend herre og trend dame.

De to andre kategorier, som de 20 tilmeldte kvindelige frisørelever konkurrerede i, var total look og bombage.

“Vi holder sådan et mesterskab, fordi vi synes vores elever skal have en god oplevelse, før de bliver udlært. De får også træning i, hvordan det er at komme op til en

svendeprøve. Vi er faktisk den eneste skole i Danmark, som holder de her mesterskaber,” fortalte Rikke Aavad, som er uddannelseschef for Tradium Krop og Stil.

“Det er både en faglig og social dag, hvor mestre og elever på tværs af saloner får hilst og snakket med hinanden,” sagde Rikke Aavad.

30 Spejlet 1/2013


FIK DU NOGENSINDE

LÆST LILLE SPEJL?

Da Dansk Frisør & Kosmetiker

Forbund fyldte 100 år, skrev

den kendte forfatter Jesper

Wung-Sung bogen ”Lille

Spejl”. Det er en fremragende

bog om dit liv som frisør –

og den fortjener at blive hevet

ned fra boghylden igen.

Af Jette Damgaard

Frisørfaget har ændret sig utroligt

meget i de godt 100 år, som

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

har eksisteret. Det kan der skrives

tykke bøger om, og der er da også

blevet skrevet meget om forbundets

historie.

Men der er aldrig før blevet

skrevet en bog om dig. Om frisøren.

Ikke før Jesper Wung-Sung i

forbindelse med 100-års-jubilæet

udgav ”Lille Spejl”. En roman som

var bestilt af Dansk Frisør &

Kosmetiker Forbund for at give et

billede af det liv, frisører lever i dag.

Bogen blev sendt ud til alle

medlemmer sammen med fagbladet

Spejlet for halvandet år siden, og

nuvilvigerneslåetslagfor,atdu

hiver den ned fra boghylden igen.

Finder plaiden frem, sætter den stille

musik på og nyder en kop te,

mens du lader dig suge ind i bogen,

der starter sådan her:

”Så meget hår gennem hænderne,

denne uendelige række af nakker,

alle disse ord…”

En af dem, der allerede har læst

bogen, er frisør og lærer på EUC

Sjælland, Dorte Haack, der også er

formand for Afdeling 2/Sjælland. Vi

bad hende komme med en ærlig og

uforfalsket anmeldelse af bogen,

oghvadhunhavdefåetudafat

læse den.

”Jeg var ret imponeret af, hvor

rigtigt Jesper Wung-Sung har ramt i

beskrivelsen af, hvordan vi frisører

opfatter os selv og vores arbejde.

Han har nogle scener, hvor han

beskriver, hvor pertentlig hovedpersonen

er med sine sakse, og

hvordan hun kigger på hår. Det

rammer lige på kornet,” siger

Dorte Haack.

Bogen gør mig

klogere

Lille Spejl handler om Zenia, der

arver en salon fra sin mester Lily.

Da Lily dør, mister Zenia det menneske,

der har taget sig af hende,

og vi følger hendes kamp for at få

styr på livet. Men det er ikke kun

Zenias historie, der fylder, mener

Dorte Haack. ”Lille Spejl” har nemlig

flere lag.

”Zenia møder soldaten Mikkel,

og igennem ham får vi et interessant

indblik i soldatens verden.

Bogen er skrevet på et tidspunkt,

hvor de danske soldater døde som

fluer ude i verden, så jeg bliver klogere

på samfundet af at læse om

dem,” mener hun.

Men der er også et par punkter,

hvor Dorte Haack var i tvivl om,

hvad hun egentlig syntes om

bogen. En del af den handler nemlig

om frisørernes arbejdsmiljø. Det

er et emne, som optager Dorte

Haack meget, men:

”Det var så tydeligt, at det

handlede om Heidi Søsted, der er

leder af Videncenter for Frisører og

Kosmetikere, og L´Oreal. Jeg syntes,

at det blev lidt søgt, men det er

nok fordi, jeg kender så meget til

de kampe, som Dansk Frisør &

Kosmetiker Forbund kæmper sammen

med Videncentret,” siger hun.

På den anden side kan Dorte

Haack også godt se, at det er netop

det lag i bogen, der har gjort størst

indtryk på kollegerne.

”Jeg har en kollega, der ellers

aldrig åbner en bog. Hun slugte

”Lille Spejl” på en weekend og blev

pludselig tændt på at snakke om

arbejdsmiljø. Hun fik øjnene op for

de forfærdelige ting, mange af os

arbejder med hver dag. På den

måde kan man vel sige, at missionen

med bogen er fuldført,” mener

Dorte Haack.

”Det er den første bog om

os - om frisører. Alene derfor

er den interessant. Jeg

synes, at man bliver klog på

mange ting. På samfundet,

på vores arbejdsmiljø og ikke

mindst på, at det er vigtigt,

at vi passer på hinanden.

Jesper Wung-Sung har ramt

beskrivelsen af frisører rigtigt

godt, og nogle steder er

beskrivelsen helt poetisk. Og

så synes jeg, at man skal

læse ”Lille Spejl”, fordi den

giver et godt tidsbillede.”

Dorte Haack

Om Jesper Wung-Sung. Forfatteren Jesper Wung-Sung er født i 1971 i Marstal på Ærø.

Hans efternavn stammer fra en kinesisk oldefar.

Han har udgivet en lang række bøger – den mest solgte er ”To ryk og en aflevering”.

Jesper Wung-Sung har i en årrække skrevet for fagbladet Spejlet. Her ses han ved 100-års

jubilæet, hvor han læser op af “Lille Spejl”. Foto: Harry Nielsen

Spejlet 1/2013 31


32 Spejlet 1/2013

Hår: Peter Prosser. Foto: Andrew O’Toole


ARBEJDSRETSSAGER

MANGLEDE PENSIONER OG

FERIEPENGE

Hårjunglen v/ Birgith Hummel Hansen, Vejle

Fra PensionDanmark fik forbundet besked om, at Hårjunglen havde indberettet

men ikke betalt pension. Da forbundet tog kontakt til mesterforeningen,

dofk, blev det oplyst, at salonen ikke længere var medlem, og at den

desuden var solgt.

Senere forlød det, at salonen var blevet overtaget af mesterens datter,

men lukket igen fordi hun var på barsel. Forbundet undersøgte sagen og

fandt ud af, at telefonen blev besvaret, og at salonen beviseligt var åben

og at der var ansat en ny frisør.

Et fællesmøde endte med et forlig, hvor virksomheden har accepteret at

betale de manglende pensioner og feriepenge samt en bod på 3.000 kroner

til Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Virksomheden er blevet pålagt

at holde overenskomsten fremover.

25.000 KRONER

FOR SEXCHIKANE

Wellness Aarhus v/Marie Siebert

Kendelse fra Tvistighedsnævnet - Wellness Århus v/ Marie Siebert gjort

ansvarlig for en mandlig ansats chikane over for en kosmetikerelev.

Tvistighedsnævnets afgørelse er af arbejdsgiveren indbragt for de civile

domstole.

Ved Tvistighedsnævnets kendelse den 23. november 2012 fik DFKF medhold

i at elev skulle have 25.000 kr. i godtgørelse for sexchikane. Chikanen

var udøvet af en mandlig ansat i klinikken.

Ved Tvistighedsnævnets kendelse den 19. januar 2011 blev 2 tidligere

kvindelige elever i den virksomhed, som mesteren drev på daværende tidspunkt,

ligeledes tilkendt godtgørelse for lignende overtrædelser af samme

medarbejder.

Tvistighedsnævnets nyeste kendelse er af arbejdsgiveren indbragt for de

civile domstole.

STOLEUDLEJNING ER FORBUDT

Salon Amadeus v/Jane Nielsen, Køge

”Frisørstol udlejes til frisør med 4-årig uddannelse”. Sådan lød

en annonce, som Salon Amadeus i efteråret indrykkede i en avis.

Indehaveren, Jane Nielsen, havde meldt sig ud af mesterforeningen dofk

året før, men det betyder ikke noget, når det f.eks. kommer til stoleleje. Hun

er nemlig stadig bundet af overenskomsten, og i § 28 står, at man ikke må

leje stole ud. Derfor er det også forbudt at indrykke sådan en annonce, og

Salon Amadeus og Jane Nielsen er derfor blevet pålagt at betale en bod på

1.500 kroner.

STOLELEJE ER STADIG FORBUDT

Et tidligere medlem af DFKF lejede en stol hos en frisørmester i Slagelse.

Udlejer er ikke medlem af dofk.

Den pågældende begyndte sin forbundslovstridige virksomhed. Først efter

lejemålets indgåelse blev der indsendt budget- og omsætningstal og

ansøgt om en godkendelse af lejemålet hos forbundet. Sagen blev forelagt

dofk, der afviste at medvirke til en dispensation.

Det tidligere medlem blev derfor ikendt en foreningsbøde jf. forbundslovenes

§ 7 stk. 9 jf. stk. 5 for at have iværksat forbundslovstridig leje af stol

uden forudgående godkendelse.

Bøden blev efter sagens konkrete omstændigheder fastsat til kr. 5.082,46.

HUSK PENSION UNDER BARSEL

Thorsen Coiffure v/ Karsten Thorsen,

Hvidovre

Af Pernille Meden

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund har tidligere ført sager mod Thorsen

Coiffure. Denne gang handler det om manglende ansættelsesbevis, for lav

pension under barsel og forkert arbejdstid. En gravid assistent fik ikke den

forhøjede pension, som hun havde krav på under sin barsel, og der var

samtidig for store udsving i det antal timer, hun arbejdede hver uge.

Da frisøren vendte tilbage til sit job efter barslen, aftalte hun med sin chef,

at hun skulle have nye arbejdstider. Det fik hun, men selv om hun rykkede

mange gange, fik hun ikke ændret sit ansættelsesbevis. Efter et mæglingsmøde

er Thorsen Coiffure gået med til at betale den manglende pension,

en bod på 2.000 kroner til forbundet og cirka 5.000 kroner i manglende

løn og feriepenge.

Spejlet 1/2013 33


34 Spejlet 1/2013

Hår: Peter Prosser. Foto: Andrew O’Toole


ARBEJDSRETSSAGER

MANGELFULD OVERHOLDELSE

AF OVERENSKOMST

Troldspejlet, Aabenraa

En frisørsvend blev opsagt med 3 måneders varsel. Efter overenskomsten

er varslet beregnet efter svendens anciennitet kun 4 uger, og virksomheden

kunne derfor ikke, uden at det var aftalt organisationerne imellem,

ensidigt forlænge opsigelsesvarslet.

På baggrund af de indtrufne omstændigheder ønskede svenden ikke at

fortsætte ud over det efter overenskomsten gældende opsigelsesvarsel og

hun fratrådte derfor, da de 4 uger var gået.

I forbindelse med opsigelsessagen blev der konstateret manglende overholdelse

af overenskomsten med manglende betaling af pension, feriepenge,

sh-bidrag og feriefridagsbidrag. Der blev efter skat betalt brutto kr.

47.000 til feriepenge mv. samt kr. 7.750 i pension.

Under ansættelsen var der udført overarbejde, som var delvist afspadseret,

idet virksomheden havde afregnet overarbejde 1-1. Der var derfor et

efterbetalingskrav på ca. 7.600 kr.

For mangelfuldt ansættelsesbevis fik svenden en skattefri godtgørelse på

kr. 7.500 og for brud på overenskomsten blev virksomheden pålagt at

betale en bod på kr. 2.500.

Lønningerne reguleres pr. 1. marts 2013

Fuldtidsansatte: Garantiløn: kr. 126,80 pr. time

Provisionsminimalløn kr. 125,22 + provision pr. time,

kr. 4.633,14 + provision pr. uge,

1½ gang provisionsminimalløn: kr. 187,83 pr. time

Deltidsansatte: Garantliløn: kr. 129,80 pr. time

Provisionsminimalløn: kr. 125,22 + provision pr. time,

1½ gang provisionsminimalløn: kr. 187,83 pr. time

Elevlønningerne:

Under 18 år Ugeløn Timeløn Overtid pr. time 50 %

2. læreår kr. 2.491,85 kr. 67,35 kr. 101,03

3. læreår kr. 2.778,43 kr. 75,09 kr. 112,64

4. læreår kr. 3.036,04 kr. 82,06 kr. 123,09

Over 18 år Ugeløn Timeløn Overtid pr. time 50 %

2. læreår kr. 2.850,36 kr. 77,04 kr. 115,56

3. læreår kr. 3.138,02 kr. 84,81 kr. 127,22

4. læreår kr. 3.359,66 kr. 90,80 kr. 136,20

Af Pernille Meden

MESTERSTEDFORTRÆDER

OMFATTET AF OVERENSKOMST

Mesterstedfortrædere, bestyrere, dagligledere, teamledere eller hvad de

pågældende frisører ellers betegnes som er omfattet af frisørfagets overenskomst,

hvis de udfører overenskomstbelagt arbejde. Det viser en konkret

sag om opsigelse af en mesterstedfortræder.

En frisør, der havde en stilling som mesterstedfortræder, blev den 26.

november 2012 opsagt for samtidig at blive beordret til at arbejde på virksomhedens

kontoradresse i opsigelsesperioden med bl.a. statistik og pakning

af varer til virksomhedens saloner. Opsigelsesvarslet var 26 uger.

Virksomheden anførte i opsigelsen, at mesterstedfortræderens stilling var

nedlagt fra den 1. december 2012.

DFKF konstaterede i forbindelse med opsigelsen, at virksomheden i årevis

ikke havde fulgt gældende overenskomst, idet aflønningen var sket som

fuldlønsordning under ferie og på SH-dage. Overenskomsten foreskriver i

§§ 16-18 at feriepenge og SH-bidrag skal betales til Frisørfagets Ferieordning.

Forbundet gjorde over for dofk gældende, at omplaceringen til det nævnte

arbejde i opsigelsesperioden var overenskomststridig, idet arbejdet ikke

var omfattet af overenskomsten. Da stillingen var nedlagt, måtte mesterstedfortræderen

følgelig fritstilles.

På mæglingsmødet erkendte man fra dofks side, at mesterstedfortræderen

havde været omfattet af overenskomsten og at der derfor straks skulle

ske afregning af feriepenge og SH-bidrag for 2011og 2012.

Mesterstedfortræderen blev desuden fritstillet i opsigelsesperioden med

fuld løn bortset fra afvikling af ferie.

Er den pågældende ledig efter udløbet af opsigelsesvarslet skal der desuden

betales G-dage og fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomstens §

26, stk. 11.

Spejlet 1/2013 35


36 Spejlet 1/2013 Hår: Peter Prosser. Foto: Andrew O’Toole


DET BETYDER DEN NYE SKATTE-

LOV FOR DIN PENSION

Dennyeskattelovbetyder,atmanfra2013ikkelængerefårfradragfor

indbetalinger til kapitalpension. I PensionDanmark har kapitalpension ikke

været standard i pensionsordningen siden 2010, så for langt de fleste

medlemmer betyder lovændringen ikke noget her og nu.

Undgå at betale for meget i skat

Men er du et af de medlemmer, der indbetaler til en kapitalpension i

PensionDanmark sørger PensionDanmark for, at denne del af pensionsindbetalingen

i stedet bliver brugt til at forhøje din livsvarige alderspension.

SKAT kan i din forskudsopgørelse for 2013 have registreret, at du også

indbetaler til kapitalpension i 2013. Derfor skal du ændre din forskudsopgørelse

for 2013, så du ikke kommer til at betale for meget i skat. Hvis du

ikke har indbetalinger til kapitalpension andre steder end hos

PensionDanmark, så skal du bare skrive et rundt nul i rubrik 19 i den forskudsopgørelse,

som du modtager fra SKAT.

Spar penge på din kapitalpension

Skattereformen giver mulighed for, at lade din allerede indbetalte kapitalpension

beskatte i 2013 med en afgift på 37,3 pct. i stedet for den normale

afgift på 40 pct. PensionDanmark vil kontakte alle medlemmer i løbet af

2013 omkring den nye mulighed for forhåndsbetaling af afgiften på kapitalpensionen.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte PensionDanmarks kundeservice på

7012 1330 alle hverdage ml. kl. 8 og 21.

48.000 KR. EKSTRA PÅ

PENSIONSKONTOEN I 2012

Medlemmer af DFKF med pension i PensionDanmark kan her ved årets

begyndelse glæde sig over, at pensionsopsparingen er vokset markant i

2012.

I gennemsnit har medlemmerne i 2012 fået godt 48.000 kr. ekstra ind på

pensionskontoen.

Et typisk medlem, der gik ind i året med en pensionsopsparing på 230.000

kr. kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2012 er vokset til 278.000 kr.

Pensionsindbetalingerne udgør 26.000 kr., mens PensionDanmarks investeringsafkast

giver medlemmerne 22.000 kr.

”Selv om der hele tiden tales om krise og usikre økonomiske udsigter, så

kan vi berolige og glæde med, at opsparingen til pension har det særdeles

godt. For et typisk medlem er kontoen vokset med ca. 20 pct. Det skyldes

både de solide pensionsindbetalinger på typisk 12 pct., som kommer via

overenskomstaftalerne, samt et højt investeringsafkast, der går direkte

videre til medlemmerne,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen,

PensionDanmark.

Han tilføjer, at medlemmerne de seneste fem år har fået forrentet deres

opsparing i PensionDanmark med samlet 45 pct. Medlemmerne kan i øvrigt

løbende følge med i, hvordan det går med pensionsopsparingen – enten

via login på pension.dk/dingenpension eller via PensionDanmarks nye app,

der fås på App Store til iPhones og Android-mobiltelefoner.

BESTIL TID TIL

SUNDHEDSBEHANDLINGER PÅ

PENSIONDANMARKS NYE APP

En ny app fra PensionDanmark sørger for, at hjælpen er lige ved

hånden, hvis du får brug for sundhedsordningen – fx på grund

af nakkesmerter eller ondt i ryggen.

PensionDanmark har netop lanceret en ny app til iPhone og Androidsmartphones,

der giver dig mulighed for at bestille tid til behandlinger i

PensionDanmark Sundhedsordning. På den måde er hjælpen altid lige ved

hånden, og du er ikke afhængig af at have adgang til en computer. I app’en

kan du med google-map se, hvilket sundhedscenter der ligger tættest på

dig. Og du kan nemt finde den tid, som passer dig bedst.

Fuldt overblik over din pensionsordning

Med app’en kan du også se de vigtigste oplysninger om din pensionsordning:

• Størrelsen på din opsparing og forrentningen af opsparingen

• Hvor meget din arbejdsgiver indbetaler til din pension måned for måned

• Hvad du får udbetalt i forsikring ved død, førtidspension og visse kritiske

sygdomme.

Fokus på medlemmernes behov

I PensionDanmark har man store forventninger til pensions-app’en. Rigtig

mange bruger i dag selvbetjeningsmulighederne i Din Egen Pension på

pension.dk, og med den nye app bliver det endnu nemmere for medlemmerne

at få adgang til deres pensionsordning i PensionDanmark.

”Det betyder meget for os, at vores medlemmer er velinformerede om pensionsordningen

og dens muligheder, og at informationen er lettilgængelig.

Derfor udvider vi paletten af selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden til

også at omfatte mobilen. Her kan man fx bestille en tid til sundhedsbehandling

med ganske få klik. Jeg er overbevist om, at det bliver et stort hit hos

vores medlemmer,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen,

PensionDanmark.

Aktivér din mobil

Du aktiverer din mobil via pension.dk/dinegenpension på en almindelig

computer, hvor du logger ind med NemID. App’en kan derefter downloades

i App Store af brugere med iPhones (og iPads) eller i Google Play for brugere

med nyere Android-smartphones.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

PensionDanmarks kundeservice på

7012 1330 alle hverdage ml. kl. 8 og 21.

Spejlet 1/2013 37


BESPARELSER OG TILBUD

MED DIT LO PLUS KORT

OPLEV

ÆGTE

REJSE-

GLÆDE

Bestil sommerferien

nu, mens udvalget er

størst. Og som

LO Plus medlem får

du 4%rabat på ALLE

rejser.

4%

RABAT

TAG VÆK FRA

VINTERVEJRET

Se mere og bestil en solrig ferie på

loplus.dk/falklauritsen

– tag på miniferie i Lalandia! Her venter en

verden fuld af leg, hygge og sjove aktiviteter

for hele familien.

Læs mere på

loplus.dk/lalandia

9%

RABAT

Spar abonnementet

med el fra Vindstød, der

er baseret på vindmøller.

Gratis oprettelse og

mærkat, der viser dit

klimavenlige valg!

PÅ SKI I PÅSKEN MED

LO PLUS RABAT?

Se Nortlander Skitours store udvalg og bestil

på www.nortlander.dk eller ring 70105095.

BILLIG EL GENNEM FAGFORENINGEN!

3%

RABAT

Læs mere på

loplus.dk/nortlander

SÆRPRIS

Læs mere på

loplus.dk/vindstoed

Har du mistet dit medlemskort til Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund – og dermed også dit LO Plus rabatkort?

Bestil et nyt kort på www.loplus.dk/genbestilkort eller kontakt LO Plus kundeservice på 70 10 20 60.

SE FLERE TILBUD PÅ LOPLUS.DK

73%RABAT PÅ EN

MASSE KVALITETSSTEL

10 %

RABAT

Synoptik åbner dørene til et brag af et udsalg.

Gældermassevisafstelvedsamtidigkøbaf

glas til 24.02.13

Læs mere på

loplus.dk/synoptik


GENERALFORSAMLINGER LANDET RUNDT

Generalforsamling

AFD. 1

HOVEDSTADEN

Tirsdag den 26. marts 2013

kl. 19.00 i DFKF´s lokaler

Vermundsgade 1, 2100 Kbh. Ø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af tillidsmænd

7. Eventuelt

Forslag skal være afdelingen i

hænde senest 2 uger før mødet.

Tilmelding nødvendigt pga. et let

traktement senest den 19. marts

Med venlig hilsen

Formand Kirsten Vejen

Tlf.: 21241903

Generalforsamling

AFD. 2.

SJÆLLAND

Tirsdag den 2. april 2013

Kl. 19.00 i LO-HUSET, Riddergade

16, 1. sal., 4700 Næstved

Dagsorden ifølge lovene.

+ Valg af delegerede til

Strukturkongres 15. September.

Afdelingen vil efter generalforsamlingen

være vært ved en

lille anretning og tilmelding er derfor

nødvendig til Dorte Haack,

tlf. 21264157 eller Thomas K.

Pedersen, tlf. 22874664.

På gensyn...

På afdelingens vegne.

Thomas K. Pedersen.

Generalforsamling

AFD. 3 ODENSE

Onsdag den 3. april 2013

Kl. 19, Grand Hotel, Odense

Kl. 19.00 generalforsamling.

+ Valg af delegerede til

Strukturkongres 15. September.

Kl. 19.30 - 21.00 serveres en let

anretning. Tilmelding senest: den

1. april på mail: lyp@sde.dk

Med venlig hilsen afdeling Fyn

Generalforsamling

AFD. 4 - SYD

Mandag den 8. april 2013

Kl.19. på Hotel HARMONIEN,

Haderslev

Kl. 19.00 Vi byder på et let traktement.

Tilmelding senst 5. april til

formanden.

Kl. 19.30 Generalforsamling

• Valg af dirigent.

• Formandens beretning.

• Regnskab.

• Indkomne forslag.

• Valg til bestyrelsen og hovedbestyrelse.

• Faglige tiltag i 2013

• Evt.

Valg af delegerede til

Strukturkongres 15. September.

Forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen fremsendes

senest den 1. april til formanden.

Mette Rasmussen, Nebel Gårdsvej

81b, Taulov, 7000 Fredericia.

Generalforsamling

AFD. 5 -

DJURSLAND-

AARHUS-

HORSENS

Mandag den 18 marts 2013

Kl. 18.30 på Cafe Hollywood,

Nybanegårdsgade 47, Aarhus C.

Velkomst

Formandens beretningen

Regnskab

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelse

Evt.

Forslag, der ønskes behandlet,

skal være afdelingen i hænde

senest 11. marts 2013 til formanden.

Efter generalforsamlingen afholdes

valg af delegerede til

Strukturkongres 15. September.

Afdelingen vil være vært ved lidt

mad, så tilmelding senest 11.

marts 2013 på tlf. 86115622 eller

sms 21392613 eller mail

lka@dfkf.dk.

Mvh Lisbeth Kalsmose Afd.5.

Generalforsamling

AFD. 6

MIDT/VEST

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 19 på Golfhotel, Randersvej 2,

8800 Viborg.

Kl. 19.00. Serveres et let traktement.

Tilmelding hertil kan ske på

tlf. 24265825 eller mail til

Lone@frostdk.eu

Kl. 19.30 Generalforsamling

1. Formandens beretning

2. Regnskab fremlægges

3. Valg af ny formand

4. Indkomne forslag

5. Eventuelt

Indkomne forslag skal være os i

hænde senest 2 uger før.

Valg af delegerede til

Strukturkongres 15. September.

Generalforsamling

AFD. 7

AALBORG

Mandag den 8. april 2013

på Skydepalvionen, Søndre Skovvej

30, 9000 Aalborg

Kl. 18.30 Spisning.

Tilmelding er nødvendig til mail:

dfkfnord@hotmail.com

Oplys navn og cpr. nr. senest 25.

marts .

Kl. 19 Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter

1) Valg af dirigent

2) Beretning

3) Regnskaber

4) Valg af bestyrelse

a) valg af næstformand 2 år. Kiki

Borup genopstiller

b) valg af bestyrelsesmedlemmer

2år.TinaPiaElkærogHenriette

Franksen genopstiller

5) Valg af suppleanter

6) Valg af revisor

7) Udtræk af legater

8) Indkomne forslag

9) Evt.

Valg af delegerede til

Strukturkongres 15. September.

Forslag der ønskes behandlet på

generalforsamlingen skal være Ilse

Nielsen i hænde senest den 25.

marts på: dfkfnord@hotmail.com

Spejlet 1/2013 39


KØB • SALG • JOB

Salon sælges

Central beliggenhed i

København!

Hyggelig frisørsalon

(2 min. Fra Nørreport!).

Henv. 51 51 78 09

Drømmer du om at få din

egen salon?

Hardumodpåoglysttilatføredineideerudilivet,såer

chancen her:

Velrenommeret og veldrevet salon i Aabenraa sælges inden

for de næste par år i forbindelse med generationsskifte.

Salonen ligger på godt strøg i egen ejendom, som der kan

gives forkøbsret på eller overtages sammen med salonen.

Der er 7 betjeningspladser og 3 vaskepladser samt pt. 3 frisører

tilknyttet salonen.

Sammen med dig finder vi den bedste og sikreste løsning

for at du kan komme godt i gang. Vi kan evt. tilbyde ansættelse

et stykke tid før overtagelse af salonen.

Vi forventer kun seriøse henvendelser og lover naturligvis

fuld diskretion.

Henvendelse

Frisør Else Greisen, Nørreport 6, 6200 Aabenraa

e.greisen@mail.dk

T. aften/weekend: 74622242/40370428

FRISØRSALON I

AARHUS C SÆLGES

Beliggende kun ca 1 km fra Rådhuset.

5 betjeningspladser. Gode lejede lokaler.

God stabil kundekreds.

Gode parkeringsforhold.

Vil du høre mere,

kontakt på telefon 21 49 23 12 efter kl. 18.

NYRENOVERET FRISØRSALON I

KOLDING MIDTBY SÆLGES

Salonen har 6 betjeningspladser, 2 vaskepladser, toilet

samt fint baglokale. God kundekreds. Fine parkerings

muligheder lige ved døren.

Send navn og kontaktoplysninger til:

salontilsalgnu@gmail.com

Kun seriøse henvendelser – Fuld fortrolighed.

40 Spejlet 1/2013

KUN FOR

MEDLEMMER

Skøn feriebolig i bunden af

Ringkøbing Fjord

På Feriecenter Bork Havn sættes alle sejl til. I

bor i hyggeligt rækkehus med egen terrasse

og kan frit benytte det lille badeland med spa

og tyrkisk bad. Her er aktiviteter for enhver

smag. I kan bade, surfe, fiske, gå 1000 år tilbage

i tiden og opleve stemningen i Bork

Vikingehavn. Eller I kan opleve natur- og dyrelivet

i dette område, som også byder på nogle

fantastisk spændende fuglereservater,

Tipperne og Skjern Enge, der er en del af et af

Nordeuropas største naturgenopretningsprojekter.

Frisør- og

Kosmetiker

-fagets

Feriefond

BORK

HAVN FERIECENTER

Priser pr. uge ex.

depositum:

15.5-18.9: kr. 2.200

19.9-14.4: kr. 1.100

BORK BOOKING

Send en mail til nyport25@webspeed.dk

HUSK at oplyse følgende:

Navn - adresse - postnummer - by - telefon - cpr. nr. SAMT antal personer

(max. 6) - hvilken periode der ønskes SAMT om du ønsker afbestillingsbeskyttelse

- 5 % af lejeprisen.

Se også www.dfkf.dk eller ring tlf. 35 83 18 80


BRUG DE SOCIALE MEDIER MED OMTANKE

MIN CHEF ER

EN IDIOT

Det er så let, og man vil så

gernedelesitlivmedandre

på Facebook. Men pas på,

hvad du skriver, for der er

andre end dine venner, der

læser med.

Af Jette Damgaard

Knap to millioner danskere er

efterhånden kommet på Facebook.

Og det betyder, at din chef sikkert

også er der.

Derfor skal du passe på, hvad

du skriver, for det kan jo være, at

han eller hun læser med. Eller en af

hendes venner. Eller en af dine

kunder – og så kan ordene pludselig

komme hurtigt tilbage.

Det opdagede en ansat i et

Fitnesscenter for nylig. 34-årige

Mickey Oliver mente, at lyden i centeret

var en anelse lav og skrev for

sjov på Facebook, at man lige så

godt kunne lave centeret om til et

yoga-pilates-center. Han syntes

selv, at det var skrevet med et glimt

iøjet.Men det syntes chefen ikke.

Og så kom der en fyreseddel på

grund af illoyal optræden.

På erhvervsskolerne er man

også bekymret over, hvad der bliver

skrevet på Facebook. En af rektorerne

fortæller, at han er chokeret

over at se, hvad frisørelever kan

finde på at skrive om deres lære-

pladser. Og når man hænger nogen

ud på Facebook, kan det skade

hele faget, mener han.

Dels kan betyde, at den enkelte

elev mister sin læreplads, men

også at mesteren måske ikke har

lyst til at tage en ny elev, hvis det

betyder, at hun risikerer at blive

hængt ud på internettet.

Glemmer publikum

Der er mange, der ikke tænker

på, hvor mange der rent faktisk

læser med på de sociale medier,

viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet

Epinion har foretaget

for DR. I undersøgelsen svarer 13

procent, at de er helt eller delvis

enige i, at de skriver og deler indhold

på Facebook uden at tænke

over, at andre end deres venner

også kan se det.

Så langt havde den fyrede fitnessmedarbejder

heller ikke tænkt.

”Jeg havde ikke i min vildeste

fantasi forestillet mig, at en kommentar

på nogen måde kunne give

bagslag med så stor effekt,” siger

han til Fagbladet HK.

Fitnesscentret slap dog ikke

godt fra fyringen. Fagforeningen HK

gik ind i sagen, og Mickey Oliver

endte med at få en godtgørelse for

usaglig opsigelse. Men han fik ikke

sit arbejde tilbage.

Fire ud af ti arbejdsgivere har afvist

ansøgere på grund af oplysninger,

som de har fundet på Facebook.

HUSK

Facebook er ikke kun en del af privatlivet

Arkivfoto

Måske kigger chefen med på feriebillederne, hvor du ligger i bikini og

nyder solen. Eller kollegerne læser med, når dine venner kommenterer din

nye kæreste og weekendens udskejelser.

Chefen læser måske også med, når du fortæller, at han er en idiot, fordi

du ikke får lov til at gå tidligt. Eller når du skriver, at din kollega er for dårlig

til sit arbejde.

Overvej om det, du lægger ud, kan tåle at blive offentliggjort i andre

sammenhænge, for eksempel til jobsamtaler eller på dates. Fire ud af ti

arbejdsgivere har afvist ansøgere på grund af oplysninger, som de har fundet

på Facebook.

Spejlet 1/2013 41


Poul

Monggaard

Mette

Stensgaard

DIT FORBUND

HOVEDKONTOR 35 83 18 80 WWW.DFKF.DK

Forbundsformand Poul Monggaard

Tlf. 40 30 24 95 • E-mail: pm@dfkf.dk

Politisk næstformand, A-kasse og sociale forhold

Mette Stensgaard

Tlf. 21 60 27 37 • E-mail: ms@dfkf.dk

Forbundssekretær, generelle, organisatoriske forhold,

herunder EUD-uddannelse, Pia Backer

Tlf. 40 79 06 61 • E-mail: pb@dfkf.dk

Videncenter for Frisører og Kosmetikere, Heidi Søsted

Hud- og luftvejsproblemer. Kemi. Astma. Allergi. Eksem.

Tlf. 39 77 73 00 E-mail: heidi.soested@regionh.dk

www.videncenterforfrisorer.dk

PRESSESTOF

til Spejlet bedes sendt til: Annie Hartvig, Lyngkrogen 3, 2690 Karlslunde

eller mail: anniehartvig@mail.dk

AFDELINGERNES TILLIDSMÆND

Afdeling 1/Hovedstaden

Hillerød, Helsingør, Bornholm og København

Formand Kirsten Vejen. Sigurdsgade 43, 2200 København N. E-mail:

kv@dfkf.dk. Tlf. 21 24 19 03. Telefontid: Tirs. fra kl. 9-13

Afdeling 2/Sjælland

Slagelse, Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde og Lolland/Falster

Formand Dorte Haack, Sjællandsvej 17, 4600 Køge. Telefon 21 26 41

57. Telefontid: Tirs. kl. 17-18. Kasserer: Thomas Pedersen.

E-mail: dohaack@gmail.com.

Afdeling 3/Fyn

Munkevænget 3, 5230 Odense. E-mail: lyp@sde.dk. Tlf. 22 91 10 30.

Formand: Lykke Petersen. Kasserer Pia Holm Christensen. Bestyrelse:

Bente T. Rasmussen, Dorte Waldorf Christensen, Jytte Sørensen.

Afdeling 4/Jylland Syd

Vejle, Esbjerg, Haderslev, Kolding og Sønderborg

Formand Mette Rasmussen, Nebel Gårds Vej 81 b, Taulov, 7000

Fredericia. Telefon: 27 20 26 13. Telefontid Onsdag kl. 19 - 21.

E-mail: mette-ras@hotmail.com

Afdeling 5/Jylland Øst

Djursland, Århus og Horsens

Absalonsgade3,8000ÅrhusC,Tlf.86115622/21392613. Telefontid: Tirsdage kl. 18-19. Formand: Lisbeth Kalsmose.

E-mail: lka@dfkf.dk

Kasserer: Rikke Damsgaard Rasmussen, E-mail: rikkefrisor@live.dk

Afdeling 6/Jylland Midtvest

Silkeborg, Holstebro, Skive og Randers

Formand: Lone Nordentoft Frost. Elverhøjen 70, 8370 Hadsten. Tlf. 26 24

58 25. E-mail: lone@frostdk.eu. Telefontid: Mandage kl. 19-20.

Afdeling 7/Aalborg

Formand: Ilse Nielsen, Borgergade 26, 4.tv.

E-mail: DFKFNORD@hotmail.com. Tlf. 51 28 47 64/23 72 38 12.

42 Spejlet 1/2013

Pia

Backer

Heidi

Søsted

Annie

Hartvig

Stine Tach

WWW.DFKF.DK

SÅDAN KONTAKTER DU FORBUNDET

Telefon 35 83 18 80 eller E-mail: dfkf@dfkf.dk.

Man., tirs., tors. kl. 10-15, fre. kl. 10-14. Ons.

lukket. På www.dfkf.dk kan du se mere under

medlemsservice.

ASTMA-ALLERGI FORBUNDET

Ønsker du at vide mere om overfølsomhedssygdomme, forebyggelse og

behandling af kontakteksem, kan du kontakte Astma-Allergi Forbundet,

der giver gode råd, vejledning og svar på dine spørgsmål. Åbent dagligt

fra kl. 10-12 og 13-15. Tlf. 43 43 42 99

SPYDSPIDSER I DFKF

Spydspidserne er, sammen med kollegerne i forbundet og afdelingernes

repræsentanter, dine forkæmpere for et godt arbejdsliv, hvad enten det

drejer sig om uddannelse, arbejdsmiljø eller andre forhold, som du måtte

støde på i hverdagen. Brug dem!

København - Gitte Rosenkjær Christiansen, tlf. 28 74 65 55,

mail: gitterchristiansen@hotmail.com

Celine Nørbjerg, tlf. 22 51 29 05, mail: celine@celine.dk

Nykøbing -StineTach,tlf.60788506,mail:stinetach@hotmail.com

Aalborg - Laila Buus, Stammen 39, 9260 Gistrup, tlf: 23250113

mail: laila.buus@hotmail.com

MILJØ & KEMI VIDENCENTER

FOR FRISØRER OG KOSMETIKERE

Vi hjælper med: Akutte og kroniske hud- og luftvejsproblemer • Kemi i

produkter • Svanemærkede produkter • Handsker • Eksem • Allergi •

Luftvejslidelser • Astma • Graviditet

Hud- og allergiafdelingen Gentofte Hospital.

Heidi: tlf. 39 77 73 03. Maiken: tlf. 39 77 73 12

www.videncenterforfrisorer.dk

DFKF KLIPPESKOLE

For at få adgang til DFKFs klippeskole på hjemmesiden skal du være medlem

af forbundet og have en kode. Du kan hver måned se koden påtrykt i

adressefeltet bag på dit medlemsblad.

Den vil typisk se sådan ud: www.dfkf.dk/kode. Selve koden skifter fra

måned til måned, så hold øje med dit fagblad.

JUBILÆER

25 års jubilarer:

1. marts:

Berit Herløv, 3650 Ølstykke

Karina Christensen, 2730 Herlev

Jette Hagelquist, 8381 Tilst

Tine Grouleff Andersen,

8963 Auning

40 års-jubilar:

1. april:

Kurt Høyer, Sønderborg


Mød os på Facebook og bliv

dagligt opdateret

VELKOMMEN I

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Som fagligt medlem får du:

• En stærk overenskomst der sikrer dig ordnede forhold

• Uddannelsestilbud og medlemsarrangementer

• Videncenter for Frisører og Kosmetikere

• Spejlet – forbundets medlemsblad 6 gange årligt

• www.dfkf.dk – daglig, faglig opdatering

• Arbejdsmarkedspension med forsikringsordning

• Fordelagtige forsikringer (ALKA) Heltidsulykke/Gruppeliv/Tand

• Billig indkøbsordning - LOPlus

• Gratis Sundhedsrådgivning og -behandling, hurtig diagnose

• Gratis juridisk bistand i overenskomstmæssige ansættelsesspørgsmål

• Gratis råd og vejledning om arbejdsmiljø

• Gratis råd og vejledning i sociale forhold, hvis du ex. må ophøre i dit

arbejdsforhold på grund af sygdom, skal revalideres, pensioneres

eller i fleksjob

• Gratis råd og vejledning om barsel, sygdom og arbejdsskader.

Har du spørgsmål eller ønsker du at blive medlem?

Kontakt DFKF på Telefon 35 83 18 80 eller E-mail: dfkf@dfkf.dk.

Man., tirs., tors. kl. 10-15, fre. kl. 10-14. Ons. lukket.

På www.dfkf.dk kan du se meget mere under medlemsservice.

A-KASSEN

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds a-kasse varetages af

Funktionærernes og Servicefagene.

Her skal du henvende dig:

• Hvis du bliver ledig, skal på efterløn, ansøge om kursusgodtgørelse

• Skal have udbetalt dagpenge, aktiveringsydelse, efterløn

• Har spørgsmål om kontingent, optagelse, udmeldelse, overflytning til

og fra andre a-kasser, skal ændre arbejdstid eller skifte kontingentgruppe

• Hvis du overgår til selvstændig virksomhed. (Du kan stadig blive stående

i a-kassen).

Kontakt a-kassen - www.serviceforbundet.dk

Telefon 70 150 400 Man. - tors. kl. 9-16 og fre. kl. 9-15.

Fax: 7015 0406 - E-mail: a-kasse@forbundet.dk.

Elektroniske blanketter i forbindelse med a-kasse findes på

www.dfkf.dk/medlemsservice under blanketter eller a-kasse.

PensionDanmark

Sundhedsordning

Behandling

Har du problemer i led,

muskler og sener på

grund af dit arbejde?

PensionDanmark

Sundhedsordning giver

adgang til behandling

hos kiropraktor, fysioterapeut,

zoneterapeut

eller massør.

Telefonrådgivning

Ring på 7010 0806

for at få:

• Krisepsykologhjælp

• Misbrugsrådgivning

• Vejledning om

behandling i det

offentlige sundhedsvæsen.

Læs mere og bestil tid på

www.pension.dk/sundhed

Hurtig Diagnose

Hjælper dig, som DFKFmedlem,

med at finde

udaf,hvaddufejler,og

hvordan du kommer

videre i sundhedssystemet

– uden unødvendig

ventetid.

ER DU OK ?

JA

- er du medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund er du helt

OK - så på med armbåndet.

Du har med decembernummeret af SPEJLET modtaget et grønt

armbånd med teksten: Jeg er OK frisør”.

Er du kosmetikermedlem kan du kontakte forbundet på

dfkf@dfkf.dk og opgive dit navn og personnummer, så sender vi

dig et tilsvarende armbånd med teksten: Jeg er OK kosmetiker.

Vi håber, at alle vil bruge armbåndet og dermed, overfor kunder

og kolleger signalerer, at I har den rigtige håndværksmæssige

uddannelse - at I er miljøbevidste fagfolk og at I arbejder under

trygge overenskomstvilkår.

DFKFs OK-kampagne er en del af en meget større kampagne,

der omfatter 1,5 mill lønmodtagere i Danmark.

DeerallemediLOellerFTF-etfagligtfællesskabdersørger

for ordentlig løn, ekstra barsel, ekstra ferie, pension, uddannelse,

adgang til faglig viden og ikke mindst et fagligt professionelt

netværk.

Har du lyst til at få mere at vide om det at være OK kan du besøge

www.erduok.dk - her finder du også konkurrencer med spændende

præmier.

Spejlet 1/2013 43


FILMANMELDELSE

En pædofilianklage rettes mod en mandlig pædagogmedhjælper, og pludselig har alle jagttegn i

Thomas Vinterbergs nye film Jagten.

Vildt. Mads Mikkelsen spiller den fraskilte tidligere skolelærer, Lucas, der får ansættelse i den lokale børnehave.

I en indledningsscene – Vinterbergs edderspændt smukke homage til Sam Peckinpah – venter børnehavedrengene

på legepladsen i et bagholdsangreb på Lucas – den mandlige pædagogmedhjælper, der kan tumle sig gennem

de slåskampe, som drenge i den alder hungrer efter. Mads Mikkelsen – belønnet med prisen som bedste skuespiller

i Cannes for rollen – går troværdigt ind i denne krigszone, da sigtekornet låser sig fast på ham. Det virkelige

bagholdsangreb kommer fra tætteste hold. Pludselig er han et dyr. Og hvordan overbeviser du så andre om, at

du ikke har en kælder?

Friendly Fire. Thomas og Thomas har en lang forhistorie. Thomas Bo Larsen spillede hovedrollen i Thomas

Vinterbergs afgangsfilm fra Filmskolen Sidste omgang, de har samarbejdet adskillige gange siden, og denne gang

spiller Thomas Bo Larsen Lucas’ barndomsven Theo. Portrættet af Theo og hans kone Agnes (Anne Louise

Hassing) er på mange måder det tragiske centrum i fortællingen, fordi de modsat Lucas ikke er uskyldige – de

ved det bare ikke – og måske netop derfor er de uskyldige? I hvert fald bærer Thomas Bo Larsen Theos skæg

og drengede brovten med manér og empati. Der er intet den mand sætter højere end familien og venskabet.

Hjemfalden. Theos datter, Klara (Annika Wedderkopp), praktiserer det for børn og overtroiske sjæle gammelkendte

ritual med ikke at måtte træde på stregerne, når man går hen ad fortovet. Men når man bevæger sig med

bøjet hovedet, kan man fare vild. Det gælder for flere af personerne i Vinterbergs kvælertag af en film. Her mister

personerne i et mindre lokalsamfund orienteringen i forhold til hinanden og sig selv. Det viser sig, at vi lever i et

fællesskab af usynlige streger. Når man træder på dem, eller træder over, begynder heksejagten.

Jagttegn. I en år- og filmrække efter Festen var Thomas Vinterberg på fremmede jagtmagter, men En mand vender

hjem:DetsåviifilmenSubmarino -ogJagten sætter en streg under dette. Slægtskabet med andre ”jagt-film”

som Deer Hunter, Jægerne og Køterne fornægter sig hverken i dramaturgi, æstetik og etik, men det lykkes filmen

at blive sin egen. Dens helt afgørende styrke er at forene den jagede og den plagede mand.

Thomas Vinterberg: Jagten. Foto: Per Arnesen

VÖLLER

VÅDESKUD

Af Jesper Wung-Sung. Navnet Völler er foreningen af tre dele: Det visuelt stærke i ordet på skrift, manden med

bundesligahåret, Rudi Völler og det auditivt fængende, der får ordet til at lyde som at følge op på noget - hvilket

er artiklernes opgave og mål.

Magasinpost SMP

ID-nr. 42298

UDGIVER:

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Vermundsgade 1, Postboks 2579,

2100 Kbh. Ø

Ændringer vedr. abonnement

ringvenligst35831880

More magazines by this user
Similar magazines