Ud af m Usikken u U U

kum.dk

Ud af m Usikken u U U

problemer mobilisere, når vi sang disse sange – uanset hvor skidt

akkompagnementet så end var.

Det, der manglede i at udgøre en musikalsk lærdom, en musikalsk

oplevelse – og det tror jeg rimelig tidligt, hvis ikke instinktivt,

at jeg var klar over – var (sikkert ud over alt muligt andet)

nuancering (også politisk i øvrigt!), den individuelle fortælling –

og frem for alt lyrikken, altså det lyriske element, som er så uendelig

vigtigt for musik og kunst i alle former.

Mange, hvis ikke de fleste af os, råder over et oplevelsesmønster

og har i virkeligheden en måde at opleve verden på, der mere er

et direkte resultat af vores frygt og begrænsninger end af vores

mod og åbenhed. Og som sådan bliver vores følelsesliv oftest kun

perifert og overfladisk berørt og hyppigst oplevet igennem intuitiv

sentimentalitet.

Som Robert Levin skriver i cover-noterne til den fremragende

John Coltrane-lp Standard Coltrane fra 1958 er, at sentimentalitet

er et produkt af vores angst over for nye følelsesmæssige udfordringer

og oplevelser. Hvis denne sentimentalitet i øvrigt er let fordøjelig,

tilgængelig og måske ligefrem sjov at dyrke, er den i virkeligheden

dybt symptomatisk for en ganske reel fornægtelse af selve

livet og de mange udfordringer, som livet i alle former byder på.

Sentimentalitet er en tilbageskuende og vel egentlig bagstræberisk

følelse, der udelukkende repræsenterer og formidler allerede

oplevede følelser og altså bekræfter et måske dybtliggende

menneskeligt instinkt om at bevare og konservere tidligere tiders

oplevelser, hvad enten vi taler om lykkefølelse og glæde, men måske

i endnu højere grad hvis også sorg, smerte og svigt som følelsesmæssige

begreber bliver omdrejningspunkter for den kunstneriske

oplevelse. For netop hvis disse elementer er på spil, vil den

menneskelige psyke i mødet med det sentimentale udtryk nærmest

pr. automatik lede følelseslivet over i allerede oplevede og

præformulerede løsninger og således undgå at aktivere det mod,

der skal til for at betræde ukendt oplevelsesterritorium.

Det sentimentale som tilstand må dog for alt i verden ikke

forveksles med mødet med den virkelig powerfulde lyrik, den

83

More magazines by this user
Similar magazines